kabe
                                             

HATİM DUASIYa Rabbim, İnsanlar doğarken İslami fıtratı üzere tüm organları ve zihinsel argümanları doğal güncel ayarlarındadır. Size teslim olmadıkça tüm zihinsel argümanlarının ve nesnel organların: sosyal ve nesnel yönden güncellenmesi eğitim ve sosyal çevrenin etkisiyle kısmidir. Ancak size tam teslim olan insanların zatına münhasır güncelleme gereksinimleri: zihinsel, davranışsal, nesnel Vb. özellikleri sürekli ilahi olarak güncellenmektir. Bu bilinci ve farkındalığı insanlara razı olacağınız kadar kavratmayı dilerim sizden. 06.07.2024 Âmin.

Ya Allah CC’U Rabbimiz bize ikram ettiğiniz Rahmani saygıyı ve onun sevgi meyvelerini ebediyen bizden ve insanlıktan esirgememenizi dilerim sizden. 28.06.2024 Âmin.

Ya Rabbim kazasız, belasız ve şifalı bir şekilde zihinsel, bedensel ve sosyal olarak beni tedavi ederek ve ettirerek sağlığa kavuşturup size icabet etmeyi nasip ettiğiniz gibi tüm insanlığa da ayını şeyi uygulayıp razı olacağınız şekilde size itaat ettirmeyi nasip eylemenizi dilerim sizden. 28.06.2024 Âmin.

Ya Allah CC’U Rabbimiz gölümüzdeki Rahmanı saygı ağacını ve onun sevgi meyvesini ebediyen bizden esirgememenizi dilerim sizden. 28.06.2024 Âmin.

Ya Her Şeye Kadir Allah CC'HU Rabbim 25.06.2024 tarihinde yaptıracağım mide küçülteme ameliyatımı: marifet, mağfiret ve hayırla neticelendirilmesini dilerim sizden. 24.06.2024 Âmin.

Yaşamak için yeterince yemek Rahmani, yemek için yaşamak nefsani ve hayvanidir. Rabim bana, zürriyetime ve tüm insanlığa Rahmani yemeği nasip eylesin inşaAllah. 24.06.2024 Âmin.

Ya Rabbim bu dünyada razı olacağınız kadar tüm insanlık adına, ihtiyaç sahiplerine ömür boyu hisseme düşen sadaka ve yardımları adil bir şekilde ikram etmeyi bana nasip eylemenizi dilerim sizden. 24.06.2024 Âmin.

Ya Rabbim inşaAllah gün gelecek ki, uzayda insanlara; bir varmış bir yokmuş eskiden dünya diye bir gezegen varmış. İlk insan bir anne ve bir babanın döllenmiş yumurtasından yaratılmış gerçek masalın farkındalığını ve gerçekliğini insanların kavramalarını ve ders çıkarmalarını dilerim sizden. 24.06.2024 Âmin.

Ya Rabbim, dünyadaki kıyametten önce, uzaya yayılan insan insanlığı; bu dünyada adil ve vicdanlı olmayanları hatırlamak ve ders aldırmak babında eğitimde unutulmamak üzere farkındalığı insanlığa kavratmanızı dilerim sizden. 24.06.2024 Âmin.

Ya Rabbim İslamiyet'le bütünleşen; Filistin, Gazze, Arakan ve dengiler için sokağa dökülen, vicdanı sızlayan insanları, çevrecileri ve dengini, affınızla ve razı olacağınız hidayetle taçlandırmanızı dilerim sizden. 24.06.2024 Âmin.

Allah’ım aşağıdaki duanın hürmetine: dünyada kıyamet kopmadan önce insanlığın uzaya çimlenmesini ve dünyada hükmündekilere adil davranmayan kavimleri de hayır üzere ıslah edip onlara devlet, kavim ve ırk olmayı nasip etmemenizi, hisselerinin dünyadaki kadar dar kalmasını dilerim sizden. Allah’ım kıyamete kadar razı olacağınız-sizi razı edecek, sevecek adil insanları ve kavimlerini uzaya yaymanızı dilerim sizden. 24.06.2024 Âmin.

Rabbim El-Vedûd CC’HU sıfatının ve tüm sevdiklerinin hürmetine: Filistin, Arakan... Vb. davası için sokağa dökülen vicdanlı insanları, ifrat- tefrite karşı direnen çevrecileri, dengiler, Âdem AS ve İslamiyet öncesi tüm insanların davranışlarını İslamiyet’e tercüme ederek: sevsin, mağfiret, marifet ve af eylesin inşaAllah. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Sizinle ve Tüm İnsanlıkla Olsun. 15.06.2024 Âmin.

Ya Rabbim El-Vedûd CC’HU sıfatının ve tüm sevdiklerinin hürmetine: beni, zürriyetimi ve tüm insanlığı; sizi, Kur'an-ı Kerim CC'HU ve sevdiklerinizi en çok seven ve size laik kul olmayı isteyenlerden eylemenizi dilerim sizden . 15.06.2024 Âmin.

Ya Rabbim yaratılmış, yaratılan ve yaratılacak tüm mahlûkatın içinde beni ve zürriyetimi: hayırlı, mağfiret, marifet ve verimli eylemenizi dilerim. 26.05.2024 Âmin.

Bana Dua etmeyi öğreten Rabbim, beddualarımın kıblesini hayra çevirdiğiniz için sizi şükürler olsun. Ya Allah’ım bütün beddualarımın kıblesini ve tüm yaratıkların farkındalığını aşağıdaki duamla mağfiret ve marifet eyleminizi dilerim sizden.
Ya Rabbim dilediğiniz istisnanlar hariç, tüm yaratıkların istemedik davranış, eyleme, tefekkür, beddua… Vb. her şeylerine karşılık kendilerini adil, bilinçli, bilgili, namuslu, vicdanlı, merhametli ve imanlı hayata malzeme eylemenizi tezinden dilerim sizden. 20.05.2024 Âmin.

Ya Rabbim eğer yalan, cehalet, yanlışlık, münafıklık, günah, hırsızlık, öldürmek, bozgunculuk, asimilasyon, milliyetçilik, şovenizm,, ölüm… Vb. yarattığınız istenmedik şeylerin biri veya hiçbiri olamasaydı hayat nasıl olurdu? Sorusu beni aşağıdaki yargılara götürdü.
“Ya Rabbim anladım ki kâinatta istendik ve istenmedik gerekli her şeyi dozunda ve yeteri kadar yaratmışsınız. Bize düşen irademiz çerçevesinde gerekli her şeyi dozunda doğru yer ve zamanda kullanmaktır.”
Ya Rabbim bunun farkındalığını bütün insanlığa nasip eylemenizi dilerim sizden. 18.05.2024 Âmin.

Ya Rabbim inatla azim arasındaki ince çizgide her zaman yardımını dilerim sizden. 22.04.2024 Âmin.

Ya Rabbim razı olacağınız kadar insanlara Kuran-ı Kerimin, tüm hakikatlerin ve her şeyin doğru bir şekilde kodlandığı bir tavsiye kitabı bilincini ve farkındalığını nasip eyleyişi dilerim sizden. 19.04.2024 Âmin.

Ya Rabbim insanlara Kuran-ı Kerimi samimiyet ve ihlasla okuyup, öğrenip hayatla doğru ilişkilendirip doğru uygulamayı (kodlanmış açılımı) nasip eyleyişi dilerim sizden. 19.04.2024 Âmin.

Ya Rabbim insanlara ceddi-soy ve kan kardeşliğini din-ümmet kardeşliğinin içine konumlandırmayı ve farkındalığının anlamını kavramayı nasip eyleyişi dilerim sizden. 19.04.2024 Âmin.

Ya Rabbim Tüm liyakatli İnsanları Yapılmış, Yapılan ve Yapılacak Tüm Hayırlı Dualara Hissedar Eyleminizi Dilerim Sizden. 05.04.2024 Âmin.

Ya Âlemlerin, İnsanlığın ve Her Şeyin Kadiri Olana Rabbimiz: İnsanlığı, Hayvani Demokrasiden İnsani Demokrasiye, İnsani Demokrasiden İslami Demokrasiye ve Ulusallıktan İslami Evrenselliğe Islah ve Değişimini Dilerim Sizden. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle ve Tüm İnsanlıkla Olsun inşaAllah. 31.03.2024 Âmin.

Ya Rabbim uyurken, seyri sülük halindeyken, rüyada ilken, sosyal yaşantımda, düşünsel âlemim de, batını kalp âlemimde… Vb. tüm hallerimde bana annemden daha nazik, kibar, sevecen, saygılı ve hayırlı icabetinizle benim tüm yaşadığım olumsuzluklarla zedelenen batını ve zahiri organlarımı tedavi ederek zihinsel ve bedensel dengemi hayata fit yaşatan tüm sıfatlarınıza razı olacağınız ve laik olduğunuz kadar size hamt olsun. Bu icabetlerinizden dolayı tüm insanlıkta inşaAllah bunun farkındalığını kavrayıp layıkıyla sizi razı edip dua ediş icabetini dilerim sizden. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle ve Tüm İnsanlıkla Olsun inşaAllah. 18.03.2024

Her şeye Kadir olan Rabbim, tüm âlemlerde, gezmişten geleceğe: yapılmış, yapılan ve yapılacak olan tüm; fikir, zikir ve şükürlerden daha çok razı olacağınız kadar size hamdolsun. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle ve Tüm İnsanlıkla Olsun inşaAllah. 10.02.2024

Her şeye Kadir olan Rabbim Ülkemizin 11 İlinde 6 Şubat 2023 te yaşanmış asrın felaketinin acısını ve eksiğini hayırla en kısa zamanda telafi etmeyi bize nasip eyle. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 07.02.2024

Müslümanlar, İslamiyet’in manevi olarak fazlasıyla doyurucu olması sebebiyle iman ve dikkatlerini ruhlarıyla kenetleyip ilimle uhrevi hayata doğru yol alırken; gayrimüslimler inançlarının manevi yetersiz ve geçersizliği nedeniyle iman ve dikkatlerini nefisleriyle kenetleyip bilimle dünyevi hayatın geleceğine doğru yol almışlardır. Bu durum Müslümanların tarih boyunca bilime ikinci derecede önem vermesine neden olmuştur. “Ne dünyası için ahiretini ne de ahireti için dünyasını terk eden sizin hayırlınız değildir. Çünkü ahiretin ulaşım ve hazırlık yeri dünyadır. İnsanlara yük olmayınız” (Hadis). Bunların ortak payda çözümü liyakatli ve adil demokrasi ile insanlığın evrensel birlik ve beraberliğine yönelmektir. Rabbim bu hakikati tezinden insanlığa nasip eylesin. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 04.02.2024

Rabbim vicdanlı ve hassas insanlara icabetiniz beni çok sevindiriyor. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Onlarla birlikte olsun inşaAllah. Rabbim İslamiyet'i laik olduğu BÖYLE kavimler ve insanlarla şereflendirmenizi diliyorum sizden. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 13.01.2024

Rabbim şuandan kıyamete kadar, razı olacağınız kadar; İslamiyet’i ona layık olan insanlarla ve kavimlerle şereflendirmenizi ve bizde onların arasına dâhil eylemenizi diliyorum sizden. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah.09.01.2024

Ya Rabbim, 2024 yılında ülkemize ve tüm insanlığa bireysel ve toplumsal bazda hayırlı değişimi nasip eyleyişi dilerim sizden. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 31.12.2023

Ya Rabbim, bilim ve ilmimizi İslam’la doğru ilişkilendirmeyi ve hayata doğru uygulamayı bize ve tüm insanlığa nasip eyleyişi dilerim sizden. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 29.12.2023. Prof. Dr. Orhan DENİZ

Gelmiş, geçmiş ve gelecekteki iyi niyetli bilgin ve filozofların ortaya koyduğu tüm ahlaki, sosyal ve siyasi; vecize, söylem, atasözleri ve düşüncelerin toplamının düsturu Hz. Muhammed AS hadis ve davranışlarını aşamaz. Rabbim ondan ebediyen razı olsun inşaAllah. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 25.12.2023

Fen ve Teknolojik çalışmalar ve uygulamalar güzel ahlakla taçlandırılmadıkça her şeye ve herkese faydadan çok zarar verir. Rabbim kıyamete kadar Fen ve Teknolojik çalışmaları ve uygulamaları güzel ahlakla taçlandırmayı insanlığa nasip eylesin inşaAllah. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 25.12.2023

Rabbim Filistin’in Hakikatiyle Uyanan ve Gerçeği Fark Eden Vicdanlı İnsanları Hakikatiyle Şereflendirsin İnşaAllah.
Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Bu Vicdanlı, Şerefli İnsanlarla ve Filistin'le Olsun İnşaAllah. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 13.11.2023

Ya Rabbim ailemiz ve çevremizle olan ilişkilerimizde, sevgimizi hoyratça kullanmamamız için bize bu dünyada birbirimizin Allah CC’HUN misafiri olduğumuz bilinç ve nezaketini nasip eyleminizi dilerim sizden. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 09.11.2023

Ya Rabbim beni/bizi, çocuklarımıızı ve onların zürriyetini birbirimizin hayırına vesile kıl. Bu duamızın hürmetine de tüm insanları birbirinin hayrına vesile kılmanızı dilerim sizden. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. inşaAllah. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 04.11.2023

Allah CC ’HU İslamiyet’i Zorla veya Hileyle: Ceddi, Cebi, Egosu, Parti… Vb. menfaatleri için kötüye kullanarak gülünç duruma düşen fert, toplum ve kavimlerden eylemesin bizi. Rabbim Tüm Müslümanlara ve İnsanlara İslamiyet’i samimiyet ve ihlasla liyakatli hayata uygulayışı nasip eylesin inşaAllah. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 13.10.2023

Ya Rabbim Yer Yüzündeki ve Gelecekteki Tüm Devletlere: ulusallıktan evrenselliğe ve tekli hukuk sisteminden çoklu hukuk sistemine geçişi nasip eyleyişi dilerim sizden. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 22.09.2023
Ya Rabbim, Kuran-ı Kerim Kitabımızın bazı ayetleri farklı âlemler ve boyutlardaki olay, olgu ve yaratıkları anlattığında anlamakta güçlük çekiyorum. Bu konuda hayır üzere yardımını dilerim sizden. Bunu bana nasip ettiğin için sana hamdolsun. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 16.09.2023

Ya Rabbim, hayatımda da beni hiç kimsenin sevgisine, saygısına, icabetine ve ilgisine muhtaç bırakma. Bu icabetleri senden dilerim. Bunu bana nasip ettiğin için sana hamdolsun. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 16.09.2023

Ya Rabbim dünyaya yayılan Müslümanların ve İnsanlığın İslamiyet’ten hayır görmeleri için dünyadaki tüm devletlere çoklu hukuk sistemini benimsetip bununu içinde İslam hukuku hakikatini de kabul etmelerini dilerim sizden. Rabbim İnsanlığa tezinden hayır üzere kendisine laik icabeti nasip eylesin inşaAllah. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 11.08.2023

Hayatı ilimle ve bilimle donatıp, ölümle taçlandırarak ebedi hayatı ikram buyuran Allah CC’HUNE istediği ve laik olduğu kadar hamdolsun. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 29.07.2023

Tek noktadan (bir şeyden) her noktaya (her şeye), her noktadan (her şeyden) tek noktaya (tek şeye) ulaşmaya kadir ve hâkim olan tek zat Allah CC’HUNA hamt olsun. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 02.06.2023

Direksiyonda kim olursa olsun, Rabbim ülkemiz gemisini ebediyen ve her an sıratın mustekim rotasından ayırmasın inşaAllah.Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 22.02.2023

Ya Rabbim ülkemizi vuran depremlere karşı tek vücut olan ve ülkemize yardımını esirgemeyen tüm insanlığa istendik evrensel ahlak normlarını refleks haline getirmeyi ve devletlerinede, ulusallıktan evrenselliğe yeşermeyi ikram buyurmanızı dilerim sizden.Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 22.02.2023

Ya Rabbim Dünya ve Ülkemiz tüm bilim insanlarına ve deprem bilim mühendislerine çalışmalarında istendik evrensel insani ahlak normlara (değerlere) uyacağına dair mesleki yemin edişi ve uygulayışı dilerim sizden. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 18.02.2023

Ya Rabbim bu süreçten sonra, tüm insanlığı ve ülkemizi sosyal (farklı sosyal görüş ve partiler arası) depremlerden ve afatlarından korumanızı dilerim sizden. Dünya'da ve Ülkemizde evren sel özgünlüklerimize karşı hoş görülü davranış ve adil kabullenişi dilerim sizden. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 18.02.2023

Bana göre suçu ne olursa olsun, her İnsanın düşünsel (ruhsal) ve nesnel bedeni dokunulmazdır. Hiçbir şiddet türü uygulanmamalı. İnanılmaz nefret ve bedensel hasarlar bırakır. Ama mutlaka hukuki gereği yapılmalıdır. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 11.02.2023

Ölüm sonrası ebedi yaşamayı insanlığa bağışlayan Rabbim, geçici de olsa (nesnel bir rüya gibi) bu dünyada tedbirsizliğimizin sonucu adına afet dediğimiz rutin doğa olayları bize çok acı ve ıstırap veriyor, sizden dileğim insanlığa bunun farkındalığını ve doğru icabet edişini tezinden nasip etmenizdir. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 11.02.2023

Ya Rabbim ülkemizi vuran afetin sıkıntısı ardından sizden tezinden birlik, beraberlik, toplumsal huzur ve hayır diliyorum. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 10.02.2023

Ya Rabbim, hoşgörünüze güvenerek: rızanız olmadan yaratıklar (insanlık…) düdükten, insansız bilgisayarlar da teneke den farksız gibidir. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 09.02.2023

Ya Rabbim rutin ve olması gereken doğa olaylarına karşı tedbirsizliğimiz ve akıl etmememiz nedenleriyle istenmedik sonuçları dinde hurafelere bağlamak ve size iftira etmekten size sığınır bu konuda insanlığa: af, mağfiret, marifet ve farkındalığı artırmanızı dilerim sizden. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 08.02.2023

Ya Rabbim Bilimi, insanlığın ve doğanın aleyhine kullanan ve kullanacaklardan size sığınır bu konuda insanlığın farkındalığını artırmanızı dilerim sizden.   Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 08.02.2023

Ya Rabbim rutin ve olması gereken doğa olaylarına karşı tedbirsizliğimiz ve akıl etmememiz nedenleriyle istenmedik sonuçları dinde hurafelere bağlamak ve size iftira etmekten size sığınır bu konuda insanlığa: af, mağfiret, marifet ve farkındalık artırmanızı dilerim. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 08.02.2023

Rabbim insanlığı imansız ve İrfansız cahil ve kâfirlerin insafına emanet etmesin inşaAllah. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 08.02.2023

Ya Rabbim uzun zamandır beklediğimiz kış yağışlarını yağdırdığınız. Ezeli’yetten Ebediyete yerler ve gökler dolusundan çok razı olacağınız kadar size hamdolsun. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 29.01.2023

Ya Rabbim laik ve razı olacağunuz kadar size şükür ve hamt etmeyi insanlığa nasip edişi dilerim sizden. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 29.01.2023

Ya Rabbim benim sizden hayır ve hidayet gördüğüm gibi yani bana format attığınız gibi sizin de insanlıktan hayır görmeniz için; insanlığa da incitmeden ve helak etmeden evrensel ahlakın gelişmesi için format atmanızı dilerim sizden. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 21.01.2023

Ya rabbim bu yıl kışımız kurak geçiyor barajlarımız kuruyor hayırlı yağış ve rızkımızı göndermenizi dilerim sizden. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 21.01.2023

Ya Rabbim bana icabetinden sonra, geçmiş hayatımdaki: ailevi, ruhsal, fiziksel, davranışsal… Vb. iç ve dış dünyamda ki, tüm maddi ve manevi sorunlarımı ve eksiklerimi tamamen tedavi etiğin için sana ebedi minnettarım. Senden dileğim hayırlı ve uzun bir ömürden sonra Rahmanın dizi üzerinde canımı incitmeden teslim almandır. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 12.01.2023

Ya Rabbim, insanlıkta liyakatli değişimi kabul eden ve değişime müsait tüm insanlara, eğitimle nefsini ve çevresini doğru tanıyıp evrensel ve insancıl güzel ahlak normlarını hayata doğru uygulamayı (refleksini) zamanında nasip edişi dilerim sizden. Amin Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 09.01.2023

Beklenen kar Van'a geldi. Bereketli olsun. Rahmetini bizden esirgemeyen Rabbime hamd olsun. Darısı tüm ihtiyaç duyulan yerlere bu bereket insin inşaAllah. Rabbim rahmetini afata çevirmesin inşaAllah. Amin Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 09.01.2023

Rabbim İnsanlığa küresel ısınmanın farkındalığından çok, evrensel ve insancıl güzel ahlakın gerekliliğinin farkındalığını, zamanında kavramayı ve uygulamayı nasip eylesin inşaAllah. Amin Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 09.01.2023

Ya Rabbim tüm akademik hayatım boyunca bana destek veren; hocalarım, arkadaşlarım ve aileleri için senden; mağfiret, marifet, hayırlı mukadderat ve sıhhatli uzun ömür diliyorum. Ya rabbim hocamı ve arkadaşlarımı bana ve beni de onlara hayırlı vekil ve şahit kılmanı diliyor sizden. Amin Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 04.01.2023

Ya Rabbim yegâne değişmez zatın ve yasalarınla yarattığın ve yaratacağın yaratıklar için hayırlı mukadderat dilerim sizden. Âmin Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 02.12.2022

Ya Rabbim insanlığa, eğitimle evrensel güzel ahlak normlarını refleks haline getirip kabullenen değişime müsait ferleri yetiştirip yönetim kodlarını bu insanlara emanet etmeyi nasip eyleyişi dilerim sizden. Âmin Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 01.12.2022

Ya Rabbim güzel bir insan neslinin ortaya çıkması için insanlar eş seçerken keseye ve kasaya değil de , insancıl ahlak işletim sistemine öncelik vermesi gerektiğinin bilincini kavratmanızı dilerim sizden. Âmin Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 01.12.2022

Rabbim dünyadaki sınavımızı kolay, zevkli ve hayırlı kılmanızı dilerim sizden. Âmin Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 09.11.2022

Bana değer veren, dua etmeyi öğreten, dualarıma icabet eden, beni değerlendiren, yalınız yaşatırken kimsesiz bırakmayan, zamanımı/hayatımı bereketlendiren, hiçbir lider kişiye muhtaç, mürit ve bağımlı kılmayan Allah CC’HUNE hamt olsun. Âmin Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 04.11.2022

Bir anda bütün anları, bütün anları her anda deneyen, yorumlayan ve değerlendiren Rabbime hamt olsun.
Bir yaratıkta tüm yaratıkları, tüm yaratıklarda her yaratığı deneyen ve yorumlayan Rabbime hamt olsun.
Bir insanda tüm insanları, tüm insanlarda her insanı deneyen ve yorumlayan Rabbime hamt olsun. Âmin Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 30.10.2022

Ya Rabbim tüm şeytanlara ve onlara uyanlara insanlık havuzunu tuzak olarak yaratan sıfatına ve tüm sıfatlarına hamt olsun. Ya Rabbim bunun bedelinde tüm insanlığa en büyük affı diliyorum sizden. Âmin Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 29.10.2022

Ya Rabbim benim, zürriyetimin ve tüm insanlığın adına her şeyimizi bizim adımıza hayra vesile kılmanızı ve sizin tercih etmenizi dilerim sizden.Âmin Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 29.10.2022

Ya Rabbim, yaşlandıkça bana geçmişi aratma, beni ve zürriyetimi size kavuşma ümidi, hevesi ve yaşama sevinciyle donatmanızı dilerim sizden. Bana bu donatıyı nasip ettiğiniz için size razı olacağınız kadar hamdolsun. Âmin Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 18.10.2022

Bana; sevmeyi, sevilmeyi öğreten ve kendisini sevdiren Allah CC’HUNE hamdolsun. Âmin Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 15.10.2022

Ya Rabbim; maddi, manevi, düşünsel, zihinsel, ruhsal, hayali ve bedensel; tüm ifrat ve tefrit sorun ve duygularımı tatmin edip çözümlediğin için sana hamdolsun. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 28.09.2022

Beni yaradılışıma razı eden, bana sevmeyi ve sevilmeyi öğreten Rabbime hamdolsun. Âmin Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 13.09.2022

Hayatı, Ölümü ve Denemeyi Yaratan Rabbim Seni Seviyorum ve Sana Tapıyorum. Senin rızan varsa her şey tamam, rızan yoksa her şey eksik. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah..  03.09.2022

Rabbim; başka kavimlerin hükmündeki; din, dil, renk ve sayı azınlıklarımız için istediğimiz güzel şeyleri, hükmümüzdekilerede uygulamayı bize ve ülkemize nasip etsin inşaAllah. Âmin Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 02.09.2022

Rabim ülkemizde: yasama, yürütme ve yargı kurumlarını evrensel adil ve yeterince bilgili insanlarla donatıp marifet ve mağfiret eylesin inşaAllah. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 03.04.2022

Ya Rabbim; İnsanlara "İslamiyet'ten hayır görmek, insanlara; fert, toplum ve devlet bazında örnek olmak için belki de zengin ve güçlü olmak elzem değildir" bilincini kavratmayı dilerim sizden. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 02.02.2022

Ya Rabbim; fert, toplum, kavim, devlet ve insanlık bazında; bize her şeyin sözde adı için bekçilik ve koruyuculuğunu değil, özde liyakatli adı ve tadı için yaşamayı nasip eyle. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 04.01.2022

Ya Rabbim bir din her şeyi içermiyorsa; ya geçici, ya eksik, ya yanlış ya da vahşidir. Bu bilinçle her şeyi içeren yegâne din İslam'dır. Laiklik İslamiyet hariç tüm dinlerde farzdır. Bu bilinci insanlığa kavrayışı nasip eyleyişi dilerim sizden. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 08.12.2021

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesinden, Değerli Dostum ve Arkadaşım Prof. Dr. Naki ERDEMİR Sohbetimizde bana "Ne Mutlu Müslümanım Diyene" Cümlesini hatırlatıp vurguladığı için kendisine müteşekkirim. Rabbim ebediyen ondan razı olsun inşaAllah. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 08.12.2021

Ya Rabbim güzel ahlak sarmalıyla dopdolu konuları içeren: tiyatro, film, müzik ve bilim oyunlarını insanlığa nasip edişi dilerim sizden. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 07.12.2021

Ya Rabbim razı olacağınız sevap ve hayırlı tefekkür sarmalıyla dopdolu konuları içeren: tiyatro, film, müzik ve bilim oyunlarını insanlığa nasip edişi dilerim sizden. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 06.12.2021

Ya Rabbim bana İslam ve Kurandaki incilerin (hakikatlerin); bilimdeki, müzikteki, sanattaki ve felsefedeki eşleşen karşılıklarını ilişkilendirmeyi nasip edişi dilerim sizden. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 03.12.2021

Ya Rabbim Huzurlu olduğumda şükür, huzursuz olduğumda sabretmeyi nasip eyleyişi dilerim sizden. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 03.12.2021

Ya Rabbim insanlık olarak beğenmediğimiz ve çok şeyini anlayamadığımız bu dünya düzeninden daha hakiki, gerçek ve liyakatli kurgusunun tefekkürünü ve tevekkülünü insanlara nasip edişi dilerim sizden. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 12.11.2021

Ya Rabbim insanlığa verdiğiniz değer, sevgi, merhamet ve rahmetin önemi olmasaydı sonuç ne olurdu? Sorusunun farkındalığını ve doğru cevabını insanlara kavratmanızı dilerim sizden. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 12.11.2021

Ya Rabbim yaşadıkça, yaşlandıkça ve ölüme yaklaştıkça ceddinin büyüklerine ve ceddine değil de size kavuşma sevinci ve duygusunu zürriyetime ve tüm insanlığa nasip eyleyişi dilerim sizden. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 10.11.2021

Ya Rabbim insanlara rızanıza laik olmanın farkındalığını, bilincini ve hayata uygulayışını nasip etmenizi dilerim sizden. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 09.11.2021

Ya Rabbim rızan varsa her şey tamam, rızan yoksa her şey eksik bilincini ve farkındalığını insanlığa nasip edişinizi dilerim sizden. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 07.11.2021

Ya Rabbim yaşlandıkça tüm insanlığı, beni ve zürriyetimi rahmani kemale erdir. Şeytani ve cahili kemale erdirmemenizi dilerim sizden. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 07.11.2021

Ya Rabbim İnsanlara güzel ahlaklı olmanın: zaruretini, gerekliliğinin bilincini ve evrensel güzel ahlak bayramını nasip edişi dilerim sizden. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 30.10.2021

Ya Rabbim insanlığın toplu kemale ermesi için fıtratı rahmani değişmeye müsait güzel ahlaklı insanların sayısını artırmanızı dilerim sizden. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 30.10.2021

Ya Rabbim, beni ve zürriyetimi ceddimin İslami uygulayşııyla değil de Hz. Muhammed SAV'İN İslami uygulayışıyla nasiplendirmenizi dilerim sizden. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 27.09.2021

Ya Rabbim, İnsanlık olarak doğaya karşı hoyratça davrandık, şimdi doğa bize celallenip rahmetinizi afata çeviriyor. Sizden, üzerimize ve doğaya rahmetinizi afata çevirememenizi dilerim. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 17.09.2021

Ya Rabbim dünyevi hayattan daha sahici yaşadığım rüyalarımdan; sıkıntılı olanları iç dünyamda ve başka âlemlerde hayatı bağışıklık sistemi geliştirerek beni ıslah ettiğiniz için, istendik rüyalarla da benim eksik ve sakat duygularımı tedavi ettiğiniz için ayrıca beni iknaa ve razı ettiğiniz için yerler ve gökler dolusundan razı olacağınız kadar size hamdolsun. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 08.08.2021

Beni dünyevi ve uhrevi tercihlerimle başa başa bırakıp israf etmeyen Âlemlerin Rabbi Allah CC'HUNA laik ve razı olacağı kadar hamdolsun. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 08.08.2021

Ya Hay CC'HU Rabbim ilk yaradılıştan kıyamete kadar, tüm âlemlerdeki her an ve her nefesteki her şeyin hayatını Kuran-ı Kerimin hükmüne uygun,sevap ve güzelliklerden bir cennet, günah ve çirkinliklerden de insanlığın affı için bir ıslahat yeri yaratmanızı dilerim sizden. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 27.07.2021

Rabbim bize fert, devlet ve kavim bazında hükmümüzdekilere adil davranmayı nasip eylesin. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 17.04.2021

Ya Rabbi Milleti İbrahim'i, Ülkemizi ve Tüm İnsanlığı; Siyonizm, Siyoşovenizm, Şovenizm, Komünizm ve Kapitalizmin kanserleşmiş kara deliklerine düşürmemenizi dilerim sizden. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 16.03.2021

Ya Rabbim ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı: ulusal şoven menfaatleri kefenine; evrenselliği ve evrenselliği aşan İslamiyet'i kodlayarak yaşamaya çalışırken sinirden patlayan asabi cahil fert, kavim, cemaat ve partilerden eylememenizi dilerim. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 03.03.2021

İnsanlığın bekası adına, evrensel ve ötesi düşünce sistemine sahip insan ve devletlerin, sadece ulusal menfaatleri için otistik düşünce sistemine sahip insan ve devletlerden farkı düşündürücüdür! Ya Rabbim bu konuda insanlık için sizden hayır diliyorum. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 13.02.2021

Değeli AkÂdemisyen Arkadaşlarım, Doç. Dr. Melahat GÖKTAŞ ve Prof. Dr. Sevgi AYDIN GÜNBATAR'LA Yaptığımız İstişareli Bilimsel ve Siyasi Sohbette İnsanlığın Eğitiminde En Önemli Öncelikli Eksiğin İnsanı Tanıma ve Doğru Empati Duyma Eksikliği Olduğu Konusunda Bana İlham Verdikleri İçin Kendilerine Duacıyım. Tıklayın
Rabim bu hizmetleri karşılığında ebediyen onlardan razı olsun inşaAllah. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 26.01.2021

Rabbim bizi sevmediklerinizin Saygı, Sevgi ve merhametine muhtaç bırakmamanızı dilerim sizden. Âmin.Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 26,12.2020

Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyen en güzel insan ve en güzel Müslümanın doğum günü kutlu osun. Gelişiyle insanlığın ruhunu, zihnini ve gönlünü hakikatlerle doyuran Peygamber Efendimiz S.A.V salat ve selam olsun. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 27,10.2020

Ya Rabbim geçmişten geleceğe yaratıklara icabet eden ve etmeyen tüm sıfatlarınıza hamt olsun. Tüm sıfatlarınızın hürmetine insanlığa hayır dilerim sizden. Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 27.09.2020

Ya Rabbim Covid -19 vb müsibetlerden insanlığa hayırlı birlik, beraberlik, adil peygamberi kardeşlik gün ve insanlık bayramı nasip eyleyişi dilerim sizden Amin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah.18.09.2020

Yar Rabbim İnsanlığın Rabbi ve Sahibi olarak: geldiğimiz noktadan kıyamete kadar insanlığı yanlış ve eksik tercihleriyle başa başa bırakma. Hayır üzere icabetinizi diliyorum Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 05.07.2020

Ya Rabbim ömrüm boyunca bana verdiğin hayırlı ve güzel her şeyden insanlığa da ikram buyurmanızı dilerim sizden Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 30.06.2020

Rabbım Amerika Bileşik Devletlerin şahsında tüm dünyadaki kavimci ve ırkçıların, Siyonistlerin hayır üzere liyakatini ve ıslahatını tezinden versin inşAllah. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 1.06.2020

Ya Rabbim, insanlık olarak tercihlerimizle: kendimize (nefsimize), birbirimize, çevremize zulmettik ve hüsrandayız. Sizden dileğim bizi tercihlerimizle başıboş bırakma. Her şeyimizi, sizin tercih etmenizi, tercih ettiklerinize de sizi ve bizi razı edişi dilerim sizden Âmin. Saygı, Sevgi ve Hayırlı Dualarım Daima Hepimizle Olsun inşaAllah. 14.04.2020

Ya Rabbim, insanlık filogenetik yaşı genç, davranışları ile aşkın, delikanlı ve cahil bir türdür. İnsanlığın bu delikanlılık dönemindeki istenmeyen aşkınlıkları nedeniyle hoş görmenizi dilerim sizden Âmin. 04.04.2020

Ya Rahman Rabbim, insanlığı yaptığı güzel şeyler hürmetine affını dilerim sizden Âmin. 04.04.2020

Ya Rahman Rabbim, İnsanlar için canını siper eden tüm dünyadaki sağlık çalışanlarına şehitlik mertebesinin sevabını ikram buyurmanızı dilerim sizden Âmin. 04.04.2020

Ya Rabbim insanlığın başına gelen bu bela ve musibetten hayır çıkarmaya ve kıblesini hayra çevirmeye kadir yegâne zat sizsiniz sizden hayır dileriz Âmin. 04.04.2020

Ya Rabbim Covid19 ile insanlara musallat olan salgının ardından insanlığa hayırlı bir sonuç çıkarmanızı diliyorum sizden Âmin.28.03.2020

Ya Rabim Covid19 la mücadelede tüm dünyadaki sağlık çalışanlarının ve bilim insanlarının gösterdiği, dürüst birlik, beraberlik ve gayretli çabası modelinin insanlık sorunlarını çözmeye çalışan politikacılarda da yaratmanızı dilerim sizden Âmin. 28.03.2020.

Ya rabbim üzerimize rahmet olarak gönderdiklerini afat ve felakete çevirmememiniz dilerim sizden Âmin.16.02.2020

Ya Rabbim ahlakı İslam ahlakına benzeyen gayrı Müslimlere bizi imrendirmemenizi dilerim sizden Âmin. 16.02.2020

Ya Rabbim her türlü dünyevi sınava girmiş ve girecek olan İnsanlığın sınav sonuçlarını mağfiret, marifet ve hayırlı mukadderatla nasiplendirişi diliyorum sizden Âmin. 22.01.2020

Rabbim canımı ve arzularımı sizden daha çok seviyorum. Bu kişisel gücüm ve sevgim insanlara yetmeyecek kadar az ve güçsüzdür. Sizi sevmeyi ve sizden aldığım imanlı sevgi gücünü yaratıklarınıza liyakatli ikram edişi bana nasip edişi dilerim sizden. Âmin 11.01.2020

Rabbim beni ve zürriyetimi; İslam'i güzel ahlak reçetesini, başkalarının haklarını ihlal edecek kadar şahsi ve ulusal menfaatlerimiz için kullanmayı nasip eylemeyişinizi dilerim. Allah’ım beni ve zürriyetimi; payını (kişiselliğini ve ulusallığını) paydasında eriten veya paydasını (evrenselliğini) payına yutturmaya çalışan fert ve kavimlerden eylemeyişinizi dilerim. Âmin 10.11.2019

Ya Rabbim bize ve insanlığa en büyük eksiğimiz olan güzel ahlakı nasip eyleyişi dilerim sizden. Âmin 16.09.2019

Ya Rabbim bize ve insanlığa ebeden razı olacağınız işler, davranışlar ve hayırlar yaptırmanızı dilerim sizden. Âmin 11.09.2019

Ya Rabbim ruhumun, zihnimin ve vücudumun her zerresine rahmet, bereket, marifet ve ahiret sevgisiyle icabet edişinizi, tüm insanlığa ikram buyuruşu dilerim sizden. Âmin 06..09.2019

Ya Rabim Kâinatta yaşamış, yaşayan ve yaşayacak tüm insanların tefekkürünün ve tevekkülünün hayat bulabileceği kadar galaksi ve yer vardır. Hayırlı tefekkür ve tevekkül edişi nasip eyleyişi dilerim sizden. Âmin 12.01.2019

Ya Rabim bizi dünyadaki istenmeyen olaylardan hakkıyla etkilenen-ders çıkaran fert ve kavimlerden eyleyişi dilerim sizden. 12.01.2019

Ya Rabim bizi çıkarları için; inancını, bilimini, siyasetini ve çevresini-doğasını oyuncak eyleyen fert, kavim ve devletlerden eyleme. Âmin 07.01.2019

Rabbim İslam’a yapılan kasti olumsuz eleştirilere, haksız bilimsel, kasti siyasi… Vb. saldırılara kaşı inançsal, bilimsel ve sosyal bağışıklık sistemimizi güçlendirmenizi dilerim sizden. Âmin 16.12.2018

Beni ve Tüm İsteklerimi-Dularımı Bağlayıcı Duam;
-Ya Rabbim! Tüm web sayfalarımda ya da yaratıklara tüm sunularımda; nefsime, zekâ ma, aklıma, ruhuma, mantığıma, değer yargılarıma, inancıma, deneyimlerime, bilgilerime… Vb dayalı olarak çocuklarım ve öğrencilerimle yaptığım ve yapacağım tüm dualarımda; bilerek, bilmeden ya da yanlış ve/veya eksik anlaşılıştan, cehaletimden, bilmeden şeytana ve/veya nefsime uyuşumdan hakkını ihlal ettiğim fert, toplum, kavim, millet… Vb tüm yaratıkların üzerindeki dualarımı, beddualarımı, kul-yaratık haklarımı, istemeyerek ya da bilmeden şaşırtışlarımı… Vb her şeyimi teslim alarak yaratıkları değil sadece bana sual edişi sizden dilerim. Her konuda istemeyerek şaşırttıklarım ve /veya yolda attıklarım varsa, vebalının hesabını onlardan değil mağfiret, marifet ve istendik hayırlı mukadderatla benden sual edişi sizden dilerim sizden.
-Ya Rabbim! Ömründe Bir Kerecik Bile Kelimeyi Tevhidi ve Şahadeti Getiren Herkesi Af Edeceğini Bildiren Allah (C.C)'HUNDAN benim üzerimdeki tüm insanların ve yaratıkların haklarını bu noktada marifet, mağfiret ve hayırlı kaderlenişini/mukadderatlandırışını dilerim.
-Ya Rabbim! San ki, Bel ki, Ola ki… Vb zanla ilgili fikir ve görüşlerim konusuna; istemeyerek insanları şaşırtıştan ve/veya yolda atıştan size sığınır mağfiret, marifet ve istendik hayırlı mukadderat dilerim sizden.
-Ya Rabbim! Bana göre tarihi, asri ve atideki tüm yaratıklar sanki zerre nurunuzun bir anlık ölümlü sonsuz boyutlu yankısı gibidirler. Yaratıkların çoğunun (icabet ettikleriniz hariç) zihinsel ve düşünsel işletim sistemi doğal-doğal tecelliyatın (evrimsel ablukanın işgali) ürünüdür. Hepsi (Şeytan hariç) için marifet, mağfiret ve istendik en hayırlı mukadderatlarla kaderlenişi sizden dilerim.
Ya Rabbim! Razı Olacağınız İnsanlığın Yaradılışına, İnsanlığın Azami Affına Ve İnsanlığın Hayattan Azami Hayır Görüşüne Beni Hayra Kederlenişi ve Vesile Kılışı/Edişi Dilerim Sizden!
-Ya Rabbim! Tüm İnsanlığa İslam'iyeti Sevdirişi ve Razı olacağınız Şekilde Uygulayışı Dilerim Sizden.
-Ya Rabbim! Tüm insanlığı size laik bir şekilde ıslah edişi dilerim sizden.
-Ya Rabbim! Bazı eski din ve doğal din kavimlerinden hatta ilk insandan ve orta çağdan beri, geçen asır ve bu asrın başlarında da insanların zihinlerinde-düşünsel kalplerinde doruğa ulaşan; Doğal ; milliyetçiliklerin, Siyonizm'in, şovenizmin, kapitalizmin, doğal demokrasinin, doğal ve liyakatsiz rejimlerin, doğal laikliğin, doğal teknolojilerin, doğal dâhiliklerin, doğal mucitliklerin ve doğal kâşifliklerin nefsi tecellisine karşılık, insanlığın sorunlarına çözüm amaçlı teselli olarak insanlığın rabbi olarak insanlarda peygamberi tecelli edişinizi ve icabetlerinizi dilerim.
-Şahlık, Padişahlıklara ve İmparatorluklara yüzlerce yıllık ömür veren Rabbim, Peygamberi kriter ve süzgece (filtreye) dayalı İslam'i Demokrasiye daha hayırlı ömür dilerim sizden.
-Ya Rabbim! 21. YY'DA Mekke-i Mükerreme'de KÂBE-İ MUAZZAMA’DA Hz. İbrahim AS'IN, Medine-i Münevvere'de Hz Muhammed AS'IN, İran'da Geylani RA, Gazali RA, Hindistan'da Rabbani RA, Urfa'da Said-i Nursi RA, İstanbul'da Eyüp Sultan'ın ve diğer İslam İnsani/insancıl) alimlerinin kandillerini bir arada ve bu zamanda tutuşturuşunu, tüm bu kandilleri Nûr (24.) Suresi 35. Ayette tarif ettiğiniz nurunuza ve kandilinize yönlendirişi dilerim sizden.
-Ya Rabbim! 10 bin yıllık insanlık tarihinin derinliklerinden öncesi insansıların vahşi, doğal ve cahil tapınış kandillerinden, Âdem AS ve tüm ilahi/peygamberi kitapların ehlinden bu günkü tüm alimlerden kıyamete kadar ki tüm insanlığa istendik ilahi/peygamberi icabetlerinin ilahi/peygamberi kandillerinin hepsini bir arada 21. YY'DAN itibaren insanlık miracında (insanlık düşünselliğinin, bedenselliğinin balkonunda ve terasında) tekrar toplu tutuşturup yeniden Allah (C.C)'HUN İlahi Tek ve yegâne Kandil'ine yönelerek dirilişlerini ve değişmek istemeyen kasti kâfir, kasti cahillerin ve kasti insanlık düşmanlarının insanlık bodrumunda Doğal fosilleşişlerini diliyorum sizden.
-Ya Rabbim! Nas suresinde tarif ettiğiniz (insan nefsinden, cinden ve insandan yana görünen şeytan); insanların kalbinde ve hayatında bipolar/ikili-polypolar/çoklu sesle, görüntüyle, hayalle, kerametle; şaşırtan, çile veren, uykusunu kaçıran, uykuda saldıran, ilahlık taslayan ve fısıldayan hatta insanı delirten şeytanın/ların şerrinden Allah (C.C)'HUN sığınırım.
-Ya Rabbim! Hemen her insanı, kalbinde mehdi ya da eşdeğeri ilan edip ve razı ettirip; methet, fethet, sonra mat et en sonunda pat et deccalin ve şeytanın şerrinden Allah (C,C)'N sığınırım.
-Ya Allah (C.C) Rabbim! Biz insanlara musallat insanlığı rezili kepaze ve aşağılık eden Şeytanları ve Deccalı rezili kepaze ve aşağılık duruma düşürüşü dilerim sizden.
-Ya Rabbim! Size, afiyetle yediğim yiyeceklere, kullanıldığım eşyalara, çevreye, insanlığa ve tüm yaratıklara liyakatiyle laik bir insan oluşum için beni istendik hayır üzerine değiştirişi sizden dilerim.
-Ya Rabbim! Dualarımla! Cahil ya da Alim Kafirlerin, Cahil ya da Alim Ateistlerin, Cahillerin… Vb insanların Münafık Müslüman oluşlarından size sığınırım.

-Ya Rabbim! Allah (C.C)'HUN takdirine razı ve ikna edişi bana nasip eyleyişi dilerim sizden.
-Ya Rabbim! Az zamanda çok iş değil, bereketli, hayırlı yaşam ve işler diliyorum sizden.
-Ya Rahman (C.C) Rabbim! Duamdaki, ifrat, tefrit, eksik, yanlış, aç gözlülük, bilmezlik (cehalet), liyakatsiz... Vb sizi razı etmeyecek istem ve hudutlarından size sığınır sizden daha istendik (hayırlısını) olanını dilerim.
AMİN.  

                                                                                                                                    
 Prof.Dr.Nasip DEMİRKUŞ  2011

 

İnsanlık İçin Özgün ve Özel Duam;
Ya Rabbim her insanı ömründe yaptıkları güzel şeyler için affını dilerim sizden

Ya Rabbim yerler ve gökler dolusundan çok razı olacağın kadar sana hamdolsun.

Ya Rabbim Ezeliyetten Ebediyete yerler ve gökler dolusundan çok laik olduğun kadar sana hamdolsun..


Ya Rabbimiz! Bize ölüm ve kötü hastalıkların korkularını değil de, hastalık ve ölümle yüz yüze geldiğimizde Refik-i Ala'ya kavuşma ümidi, heyecanı, sevinci ve ahiret özlemini dileriz sizden.

Ya Rabbimiz! Tüm âlemlerde ve boyutlarda, ömrümüzün her anında; mağfiret, marifet, hayırlı mukadderat ve rahmet dileriz sizden.

Ya Rabbimiz! Tüm âlemlerde ve boyutlarda; yapılmış, yapılan, yapılacak ve yapmamız gereken tüm hayırlı dualara bizi (Tüm İnsanları) hissedar eyleyişi ve bu duaların içinde bizim için en hayırlı-güzel olanlarını üzerimize icra eyleyişidileriz sizden.

Ya Rabbimiz! Tüm âlemlerde ve boyutlarda; her şeyimizi bizim (Tüm İnsanların) adımıza en hayırlı ve güzel şekil de sizin takdir edişinizi, takdir ettiğinize de sizi ve bizi razı edişi dileriz sizden.

Ya Rabbimiz! Tüm âlemlerde ve boyutlarda, bize hayırlı eşler, hayırlı evlatlar, hayırlı devletler, hayırlı ilimler, hayırlı ömür, hayırlı işler ve meslekler dileriz sizden.

Ya Rabbimiz! Tüm âlemlerde ve boyutlarda, nefislerimizin bir birine ve başka nefislere, başka nefislerin nefislerimize; sarkıntılık edişinden, şer satışından, fitne ekişinden ve kötü nazar edişinden size sığınır, sizden mağfiret, marifet, hayırlı mukadderat ve rahmet dileriz.

Ya Rabbimiz! her zaman dünyada murat ettiğiniz fertlere ve devletlere karşı; bizlere-nesillerimize en hayırlı ve doğru adreslerde bulunuşu alışık tepki (refleks) haline getirişi dileriz sizden.

-Ya Rahman Rabbim! Bana sigarayı terk edişteki yardımınızı insanlığa da nasip eyleyişi sizden dilerim.

Ya Rahman (C.C) Rabbim! Duamdaki, ifrat, tefrit, eksik, yanlış, aç gözlülük, bilmezlik (cehalet), liyakatsiz... Vb sizi razı etmeyecek istem ve hudutlarından size sığınır sizden daha istendik (hayırlısını) olanını dilerim. AMİN.  

                                                                                                                                                 Nasip DEMİRKUŞ  02.10.2014Yaşadığım Ülke, Müslüman ve Diğer Ülkeler İçin Duam;
-Ya Rabbim! Yaşadığım ülke için sizden huzur ve hayırlı mukadderat dilerim.
-Ya Rabbim! Bizim ve insanlığın kalbini; ulusallıktan evrenselliğe, evrensellikten insanlık ailesi kalbine ve insanlıktan peygamberi kalp inkişafına terfi edişi sizden dilerim.
Ya Rabbim! Bu asır Müslüman'lar ve İslam'iyet hak etmediği savaş, şer ve iftiralara maruz kalmışlar. Buna karşılık İslam'iyeti ve Müslüman'ları insanlara sevdirişi, bu şer ve iftiradan hayır çıkarışı dilerim sizden.

-Ya Rabbim! Yer küresinde ki ilk insanların (insansıların); yaratıklara ve ürettiklerine cahil tapınış ya da tapış cehaletiyle değişim isteyişini murat eden/uygulayan cetlerimin (Ola ki Âdem AS'IN Yaradılışına vesile olan) cahil insani kişiliklerden Âdem AS'IN yaradılışına ve Âdem AS'DAN bu güne kadarki Anadolu Toprakları'nda tarihi katmanları arasında; yaşamış tüm halkların, kurulmuş ve kurulacak devletlerin en hayırlı olanlarının, özellikle peygamberlerinizin ortak payda ve tevhidiyle İslam'i (insancıl) teminat ve hoş görü sınırları şemsiyesinde, İbrahim AS'IN Milletine tabi "Anadolu Devletler Birliği/Topluluğu" adı ve zihniyetinde; tarihi ve atideki cetlerini razı edecek bir kurulumu sadece sizden dilerim.
-Ya Rabbim! İnsanlığın birlik ve beraberliğinin aşure tevhidi için ülkemde konuşulan; Kürtçe, Lazca, Zaza'ca, Çerkezce, Arapça, Rumca, Farsça… Vb. dillerin ilk, orta ve yükseköğretimde seçmeli dil oluşu sizden dilerim.
-Ya Rabbim! Bir Fert Şerefine (Hz. Muhammed AS) tüm yaratıkları yaradılış hürmetine, Bir tek Nuh AS'IN duasına icabetine bir kavimi yok edişi hürmetine; azınlıklara ve haklı fertlere tamamen kör ve çoğunlukları azınlıkların her şeyine ilahlaştıran doğal demokrasiden daha hayırlı rejim/ler dilerim sizden.
-Şahlık, Padişahlıklara ve İmparatorluklara yüzlerce yıllık ömür veren Rabbim, Peygamberi kriter ve süzgece (filtreye) dayalı İslam'i Demokrasiye daha hayırlı ömür dilerim sizden.
-Ya Rabbim! En istendik (hayırlı) Meclis, Yemin ve Eğitim sistemini sizden dilerim.
-Ya Rabbim! Ortaçağ dönemi Vahşi Laiklik anlayışı değil de (toplumları dinden,bilimden ya da rejimlerden soyutlayan ve kangrenleştiren bölücü doğal laiklik) uygulayışta İslam dininde (İnsani/İnsancıl Dinde) laikliği teminat altına alan ayetler (senin dinin/taptığın sana, benim dinim ve taptığım bana. Dinde zorlayış yoktur...., Nas Suresi) üzerine meclislerde yeddi yeminle ilişkilendirici ve tevhit edici laikliğin teminat altına alınışını sizden dilerim.
-Ya Rabbim! Düşünce sistemimin; Kuran-ı Kerim Ayetleriyle, Hz. Muhammed AS Hadisleriyle, Bilimsel Kanunlarla ve gerçeklerle kurulumunu sizden dilerim.
-Ya Rabbim! Razı olacağınız kadarda "Anadolu Devletler Birliği/Topluluğu" fertlerinin ve insanlığın da bu düşünsel işletim sisteminde nasiplenişi sizden dilerim.
-Ya Rabbim! Beni ve beni tasdik eden zürriyetimi; Rabbi tek (Allah (C.C)), Kitabı Tek (Kuran-ı Kerim CC), Dini Tek (İslam/İnsan Dini;Nas Suresi), Milleti Tek (İbrahim AS), Babası Tek (Âdem AS), Geçici Vatanı Tek ( kâinat), Arzuladığı Ebedi Vatanı Tek (Cennet), Aslı/Kökeni Tek (Kürt), Vicdani, İmanı, İrfanı... her şeyi İslam'i (insani/İnsancıl) olan bir fert kimliğiyle her devlete/devletlere kayıt edişi sizden dilerim.
-Ya Rabbim! Ana Yasaların (Hürriyet ve şefkatle ilgili yasalar) ve Baba Yasaların (Hürriyet ve şefkati kontrol edici ve/veya sınırlayıcı yasların) Anadolu toplumunun ve diğer toplumların inanç ve kültür değer yargılarına uyumlu ilişkisel oluşuna dikkat edilişi ve önemi konusunda sizden en istendik kaderi ve nasiplenişi dilerim.
-Ya Rabbim! Beni ve bu kavimlerin (Anadolu Devletler Birliği/Diğer Devletler birliğinin) insanlarını;kökenini inkâr etmeyen, onunla övünmeyen, tarafsızlıkla zaman kaybettirmeden (gerekirse tarafsızlığı diyet olarak kullanışı) her an ve her zaman Allah (C.C)'HUN Rızasından ve Adaletinden yana taraf tutan kişilikler ve kavimlerden eyleyişi sizden dilerim.
-Ya Rabbim! Allah (C.C) Maliki Mülk olarak yaratıklara toprakları değil, geçici muhtariyeti bazı kavimlere ve halifeliği tüm insanlığa vermiştir. Fert ve Kavimlerin muhtariyeti alışları sadece nöbetçi idareci oluşları anlamı çıkar, yoksa yavuz hırsız hesabı mülk sahibi oluşları anlamı çıkarılmamalıdır. Bu durumdan Allah (C.C)'HUNE sığınırm. İnşallah insanlık, kâinat ve topraklar üzerinde yurt kurup toprak benimdir diyen sayılı kavimlerin geçici oluşu bilincindedir.
-Ya Rabbim! Dünyadaki tüm Müslüman olanların kimlik ve pasaportunda; Rabbi Tek Allah (C.C)(âlemlerin Rabbi), Vatanı Tek Kâinat (Tüm âlemler), Dünyevi ve Uhrevi Devleti Tek İslam (İslam Devleti), Milleti Tek İbrahim, Kitabım Tek Kuran, Babam Tek Âdem, Annem Tek Havva, Kökenim Tek Kürt (Rabbim Salavatı Şerife’de dua ettiğimiz gibi beni ve kökenimi de rahmet ve bereketle icabet ettiğin İbrahim AS kökeninden eyleyişi dilerim sizden. Âmin.) yazılışı elzemdir. Bunu sizden dilerim.
-Ya Rabbim! beni ve zürriyetimi; inanıcını size değil de ceddinin Müslüman oluşuna minnet duyan ve kendini borçlu hisseden ya da ceddi veya Gayri Müslim (Gayri İslam'i ve İnsani Değil!) olan; kandiller, örf, adet, gelenek, görenekler ve özgün kültürel değerlerini ayetler ve hadislere eş değer tutarak, İslam'iymiş (İnsaniymiş) veya orijinal diniymiş (Ceddi İlahi/Siyonist Diniymiş) gibi İslam (Yaklaşık İnsan âlemini aşkın bir kavram cinler, melekler... Vb!) âlemine yayarak dini kendi kültür, kavim ve ve ırklarının yayılışına araç yapan gizli cahil ve bidati zındıklardan eylemeyişi dilerim sizden.
-Ya Rabbim; buna karşın;rızanız oranında hiç olmazsa bundan sonra bu konumdaki kavimlerin fertlerini peygamberi ıslah edişi ve tüm zamanlarda insanlık için bildiklerimizi ve bilmediklerimizi Hz. Kura'nın çetelesi, mantığı, çözmecesi ve düşüncesi içinde yeterince (razı olacağınız kadar) peygamberi uygulayışı dilerim sizden.
-Tüm yaratıkların her nefesinin ve her anının hayat birimlerinin; her birini tüm zamanlardaki tüm sistemler içinde niyetini ölçüşe, takdir edişe ve bilişe Kadir Rabbim! Tüm yaratıksal ve ilimsel işletim sistemlerinin kıblesini, hepsinin ortak paydası konumundaki Hz. Kuranın içerisinde doğru adreslerde konumlanışı, insanlığın yeterince bilinçlenişini ve yeşerişini sizden dilerim.
-Ya Rabbim! Nuh AS, Hud AS, Lut AS, Salih AS… Vb. doğal afetlerle cezalandırdığınız kavimler, cezalandırılmadan önce peygamberlerle ikaz edilmişlerdir. Bu düşünceyi günümüz olağan aşkın doğa olaylarıyla şekilsel ilişkilendirişten size sığınırım. Ne yaparsanız tercihlerinizin ürünü olarak önünüze gelir ya da yaptıklarınızla yüzleşir ve muamele görürüsünüz!? Diye ayetleler ve Deveni sağlam kazığa bağla Alla(C.C)'NE öyle teslim et diye hadis vardır. Geçmişten geleceğe; depremler, volkanlar, su tufanları, meteorit, gezegensel, yıldızsal, galaksiyel olaylar… Vb. doğal denge ve döngülerin gereği olması gereken olağan aşkın doğal süreç ve aşkın doğal doğa olayların yaratmışsınız diye düşünüyorum. Rızanız çerçevesinde ihmal ve tedbirsizlikle afete dönüşen bu aşkın doğal süreç ve olayları Allah (C.C)'HUN insanları cezalandırıcı afeti deyip size iftira edişten size sığınırım ya da size iftira etmeyiş bilincini sizden dilerim.
-Ya Rabbim, İlahi, İnsancıl Evrensel ve Doğa Yasalarıyla Verimli İlişkisel Anayasaları Ülkemize ve Tüm İnsanlığa Nasip Eyleyişi Dilerim.
-Ya Rahman (C.C) Rabbim! Duamdaki, ifrat, tefrit, eksik, yanlış, aç gözlülük, bilmezlik (cehalet), liyakatsiz... Vb sizi razı etmeyecek istem ve hudutlarından size sığınır sizden daha istendik (hayırlısını) olanını dilerim. AMİN.


                                                                                                                                     
Prof.Dr.Nasip DEMİRKUŞ  2012

Özel Duam;
Ya Kadir CC'HU Rabbim! Bu kâinatta kıyameti koparıp yeniden ebedi dirilişi verdikten sonra ki hayatta kâinatı ve yeni gececi hayatları ve âlemlerı yaratacaksanız bu âlemlerdeki hissemi; mağfiret, marifet, hayırlı ve razı olacağınız mukadderat/kader dilerim sizden.
Ya Rabbim! Bana Hissettirip Beni Razı Ettiğin; Tabusu Tek (Kelime-i Tevhit/Lâ ilâhe İllallah), Rabbim Tek Allah (C.C)(âlemlerin Rabbi), Vatanım Tek Kâinat (Tüm âlemler), Dünyevi ve Uhrevi Devletim Tek İslam (İslam Devleti), Milletim Tek İbrahim, Kitabım Tek Kuran, Babam Tek Âdem, Annem Tek Havva, Kökenim Tek Kürt (Rabbim Salavatı Şerife’de dua ettiğimiz gibi beni ve kökenimi de rahmet ve bereketle icabet ettiğin İbrahim AS kökeninden eyleyişi dilerim sizden. Âmin.). Bunun dışındaki (yegâne İlahi Misyonu Olan İbrahim AS Milletinden Gayri) ilahi misyonu olmayan, kabul etmeyeceğinizi ve türeyeceği hadislerde bildirilen 72 milleten hiç birisine ait hiç bir şeyine beni ve zürriyetimi dâhil etmemenizi dilerim sizden.
Ya Rabbim! Razı Olacağınız İnsanlığın Yaradılışına, İnsanlığın Azami Affına Ve İnsanlığın Hayattan Azami Hayır Görüşüne Beni Hayra Kederlenişi ve Vesile Kılışı/Edişi Dilerim Sizden!

-Ya Rabbim! Allah (C.C)'HUNDAN beni kendisinden, Kendisinin de benden razı olacağı azami af, amel ve hayat dilerim.
-Ya Rabbim! Öğrencilerime verdiğim derslerimdeki eksiklerimi tamamlayışı ve affı dilerim sizden.
-Ya Rabbim! Her nefsimde ve kalp atışımda; Sizi razı edecek ve sizden razı olacak amel, tefekkür, hayat ve ömür dilerim sizden.

-Ya Rahman Rabbim! Yarattığınız, ilk gerçeklerden size yönelen son gerçeklere doğru olan yaratık döngüsünün geçici gerçeklerini yaşadığımı anlıyorum. "Bize hangimizin/lerimizin daha iyi amel, peygamberi düşünüş, peygamberi dileyiş, tefekkür, peygamberi yaşantı işlediğimizi denemek amacıyla kâinatı yarattığınızı bildirmişsiniz (ayet var)".
-Ya Rabbim! Yaşam, gelecek, hayat, ahret… Vb. tüm umudumun ve/veya umutlarımın kıblesini; yaptığım, düşündüğüm, yapacağım… Vb. sizden gayri şeylere değil de sadece size yönelişi sizden dilerim.
-Ya Rahman Rabbim! kâinattaki bu geçici gerçekleri öyle mükemmel yaratmışsınız ki hâşâ bunların içinde daha mükemmel şeyleri düşünmek ya da tefekkür etmek şöyle dursun; doğal, sanal, zihinsel ve düşünsel döngülerin bereketli sınırları (helal sınırları) dışında; bir taşın, bir kuşun… Vb yerini bile değiştirmek ya da daha mükemmel bir yere konumlandırmak hâşâ haddime düşmemiş hissettim ve tanıdım kendimi.
-Ya Rahman Rabbim! Bu kâinat öyle bir tezgah ki; sanki tüm insanların ve cinlerin geçmişten geleceğe tüm düşündükleri, nazar ettikleri, arzuladıkları, elde etmek istedikleri, edemedikleri, düşünecekleri hemen her şeyin ya geçmişte ya gelecekte veya günümüzde hayat bulduğu ve bulacağı bir yerdir. Bu mantıktan hareketle; insanlığın çoğu tefekkürlerini israfı helale ve peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS'A Peygamberlik gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlaka yöneliş üzerine işleyişi ve kaderlenişi konusunda sebep oluşu dilerim sizden.
-Ya Rahman Rabbim! Sizden dileğim; yaşam döngümde; sizi razı ediş, insanlık ve kendim için; insanlığın bilerek ve/veya bilmeden israf ettiği ve enkaz durumundaki tefekkür, amel, düşünsel, sanal ve nesnel her türlü yaşam artıklarını hayat döngüsüne dönüştürücü olarak; yarattığınız sistemlere ve yaratıklara yakın bir mükemmeliyette düşünsel, nesnel ve sanal; tefekkür, amel, peygamberi düşünüş, peygamberi dileyiş, peygamberi yaşantı… Vb nasip eyleyişi dilerim.
-Ya Rabbim! Ömrümün her anında size icabetlerimin; İbrahim'i ve Muhammed'i oluşunu dilerim sizden dilerim.
-Ya Rahman Rabbim! Deccalın ve şeytanın; sağcı-solcu, maymunu-Âdemi, batılı-doğulu, kuzeyli-güneyli… Vb insani kişiliği bipolar (şizofreni) ortadan simetrik olarak yardığı bu asırda; Allah (C.C) İsmi celalinizindeki gizli simetrinin hürmetine; tüm geçmişten geleceğe tüm yaratıkların (istisnalar hariç); düşünsel, sanal, nesnel ve diğer tüm yaşam döngülerindeki; liyakatsiz, hayırsız, istenmedik… Vb rızanıza ters üretilen; tefekkür, iş, eylem, ilişki, aşk… Vb enkazı her şeyden razı olacağınız şekil de yaradılış hikmetlerinizi taklit ederek istendik hayata uygulanabilir; hayırlı amel, tefekkür edişi, iş… Vb tüm şeyleri üritimi nasip eyleyişi sizden dilerim.
-Ya Rahman Rabbim! Herkes her şeyi bilseydi ya da tam tersi hiç kimse hiçbir şeyi bilmeseydi durumunda yaşam döngüsü ne olurdu? çıkarsayış mantığından hareketle; sizi anlayıştan, sizden dileyişten, size kul olmaktan, yarattıklara gerçekçi empati/eşduyum duyuştan yetecek ve/veya razi olcağınız kadar tüm yaratıkların hayır göreceği oranda;aciz, cahil, âlim... Vb oluşu sizden dilerim.
-Ya Rahman Rabbim! Dini şekilsel ve mantıksal olarak rızanız oranında ne kadar neyi bilem ve uygulayışım gerekliyse o kadarını dilerim sizden.
-Ya Rahman Rabbim! Bedensel, sportif hareketlere, kültürel ve liyakatsiz toplumsal faaliyetlere gereksinim duymayacağım şekil de, peygamberi hakkaniyet, netlik, tefekkür ve düzgünlüğünde; namaz kılışı, Oruç tutuşu, zekât verişi, Hacca gidişi , yürüyüşü ve toplumsal ilişkileri dilerim sizden
-Ya Rahman Rabbim! İslam'i kuralları (İnsani/İnsancıl Kuralları) yaşam döngüme belli bir süre peygamberi sadakatle uyguladığımda; İç ve dış dünyamdaki; rastgeleler, tevafuklar, rüyalar… Vb her şeyin tevhitle ilişkisel olarak gerçekçi özdeşleştiğine şahidim. Bana göre bunu inkâr etmek nankörlük ve kahpelik, kendi hüneriymiş gibi böbürlenerek anlatmak Hak CC ve hakikate iftira ve nankörlüktür.Ola ki/Genellikle Allah (C.C) rızası için bir adreste oluşta tesadüfler ya ilişkiselleşmiş ya da ermiştir. Ola ki/Genellikle Allah (C.C) rızası dışında bulunulan her adresteki her şey birbirine rastgele, yabancı ve tesadüfü algısı konumundadır. İslam'iyet'te kuralları (İnsancıl/İnsani Dinde Kuralları); doğru, samimi, ihlâslı ve Allah (C.C) rızası için yaşam döngüsüne uyguladıkça; önünümüze çıkan çoğu şeyi iç ve diş dünyanızla mantıklı ve gerçekçi ilişkiselliğini doğru okuyabiliyoruz. Bunun dışında ki ve/veya tam tersi durumlarda ve konumlarda bulunuşta ilişkiselliğin kopukluğu nedeniyle rastgele ve rastgele/tesadüf kavramları ortaya çıkıyor. İslam'iyet'te (İnsani/İnsancıl Dinde) ya da Müslüman-i Kurallara (Farz, sünnet ve vaciplere dosdoğru uyulduğunda/en azında bende yaşadım) kişinin tüm yaşam döngüsü diri rasat ve kayıt altında olduğu için önüne gelecekleri de önceden görüş ve sezişte keramet ve sürpriz değildir. Buna şahidim!
-Ya Rahman Rabbim! Düşünürüm ki özel haller, yavru/çocukluk dönemi, cahillik, özel haller, cahilye dönemi ve hastalıklılar hariç normal ve olgun her yaratığın mutlaka en az bir korkulu ilahı vardır. Hakkıyla Allah (C.C)'HUNDAN korkmayanların korku ilahlığını; para, hastalık, mevkii, fakirlik, rezil olmak, zelil olmak, ortalıkta kalmak, işten atılma… Vb. yaratıksal kökenli ilahlaşışlar ele geçirir veya kendilerini yakalar ve korkarlar. Bunun yerine bana, razı olacağınız ve kaldırabileceğim kadar Allah (C.C)'HUNDAN helal korkuşu sizden dilerim.
-Ya Rahman Rabbim! İç dünyamızda, yaşam yerimizde ve yaşam döngümüzde; yaratıkları liyakatsiz tahrik ediciliği alışkanlık haline getirişten size sığınırım.
-Ya Rahman Rabbim! Başkalarından, dünyadan… Vb razı olacağınız kadar terk edişi ve yüz çevirişi bana ve tüm insanlığa kaderlenişi dilerim sizden.
-Ya Rahman Rabbim! İnsanın düşüncesi genç yaşta aldığı kültürden, telkinlerden, etkilendiklerinden, yaşadıklarının etkisinde… Vb tiryakiliklerine bağlı olarak rahat ettiği nefsi (ceddi, dünyevi, keyfi,… Vb) yerde mantığı ve geri dönüşümsüz kişisel prensipleri çimlenişi nedeniyle, hakikate ve liyakatli değişimlere uyum sağlayışta sıkıntı çeker. Bu mantıktan hareketle bize takdir ettiğiniz ve kadiri olduğumuz çocuklarımızı, muhtariyetimize takdir ettiğiniz kavimler üzerindeki haklarımızı kullanırken ve/veya terk ederken;İblis'in (Azazil İbni Menazil yani Menazil denen topal bir cinin oğlu Azazil isimli erkek bir cindir) Âdem AS'A mazbatayı vermede direniş cehaletine ve İmam kalış tiryakiliğine benzer olarak değil de; hepsinin kıblesini razı olacağınız kadar size çevrişi, liyakatli değişim ve terk ediş zamanı gelince muhtariyetimizi razı olacağınız şekil de terk ve devir edişi nasip eyleyişi dilerim sizden.
-Ya Rahman Rabbim! Canımın çektiği kadar; iş yapmak, yiyecek-içecek tüketmek… Vb yapmakla, gerektiği kadar ya da razi olacağınız kadar uygulayış-tüketiş arasındaki farkındalığının bilincinde oluşu ve razi olacağınız uygulayışı sizden dilerim.
-Ya Rahman Rabbim! Canımın/mızın ve ihtiyacımın/mızın olduğu kadar değil, razı olacağınız kadar her şeyi bana/bize tüm insanlığa yaptırışı ve kaderlenişi sizden dilerim.
-Ya Rahman Rabbim! Geçmişten geleceğe yaşam döngümün; her nefesinde, her kalp atışında ve her anında ürettiğim hayat parçalarının istenmedik ve/veya rızanıza aykırı olanlarını; mağfiret, marifet ve istendik kaderlenişi sizden dilerim.
-Ya Rahman Rabbim! Allah (C.C)'Yİ herhangi bir şeyi ya da şeylere karşılaştırış veya kıyaslayışta veya tam tersi kıyaslayışlardan Allah (C.C)'HUNE sığınır bedelinde tövbe ve istiğfar edişi dilerim sizden.
-Ya Rahman Rabbim! Tüm insanları bu dua ve düşünsel mantıkla mağfiret, marifet ve istendik kaderlenişi sizden dilerim.
-Ya Rahman Rabbim! Müslüman kardeşliği postuna bürünerek; gizli şahsi ve doğal ceddi menfaatleri için size dua edilmesi konusunda bana ve herkese rica edenlerin, sonrada rızanızın tam tersi tercih ve karar verilişine şahit oldum. Bu gibilerine alet olmaktan size sığınırım.
-Ya Rahman Rabbim! 19. ve 20 Yüzyılın bilimini kullanarak eşyayı ve azınlıkları köleleştirip I. II. Ve III dünya toplumsal afet ve felaket savaşlarını ürünü olan "Yapay ve/veya Doğal Vahşi Demokrasi" ile çoğunluğun azınlıklara ilahlaşmasına (çoğunluk monarşisine) tepki olarak azınlığınve azınlık haklarının bunlara toplumsal kara delik olarak ortaya çıkışından size sığınırım.
-Ya Rahman Rabbim! Bizi ve tüm insanlığı 19. ve 20 Yüzyılın cahili, doğal ve deccalı asırların hiçbir şeyine teslim etmeden, bu iki asrın her şeyini kefenleyip 21. YY da kabre gömülüşü ve/veya nezarete alınışını müteakiben alternatif istendik (hayırlı) İbrahim'i insan ve kavimlerin yaradılışını sizden dilerim.
-Ya Rahman Rabbim! Müslüman'i yaşantıda (İslam'i farz, sünnet ve vacipleri hayatına uygulayan) Peygamber ve Asab-ı Kiramı örnek alarak ve İbrahim AS milletine davet önceliğini değil de doğal ve geçmişi güncellenişe ait cet alimlerini ve büyüklerini örnek alarak, hükmündeki (muhtariyetinde ki) kavimleri vahşi, geçmişi ve ölü-diri ceddine evcilleştirerek ve herkesi de kendi doğal kavminin Ceddi inanç stiline (İbrahim’i İnanç stiline değil) davet edişle, İslam (İnsani/İnsancıl/İnsanlik) dinini yutuşla ve asimilasyonla "Toplumsal Siyoşoven Lösemiye" yakalanmış İslam'i (İnsani/İnsancıl) Kılığa Bürünmüş Siyonist fert, toplum ve kavimlerden Allah (C.C) sığınırım.
-Ya Rabbim! Herkesin en az bir kör noktası var ve insanlık pazılının özgün bir parçası oluşunun anlamını, kavrayışını, doğru adreslerde-konumlarda duruşunu, mağfiretini ve mağfiretini insanlığa (İnsanlık Ailesi Devletine) verilişini sizden dilerim.
-Ya Rahman Rabbim! Muhtariyetindekilerin ve/veya hükmündekilerin; dinine, ırzına, kültürüne, diline… Vb her şeyine gizli açık dini kisveye gizlenerek/bürünerek ilahlaşan ya da Müslüman postuna bürünüp hükmündeki kavimlerin çeşitliliğini ırkına kültürüne evcilleştiriş ve devşirişten size sığınırım. Bunun en güzel örneği İslam'i yönetimlere tabi muhtariyetlerin hemen hiçbirinde hükmündeki kavimler asimile edilmemiştir.
Asimilasyonun ürünü monologluk, tek düzelik ve şovenizmdir. Bu da çeşitliğin (hoş görünün, güzelliğin, direncin ve yüksek yaşayış gücünün) can çekiştiği sonuçtur ki kavmin diğer kavimlere çekinik, malzeme ve tarla oluşuna neden olur. Sizi kavimlere ayırdık ki tanışasınız diye (ayet var). Ola ki bu ayetteki maksat yer küresindeki tüm insanlık Vahşi-Doğal kavimleridir. Millet değildir. Millet sonradan yaratılır ve yapaydır ki bu İslam'iyet'le Müslüman'ların hepsi doğal kavminden İbrahim AS Milletinden olmak için salâvatı şerife duası okunur. Olaki yeryüzünden insanlardan ve başka kavimlerden asimilasyonla başka ve yeni millet yaratılışa kalkışarak Müslümanlığı ve Müslüman'ları İbrahim AS ın milletine değil de alternatif millet olarak yaratmaya kalkıştığı kendi yapay milletinin çetelesine İslam'iyete insanları toplamaya kalkışmak riskli ve belki de İbrahim AS milletini ve yaradılışı liyakatsiz taklit olacağı için deccalidir.
-Ya Rahman (C.C) Rabbim! kasti alim ateistler, kasti alim kâfirler, kasti alim din düşmanları, size ve rızanıza kasti alim olanların dışındaki insanların vahşi-doğal yaradılış ve doğal cahili iman edişleri gereği; aşkın ifrat ve aşkın tefritlerini; Müslüman'ların yaşam döngülerindeki itidalli üzerine haşır, sevap ve istendik kaderlenişi sizden dilerim.
-Ya Rahman (C.C) Rabbim! Beni, beni tasdik eden zürriyetimi ve tüm insanlığı; tüm insanlığın çocukları, gençleri için istendik ilim ve tefekkür mirası bırakan ve tüm insanlığın çocuklarını, gençlerini de bıraktığımız mirasın içinde geleceğin istendik insanlık tohumu olarak yeşerişi ve kaderlenişi sizden dilerim.
-Ya Rahman Rabbim! Müslüman'ım diyip ya da Müslümanlık adına insanları Nemrut'un İbrahim AS ateşe atma zihniyetini icra edenlerden size sığınırım.
-Ya Rahman Rabbim! Meleği Aklı olmayan yaratıklara ve hayvanlara doğal ve liyakatsız; merhamet, sevgi, saygı, tapınış, besleyiş… Vb. icabetlerle ile liyakatli davranışlar arasındaki ince çizgiden size sığınır bu konuda insanlık için doğru ve haklı adresler de bulunuşu dilerim sizden.
-Ya Rahman Rabbim! Müslümanım diyenlerin; Kürdün Nemrut'una, Türkün Atilla'i, Cengiz Han'ına, Arap'ın Firavun 'una, Çin'in Çin'ine, Almanın Hitler'ine, Avrupalının Kazıklı Voyvodasına… Vb. ceddimdir deyip tarla oluşundan ya da besi yeri oluşundan veya içinde bunları farkında olsun olmasın hortlatışından size sığınır, insanlık için istendik hayırlı mukadderatlar dilerim sizden.
-Ya Rahman Rabbim! Mezhep mucidi oluştan ve mezhep mucitlerinden size sığınırım. Matbaanın 400 yıl içeri alınmayışında ya da kabul edilmeyişinde ve bugün Evrime Dinsizlik yani Gayri İslamcılık (gayri Müslimlik değil) anlayışıyla bakılıyor. , Hiçbir şey gayri İslam'i değildir. Tüm yaratıkların her şeyi İslam'iyet’in içindedir. Bazı şeyler Gayri Müslim olabilir. Gayri Müslim kavramını Gayri İslam'i (Bu kavram kullanılamaz) kavramı diye yaymak ve anlamak büyük bir kavram yanılgısı ve yaratıklar için bir felakettir.Sadece İslam'iyet Farz, Sünnet ve Vaciplerden İbaretmiş gibi yani ciddi bir kavram yanılgısı vardır!!! İslam'iyet tüm insanlık ve tüm yaratıkların haşirini (tüm yaratıkların her şeyinin yaşanıp sonuçlanacağını) içeren bir din kavramıdır. Bunu İslam'i farzları, sünnetleri ve vaciplerini yerine getirmeye çalışan Müslümanlık kavramıyla karıştırmamak gerekir. İslam dininin (İnsani/İnsancıl Dinin) farkına varmadan (Sadece İslam'iyetin Farz, Sünnet ve Vaciplerden İbaretmiş gibi) ya da farkına vararak 4 mezhebin çarmıhına tüm İslam'ı, İnsanlığı ve tüm yaratıkları radikal gerişten ya da sıkıştırıştan veya İslam'iyete bunların tam tersine liyakatsiz davranışlardan size sığınırım. Bu konuda insanlık ve beni tasdik eden zürriyetim için istendik hayırlı mukadderatlar dilerim sizden.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim; Selamın hakikati Allah (C.C)'HUNin rızası içindir. İylikçe sebebebi sorulmadan doğrudan verdiğim selamı almadın iki yüzlülük yapıyorsun diye insanların üzerine hücum etme hırçınlığı, liyakatsizliğini göstermek İnsanlık, İslam'iyet ve Müslümanlıkla hiçbir ilgisi olmadığı gibi tam tersi ilişkisi bile düşünülebilir. Yarabbi size sığınırım.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim; Müslüman'ım diyip, kendisinden ve kavminin menfaat çizgilerinde olmayan insanlara ve Müslüman'lara sokakta selam vermedi ya da selamını almadı diye hesap soran iftiracı kuduz iblisilerden ve başıboş tasmalı ya da tasmasız itlerden size sığınırm. Kuduz cahil itlerin ve şeytanın şerrinden ya da saldırısından Yarabbi size sığınırım.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim; Şeytan ve İmamı iblis kural tanımıyor ya da din kuduzu olmuş ve kural kabul etmiyor. Yarabbi size sığınırım.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim; Şeytan cahil deccalin çapulcu rabliğinde ve iblisin imamlığında (Azazil-İbni Menazil); liyakatsiz ve bölücü laikliğin midesine İslam'ı indirdiğine ve sözde Müslüman'ım diyen soysuz ve bedbaht çocuklarını Müslüman'ların arasına koyarak dini geşmişi, ölü-diri ceddinin tevhidi için kullandırarak/lanarak İslam Dini'ni bedenine sindirdiğine iman ediyor. Şeytanın şerrinden Yarabbi size sığınırım.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim; Siyoşoven, şoven, Siyonist, cahil, çok yüzlü ve doğal kavimlerin başı boş, âlimsiz ve çobansız tasmalı ve tasmasız itlerinin şerrinden size sığınırım.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim; Eskisi gibi şeytan kurallara uymuyor, iblisin imamlığı ve deccalin çapulcu ilahlığında Müslüman'ları deşifre edişinin ve sorgulayışının sarhoşluğunu yaşıyor. Her şeyi kuşatan biz insanı da kendisinin yanında görmek için; sıra dışı teknoloji ile yenilikçi insan paftasını (yenilikçi insanları) cyber robotlara (insansı bilgisayara ya da bilgisayarsı insan) dönüştürüp insanı birbirine, eşyaya kırdırışı ve kuşatmayı planlıyor ola ki?! Bu durumdan sizden yardım ve af dilerim.
Ya Rabbim! Radikal ve otistik; ümmetçilik, milliyetçilik, tarikatçılık, cemaatçilik, particilik.... Vb. kangrenleştiren İslam'i anlayışı değil de, insanlık için, tüm insanlığa karşı Müslüman'ların doğru adreslerde bulunuşu ve insancıl evrenselliği kuşatmış ve aşmış İslam'i, ümmet anlayış ve yaşayışı diliyorum sizden.
Ya Rabbim! "Kıyamet kopmaya yakınken elinizde bir ağaç fidanı varsa ve onu dikmeye vakit bulabilirseniz onu dikin" Hadisi hürmetine; dünyaya gelen her çocuk ve ölen her insanın sadakasına en az 3 ağaç dikim ve ömür boyu bakım bilincni insanlığa nasip eyleyişi dilerim sizden.
Ya Rabbim! Cennet-ül Bâki Mezarlığına tüm insanlık için hayırlı olacaksa ağaç dikimini dilerim sizden.
Ya Rabbim! Hz. Muhammed (AS), yaşantısında (ömründe) namazsız insanlık hayatı, mezhepsizliği, evlilik hayatları, namazlı mümin oluşu ve 4 mezhebi (Şafi. Hanefi, Maliki, Hanbeli... Vb) aynı bedeninde çelişkisiz yaşadı. Sizden dileğim tüm Müslüman'ların mezhepleri ve mezhepsizliği peygamberi serbestlik ve iletişim içinde peygamber gibi hayırlı ömürle yaşayışıdır.
-Ya Rahman (C.C) Rabbim! Duamdaki, ifrat, tefrit, eksik, yanlış, aç gözlülük, bilmezlik (cehalet), liyakatsiz... Vb sizi razı etmeyecek istem ve hudutlarından size sığınır sizden daha istendik (hayırlısını) olanını dilerim. AMİN.
                                                                                                                                     Prof.Dr.Nasip DEMİRKUŞ  2011


Şükür Duam;
-Ya Alah CC'HU! Bütün zamanlarda, âlemlerde ve boyutlarda; Ezeliyet-Ebediyet Dolusu razı olacağınız ve laik olduğunuz kadar size hamdolsun.
-Ya Rahman Rabbim! Diş eti kanayış sorunuma çare ikram edişiniz,
-Tuvalette taharet sabunu kullanışı nasip edişiniz için size hamdolsun.
-Ya Rahman Rabbim! Çocuğumun aniden ve amansız kanla doluşan alerjik gözüne damıtık suyla göz banyosu temizleyişi şifasını bağışlayışınız için size hamdolsun.
-Ya Rahman Rabbim! Işık kutusunu bağışlatış merhametini bana verişiniz için size hamdolsun.
-Ya Rahman Rabbim! Bekâr olarak yaşarken cinsel sorunlarımın sıkıntısından nefsime helal çerçevede razı ve ikramda buluşunuz için size hamdolsun.
-Ya Rabbim! Bedenimizde: sizi sema, rükû, secde ve kıyamla zikir eden; her elementin, her atomun ve her atom altı parçacığın hayat hikâyesi vardır. İbadetlerimizle bedenimiz, aklımız, zekâmız, ruhumuz… Vb düşünsel ve nesnel araçlarımızla size yaklaşırken her şeyimizin hatta çevremizdeki her şeyin size icabet ve ibadet birlikteliği hissini ve nimetini bana algılattığınız için size hamdolsun.
-Ya Rabbim! Yarattığınız ve yaratacağınız her her şeyin nefsinde zatım adına; yerlerden, göklerden ve mahlûkatınızın sayısından, kapasitesinden ve eylemlerinden çok razı olacağınız kadar her sıfatınıza ve tüm sıfatlarınıza hamdolsun.
-Ya Rahman Rabbim! Beni, beni tasdik eden zürriyetimi, eşimi ve/veya eşlerimi ve tüm yaratıkları; yaratan, icabet eden, icabet edecek her sıfatınıza ve tüm sıfatlarınıza yerler göklerden çok şükürler ve hamdolsun.
-Ya Rahman Rabbim! Hz. Muhammed AS'I yarattığınız için Ezeliyet-Ebediyet Dolusu razı olacağınız ve laik olduğunuz kadar size hamdolsun.
-Ya Rahman Rabbim! Büyük VAN depremini en küçük zayiatla geçirişi nasip ettiğiniz için Ezeliyet-Ebediyet Dolusu razı olacağınız ve laik olduğunuz kadar size hamdolsun.
-Ya Rahman Rabbim! Bedensel, düşünsel ve yarı bedensel…; duygularımın, hislerimin, davranışlarımın, bakışlarımın, aşklarımın, sevdalarımın, erotik her şeyimin… Vb kara deliksi aşkınlıklarımı kusursuz okuyup gerekli olan susuzluklarını helal döngüler içinde gideren ve doyuran rabbime hamdolsun. Ola ki bunları yaşamasaydım insanın yaradılış güzelliğini anlamayacaktım.
-Tüm yaratıkların, her şeyin kusursuz sahibi, kadiri, sarrafı… Vb. eksiksiz olan Rabbim; size teslim oluşun, kusursuz tercihlerinizden yararlanışın çalışan reçetesini ve icabetlerinizi ikram etmeseydiniz ya da yaşatmasaydınız ola ki size iftira edecektim.
-Ya Rahman Rabbim! Bedenimin ve Kalbimin Şifa bulduğu 5 vakit namaz kılarak, maddi ve manevi şifa dileyişi nasip edişiniz için Ezeliyet-Ebediyet Dolusu razı olacağınız ve laik olduğunuz kadar size hamdolsun.
-Ya Rabbim! Stres Çözücü, Sinirleri, Bedeni, Zihni, Nefisi, Ruhu, İmanı Vicdanı ve Akılı Yumuşatıcı-Mağfiret Edici... Rahmetinizle atom altı ve atom üstü tüm parçalarıma icabet ettiğiniz için size hamdolsun.
-Ya Rahman (C.C) Rabbim! Duamdaki, ifrat, tefrit, eksik, yanlış, aç gözlülük, bilmezlik (cehalet), liyakatsiz... Vb sizi razı etmeyecek istem ve hudutlarından size sığınır sizden daha istendik (hayırlısını) olanını dilerim. AMİN.
                                                                                                                                     Prof.Dr.Nasip DEMİRKUŞ  2012Sevda (Aşk)
Ve Sevgi İçin Duam;
-Ya Rahman Rabbim! Bana istendik karşı cins insan aşkının ve ilahi/peygamberi zikrin istendik tadını tattırmasaydınız belki de insanı güzel yaratışınızı ve hiç bir şeye muhtaç olmayan ilahlığınıza kul oluşun tadını anlamayacak, aşağıdaki sevda (aşk) ve sevgi duamı yapamayacaktım. Bunun için size şükrediyorum. Ben hep zikri lafız biliyordum, aşkların elem ve keder verdiğini biliyordum çünkü tersini yaşamamıştım ve cahili idim. Bu gün çoğu insan bile istendik sevdayı (aşkı) yaşamadığı için hala istendik sevda (aşk) cahili ve insan aşkının susamışlığını yaşarlar ve kavrulurlar. Sevda (Aşk) ve sevgi; obezi, kölesi, muhtacı, dilencisi ve fakiridirler.
-Ya Rahman Rabbim! bana göre her insan insanlık, çözmecesinin bir parçasıdır.
-Ya Rahman Rabbim! Geçmişten geleceğe, tüm yarım, ortalıkta kalmış, eksik, israf olmuş...özgün sevgi desenlerinden örülü insan sevgi tarlasına kurulu; tüm yarım kalmış, yıkıntı, liyakatsiz, eksik, israf olmuş... özgün tüm aşkların taşlarından ve hücrelerinden örülü bir tane insani sevda (aşk) köşkünü dilerim sizden.
-Ya Rabbim! Kanı tüm sevgileri taşır, kalbi tüm sevda (aşk) hücrelerinden örülü ve yüreği sadece sevda (aşk), sevgi ve rızanız için çarpan bir köşk dilerim sizden.
-Ya Rabbim! Bu iki sevda (aşk) köşkünde sevdalı prensesim ve sevdalı kraliçem yaşasın. Bana, ihtiyaç duydukça hep yanında olayım paylaşayım her şeyimi.
-Ya Rabbim! Sizden gayri beni; aşkın, sevginin, sevdanın, şefkatin, saygının, şehvetin, erotizmin, paranın, dünya malının, nefsimin şeytani sıfatların… Vb istenmedik ve/veya tam tersi liyakatsiz şeylerin; dilencisi, kulu, kölesi, hükümranı, muhtacı, bağımlısı, tüccarı, hastası, fakiri... eylemeyişinizi, tümünü liyakatli yaşayışı ve sadaka edişi bana ve bana takdir ettiklerinize nasip eyleyişi sizden dilerim.
-Ya Rabbim! Doğadaki güneşlerin hidrojen ve helyumun nükleer sevda (aşk) ürünü ışığın kâinat topraklarına ekilişinden daha hayırlı sevda (aşk) yaşayışı ve tefekkür edişi dilerim sizden.
-Ya Rabbim! Bu duamda dilediklerinizi yararlandırışı sizden dilerim. AMİN.


İnsan İçin Duam;
-Bismillahirrahmanirrahim
Ya Rabbim! Sizi ve Bizi (İnsanlığı) Razı Edecek İnsanlık ve Tüm Zamanlar da, Tüm Yaratıklar İçin Yapmam Gereken En Hayırlı Dua Edişi Dilerim Sizden.
-Ya Rabbim! Biz İnsanlar En Büyük Halifelik Emanetine Talip Olduk Hüsrana Uğradık. İyi Şeylerimizin, Sevdiklerinizin Hürmetinde En Büyük Affı İnsanlara ve Cinlere Dilerim.
-Ya Rabbim! Bilinen, Bilinmeyen tüm sıfatlarınızın hürmetine tüm insanlığın azami affını dilerim sizden.
-Ya Rabbim! Âdem (AS)'DAN kıyamete kadar son nefesini veren ve razı olduğun tüm insanların işlediği en hayırlı; tefekkür, tevekkül, eylem, iyilik, sadaka , ibadet... Vb birleştirip insanlığın günahının azami affının kaderlenişini dilerim sizden.
-Ya Rabbim! İnsanlık olarak, bundan sonra her şeyimizi bizim adımıza sizin tercih edişinizi tercih ve takdir ettiklerinize de sizi ve bizi razı edişi dilerimiz sizden.
-Ya Rabbim! Azami yükü üstlenen insana azami affı dilerim sizden.
-Ya Rabbim! Siz insanlıktan ( İnsan İslam Senteziyle), insanlıkta robot ve teknolojisinde azami hayır görür inşallah.
-Ya Rabbim! Tüm yaratıklar için yapmam ve yapmamız gereken en hayırlı dua, eylem, tefekkür ve düşünceyi hayat uygulayışı dilerim sizden.
-Ya Rabbim! Razı Olacağınız İnsanlığın Yaradılışına, İnsanlığın Azami Affına Ve İnsanlığın Hayattan Azami Hayır Görüşüne Beni Hayra Kederlenişi ve Vesile Kılışı/Edişi Dilerim Sizden!
-Ya Rabbim! Tüm İnsanlık İçin Allah (C.C)'HUNDAN Tüm Ömür Boyu Afiyetle Yedikleri, İçtikleri ve Yaşadıkları Her Şeyi Helal Edecek; İş, Eylem ve Çalışmayı Nasip Edişi Dilerim.
-Ya Rabbim! Geçmişten geleceğe fert ve toplum bazında, insanlığa ikram ettiğiniz en güzel tüm hasletleri (fıtrat ve özelliklerinin artılarını) ve eksileri (istenmedik fıtrat ve özelliklerinin eksilerini) razı olacağınız şekilde denkleştirişi tek insanda, bir toplumda ve/veya tüm insanlıkta yaratışı sizden dilerim. Af için yaratacağınız o insanda, toplumda ya da tüm insanlıkta; tüm insanlığın fert ve toplum bazında işe yaramaz ya da günah yüklenmiş her nefsini takdir edeceğiniz en yüksek af için “sanal ortamdaki her film ya da animasyon karesi misalinden daha mükemmel" tedavi, hayra yöneliş ya da günahların silinişini ve hayırlı kaderlenişini sizden dilerim.
-Ya Rabbim! Biliriz ki; Allah (C.C) şeytanı cehennemlik olsun diye yaratmadı (değişmez kader değildi) hatta ona imamlık ve geçici halifelik verdi. O kendi hilkat garibesi tercihiyle kendini ebedi cehennemlik yapanlardan eyledi. Bizi onun şerrinden ve akıbetine düşmekten koruyuşu sizden dilerim. İnanlığı bu anlamda razi olacağınız kadar af ve istendik hayırlı kaderlenişini sizden dilerim.
-Ya Rabbim! Beni , beni tasdik eden ceddimi ve tüm insanlığı; ilmine, ceddine ve kendine güvenen iblisilerden değil de sadece Allah (C.C) güvenen İbrahim AS'IN ceddinden eyleyişi dilerim sizden.
-Ya Rabbim! “Büyük Ortadoğu Projesi" niyetiyle insanlığın beşiğine tüm dünyanın yönelişini; uzaya açılmadan önceki eşikte, insanlığın peygamberi ahlakla derleniş ve düzenleniş kaderini ya da mukadderat çizgisini sizden dilerim.
-Ya Rabbim! Her nefesimizden siz bizden (İnsanlıktan ve Müslüman'lardan) ve bizde sizden razı bir mukadderata ya da kaderleniş çizgisini dilerim sizden.
-Ya Rabbim! İnsanlığın maddi ve manevi toplumsal hasılatını marifet, mağfiret ve istendik hayırlı kaderlenişi sizden dilerim.
-Ya Rabbim! Geçmişten kıyamete doğru; enerjinin ve yaratıkların çoğu hallerinden bedbaht tercih ve niyetlerin yaratık olarak kafese kapatılışı ve terslerinin (hayırlı-istendik tercih ve niyetlilerin) azat edilişi ne kadar ibret ve ders vericidir. Bu hikmetinizden insanlığın en hayırlı yüksek oranının yararlanıp bilinçlenişini ve/veya farkındalığının dirilişini dilerim sizden.
-Ya Rabbim! Bizleri bizden daha akılsızlara, inançsızlara, vicdansızlara, cahillere ve/veya cahil idarecilere; emanet etmemenizi ve helak ettirmemenizi dilerim. Eğer böyle bir deneyişi nasip ederseniz de tahammül ve dayanış gücünü dilerim sizden.
-Ya Rabbim! Beni benden daha akılsız, imansız, vicdansız, cahil, edepsiz… Vb yaratıklarınızla muhatap ettiğinizde ya da hükmüme benden daha akıllı yaratıkları emanet ettiğinizde; bana sabır, istendik ve doğru alışık tepkilerde, konumlarda bulunuşu nasip eyleyişi sizden dilerim.
-Ya Rabbim! Tüm insanlığın ebedi geleceği için, Âdem A.S.'dan kıyamette son nefesini verecek insana kadar; her an hepimizin haklarını; en hayırlı insanla/larla birlikte; mağfiret, marife ve hayırlı mukadderatlandırışı için; yapmam/yapmamız gereken duanın yapılışını/yapılmış kabul edilişini ve uygulanışını diliyorum sizden.
-Ya Rabbim! Kuran-ı Kerim (C.C)'HUN surelerinin ve ayetlerinin; nüzul (ilk DNA sarmalı) ve son düzenleniş (İkincil DNA Sarmalı) sırasına göre ilk harfinden son yazılan harfine kadar ki tüm harfleri bitişik Allah (C.C)'HUN ipine sarılın ayeti hürmetine tüm insanlığa, liyakatli cinlere ve muhtaç liyakatli tüm yaratıklara azami affı nasip eyleyişi dilerim sizden.
-Ya Rabbim!
-Dünyevi vatanı tek KAİNAT,
-Rabbi tek ALLAH,
-Milleti tek İBRAHİM,
-Devleti tek İSLAM,
-Kitabı tek KURAN (C.C) VB. bilincinin yeterince razı olacağınız kadar insanlığa ikramı-lütfü dilerim sizden.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim; Dilerim ki rabbim kıyamete kadar; her insanın isteği üzerine gönlünü ve benliğini en hayırlı insanın kalbinde liyakatli kabul buyuracak şekilde;mağfiretle, marifetle ve hayırlı mukadderatla yaşatır.
-Ya Rabbim! Bana güvenerek emanetlerini veren yaratıkların emanetini en hayırlı zaman ve halde benden teslim alışınızı ve en istendik verimli icabetinizi dilerim.
Ya Rabbim! İnsanlığın Hayırlı Geleceği İçin, Rahmani Alimler Yukarı (Balkona) ve Zalimler Şeytani Alimler Aşağı (Bodruma) duamın kabulünü dilerim sizden.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim; Halifeliğe ve emaneti üstlenişe biz cahil ve zayıf insandan başka hiçbir yaratık talip olmamıştır. Belki de bunun gereği olarak en aşağılık (bazende şeytandan aşağılık) ve tehlikeli yaratıktan en şerefli yaratıklara kadar her ortamda insanı ilişkisel görüyoruz. Bilime tapan (Bilimperest) kasti değil/cahil insanlarımızın kalbinde bilimin size sadakatini, ilme tapan (kasti değil/cahil İlimperest) cahil insanların kalbinde ilmin size sadakatini, kasti değil/cahil Zerdüştlerin (Ateşperest) kalbinde ateşin size sadakatini, kasti değil/cahil Yezitlerin (Güneşperest) kalbinde güneşin size sadakatini, Doğaya tapan (doğaperest) kasti değil/cahill insanların kalbinde doğanın size sadakatini, peygambere/lere-ibadetlerine tapan kasti değil/cahillerin(peygamber, ibadet, din ve inançperest) kalbine bakarak onların size sadakatini, dağlara tapanlardan (kasti değil/cahil Dağperest) dağların size sadakatini bilen Âlim Rabbimizsiniz. Kasti değil/cahil cetperest, kasti değil/cahil malperest, kasti değil/cahil teknolojiperest, kasti değil/cahil dinperest… Vb gayri insani yaratıkların ve toplumsallıkların, olay, olgu ve süreçlerin hepsinin size sadakatini, kasti değil/cahil bilimperest, kasti değil/cahil ilimperest ve kasti değil/cahil yaratıkperest insanın/ların yaratıklara, kasti değil/cahil olarak ilime ve bilime taparak yaklaşım cehaletini mağfiret, marifet, hayırlı mukadderatla neticelendirişe ve her şeye Kadir Rabbimiz olarak icabetinizi dilerim.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim; Belki de insanın halife oluşunun gereği olarak;her ahlak seviyesinde ve her türlü ifrat - tefriti makamlarda temsil edilmesi gerektiği için; Nemrut, Firavun , Atilla'i, Cengiz Han, Çin, Hitler, Karun, Lut AS kavmi, Hud AS kavmi, Semud Kavmi, Nuh AS Kavmi, Deccal…Vb toplumsal ahlak virüsüne sahip nefislere (yaratıklara) yaşama ve yaratıklara tapışının tercihini yaşatıyor ve hayat hakkı veriyorsunuz. Bunu anlayışta sıkıntı çekmekteyiz. Bu konuda;insan alimleri, din alimleri ve bilim alimlerini peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS'A Peygamberlik gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlak ortak paydasında tek insanda tevhidini dilerim. Böylesi insanın Allah (C.C) tapışını ve peygamber ahlakıyla tevhidini Allah (C.C)'HUNDAN dilerim. Belki Müslüman'lar o zaman rahat edeceklerdir.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim; Sanki Kürtleri şovenizmden, siyoşovenizmden ve siyonizmden korumak için genentik yapılarına Nemrut'un, Türkleri şovenizmden, siyoşovenizmden ve siyonizmden korumak için genentik yapılarına Atilla'i, Cengiz Han'ın, Çinlileri şovenizmden, siyoşovenizmden ve siyonizmden korumak için genentik yapılarına Çin'in, Arapları şovenizmden, siyoşovenizmden ve siyonizmden korumak için genentik yapılarına Firavun'un vahşi, doğal, aşkın ve yenilişi zor gen kombinezonlarını yerleştirmişsiniz. Dinleri değişimlerin radikal afetlerinden korumak için radikal dindarları, kavimlerin kültürünün yaşayışı için kavim milliyetçilerini, değişimin gerekliliğinin yaşayışını sağlamak için değişime uyumlu genleri yenilikçi insanlarda yaratmışsınız. Evrim ve değişim gerçeğine inanan biyolog olarak, geçmişdeki radikaller, cahiller, evrimciler ve bilim insanları adına (cahil değil kasti ateist radikaller, kasti ateist evrimciler, kasti din düşmanları ve kasti ateist bilim insanları hariç) size hayranlık duyuyor, tapıyor ve çok saygı duyuyorum. Geçmişten geleceğe, tüm cahiller, radikaller, evrimciler ve bilim insanları adına (cahil değil kasti ateist radikaller, kasti ateist evrimciler, kasti din düşmanları ve kasti ateist bilim insanları hariç) şükrümün, zikrimin, ibadetlerimin, size tapışımın kabulünü ve hepsinin affını diliyorum sizden.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim; Bu mantık kurgusu ve dileğimden hareketle affınıza sığınarak; insanlığın tüm işlediği, işleyeceği nesnel ve düşünsel istenmediklerinin bedelini istendik hayırlı amel üzerine kıblesinin peygamberi sevaba çevrilişini dilerim.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim;Belki de bazı sıfatlarınızın onlarda tecellisinin gereği ya da bilemediğimiz hikmetleriniz gereği yaşattığınız; Firavun, Atilla'i, Cengiz Han, Çin, Karun, Hitler, Deccal…Vb ifrat ve tefriti insansılardan size sığınırız.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim; Başkasının kanı, canı, malı, dini, inancı, zürriyeti… Vb üzerine siyasetlerle, entrikalarla ve hilelerle kendi kavim, ırk ve nefsi menfaatleri için devlet, iş yeri, kurum, örgüt... Vb kurup, sonrada hükmüne aldığı başka kavimlerin; kanını, canını, malını, dinini, inancını, ırzını, kültürünü, zürriyetini… Vb her şeyini kendi ırk, kavim ve nefsi menfaatlerine asimile eden sömüren ve İbrahim AS'IN milletine alternatif fert ve millet yaratmaya siyoşoven ve kahpe fert ve kavimlerden Allah (C.C) sığınırım.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim; İnancını başka inançların düşmanlığı, dinini başka dinlerin düşmanlığı, varlığını başka varlıkların yok edilişi (yokluğu), Milletini başka kavimlerin insanlarını-kültürleri asimilasyonu üzerine kuran kavimleri tasdik edişten Allah (C.C)'HUNE sığınırım.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim;Beni ve beni tasdik eden zürriyetimi; hükmümdeki ya da ikna etiğim fert ve kavimlerin; canı, kanı üzerine; kanlı parazit sülük devlet kurup (şeytani ve iblisi devlet) ya da onların zürriyetlerini ellerinde zorla ve/veya siyasetle alıp onlara ve/veya tüm insanlığa karşı kullanarak geçmişi, ölü ve diri ceddine asimile edenlerden eylemeyişi sizden dilerim.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim; Beni ve beni tasdik eden zürriyetimi ya da bizi ve tüm insanlığı: İslam (İslam;Boyun egmek, teslim olmak ve itaat etmek insancıl-insani anlamina gelir. İnsani/İnsancıl) dini ile alış veriş yapmış yani İslam dinini (İslam;Boyun egmek, teslim olmak ve itaat etmek insancıl-insani anlamina gelir) fen, teknoloji ve rejim karşılığında deccalla ve/veya gayri Müslimlere satan cahil ve/veya âlim; münafık, kâfir ve liyakatsiz; fert, toplum, kavim, millet ve devletlere emanet etmemenizi ve onlara el açtırmamanızı dilerim.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim; İslam'iyet (İslam;Boyun egmek, teslim olmak ve itaat etmek insancıl-insani anlamina gelir) ve akıllı insanların yönetimi, öyle bedbaht ve/veya cahillerin elinde kadirsiz ki İslam'iyetin (İslam;Boyun egmek, teslim olmak ve itaat etmek insancıl-insani anlamina gelir), Peygamber Ahlakının ve Aklın hiçbir değerinin olmadığı sadece zeki olanlara ekmek var ve Çoğunluk Monarşisi Yapay ve/veya Doğal Vahşi Demokrasi konumda yaşayışa mecbur kalmışız. İnsanlığın ve âlemlerin rabbi olarak sizden insanlığı istendik liyakatli verimli tevhidi ile insanlığın İslam'iyeti daha liyakatli kavrayışı, var olan bazı kavimlerin bazı yönleriyle İslam'iyeti kültürlerinin ve cetlerinin özdeyişlerine asimile ettirerek, tüm insanlığı İslam'iyet konusunda hak etmediği şaşırtıcı davarnış, duruş, gösteriş ve Siyonizimin deşifre edilişini dilerim. Bu vesile ile İslam'iyet'teki rahmet döngüsüyle insanlığın rahatlayışını dilerim.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim;Hayır ve şer Allah (C.C) den genellikle tercihler biz yaratıklardandır. İnsanlık için en hayırlı tercihlerle kaderlenişi dilerim rabbimden.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim; Liyakatli Eğitimle, bilim ve teknolojiyi İslam'iyet'le ilişkisel olarak insanların zihin ve kalpleri içine konumlandıracaklarına ya da keşif ettireceklerine, Akıllı Müslüman insanların tüm zihinsel, kalpsel ve inançsal değer yargılarını liyakatsiz eğitimle ölümlü olan bilimin, doğanın ve teknolojinin kefeni içinde otistik birer aksamı ve/veya parçası olarak; sıkıştırılarak ve/veya kodlayışla köreltilmektedir. Bunun tam tersi eğitim sistemini, sizden dilerim.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim;Kıyamete kadar insanlığı;Nemrut, Firavun , Atilla'i, Cengiz Han, Çin, Hitler, Karun, Deccal…Vb nefislerinin arkasına gizlenerek ya da Müslüman görünüp nefislerinin tasmasını size emanet etmeden araksına gizlenip insanları cebren ve hile ile ele geçirmeye çalışan bizden daha akılsız, imansız, vicdansız bedbaht ve kahpe kavimlere emanet etmeyişinizi dilerim.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim;Kendi Doğal çocuk ve akrabalarından daha hayırlı Müslüman'ları onlara tarla ediş cehalet bedbahtlık ve kahpeliğini gösteren fert, toplum, kavim ve devletlerden size sığınırım.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim; Beni ve Ceddimi! Dünya’yı Siyasetle, Cebren ve Hile ile ceddinin menfaati için asimile eden ya da Müslümanlığa asimile ettirten-ettirtmek isteyen cahil, hain, zülüm eden ve kahpe kavimlerden eylemeyişi dilerim sizden. Dünya’ya doğru ve peygamberi adreslerde örnek duruşla hayatı eda edişin kaderlenişini /mukadderatını dilerim sizden.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim; Cebren ve hile ile yeryüzü kavimlerin hepsini Müslümanlaştırsak bile Allah (C.C) onların hepsini öldürüp yeniden insanı yaratabileceğine dair ayet vardır (İnsanlığın hepsini Müslüman yaratsaydım öldürürü tekrar insanı yaratırdım/Sanki insanlıkta monologluğu/tekdüzeliği ret ediş ayeti gibi.) . İslam dini radikallerinin bu bilincin farkındalığını kavrayışı ve insanı aşkınlıklarıyla doğru tanıyışı çok büyük önem taşır. Bu liyakatli bilincin tüm Müslüman'larda ve insanlıkta uyanışı ve kaderlenişi sizden dilerim.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim; Bu kavimlerin müslümanım diyenleri gün gelir haktan yana görünüp bizi kandırarak mazlum ve mümin gözüktükleri zaman bize o an hatırlayış ve geçmişlerindeki Vahşiliklerini hatırlatışı nasip eyleyişi ya da daha hayırlı uyanık bilinci dilerim.
-Ya Rahman (C.C) Rabbim! İsteyen tüm hür kadınların akıbetini Hz. Hatice validemizin, isteyen tüm muhafazakâr kadınların akıbetini Hz. Ayşe validemizin, isteyen diğer kadınlarıda, affınıza mazhar olmayı hak etmiş Hz. Meryem (A.S) gibi şerefli kadınların akıbetiyle şereflendirişi sizden dilerim.
-Ya Rahman (C.C) Rabbim! İsteyen tüm hür erkeklerin akıbetini Hz. İbrahim AS'IN, isteyen muhafazakâr erkeklerin akıbetini Hz. Muhammed AS'IN, isteyen diğer tüm erkekleri de Akibetini Hz. Muhammed AS'A Peygamberlik gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş hürmetine ve affınıza mazhar oluşu hak etmiş şerefli insanların ve Müslüman'ların akıbetiyle şereflendirişi sizden dilerim.
-Ya Rahman (C.C) Rabbim! Beni , beni tercih eden zürriyetimi ve insanlığı ait olmak istediğim İbrahim AS'IN kavminin; gençlerini, radikallerini (milliyetçi, yenilikçi, aşırı ifrat ve tefrit İslamcılık), tüm emanetlerini başıboş âlimsiz bırakmamanızı ve ömür boyu onları hep kendilerinden daha akıllı+ imanlı + peygamber ahlaklı+ilimli+ bilgili Allah (C.C) sadık ve bağlı insanlara emanet edişi sizden dilerim.
-Ya Rahman (C.C) Rabbim! HZ. Nuh AS ve HZ. Salih AS'IN kavmine bedduaları ve kavimlerini bir anda toplu yok etmenizden, Peygamber efendimizin insanlığa hatta kendisine hakaret edenlere bile dua etmesinden ve lanet okumamasından ders alarak; Benim fert,toplum ve kavim bazında iç ve dış dünyamdan;insanlığa yaptığım ve yapacağım; beddualar ve lanet okuyuşlarımı kabul etmemenizi ve cehaletimden kabul edişinizi dilerim. Bu hakkımı sizin kullanışınızı ve kabul edişinizi dilerim.
-Ya Allah (C.C) Rabbim! Siz Kelime-i Tevhidi ("Eşhedu En La İlahe İllallah Ve Eşhedu Enne Muhammeden Abduhu Ve Rasulüh" Yani "Şehadet Ederim ki;yegâne İlah ALLAH C.C'DİR, Muhammed AS Onun Kulu ve Elçisidir") samimiyetle zikir eden ve kabul eden herkesi affedeceğinizi (kovulmuşlar ve kasti şirk koşanlar ve/veya özel haldekiler yani ayetlerle cehennemle akıbeti bildirilenler hariç) bildiren-müjdeleyen  yegâne rabbimizsiniz.
Ya Rabbim! Bilmeden ya da fark etmeden şeytanın hileleriyle doğru yoldan atılan yaratıkların affını dilerim sizden.
Ya Rabbim! Yaratıkların tüm iyiliklerini Cennete, kötülüklerinin affını dilerim sizden, değilse tamir veya ıslah için geçici olarak Cehenneme göndermenizi dilerim sizden.
-Ya Allah (C.C) Rabbim! Beni iyliklere ve hayırlara vesile eyleyişi dilerim.
-Ya Rabbim! Beni hürriyetimden çok; size sadık, adil, paylaşımı seven ve size teslimiyetten hoşlananlardan eyleyişi dilerim.
-Ya Rabbim! Benden dolayı zarar görenlerin bedelini benden afla, en kolay ve hayırla alışınızı dilerim.
-Ya Rabbim! Geçmiş ve gelecekteki bana verdiğiniz tüm nimetlere sevdikleriniz ve diledikleriniz hissedardır.
-Ya Rabbim! insanları peygamberinizin yolundan saptırmaktan size sığınırım.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! Çok yiyip çok spor yaparak bedeni mi doldur boşaya malzeme etmemenizi dilerim.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! Fazla yemek beni öldürüyor. Fileler dolusu hamallığını yaptığım lezzetli ama fazla lezzetli yiyecek yeme (irÂdemi) kontrolümü almış beni öldürüyor ya da param benim katilim olmuş beni öldürüyor veya helal paramla kendimi öldürmeme izin vermemenizi dilerim.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! Canımın/mızın ve ihtiyacımın/mızın olduğu kadar değil, razı olacağınız kadar her şeyi bana/bize tüm insanlığa yaptırışı ve kaderlenişi sizden dilerim.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! Yemeği ve içmeyi; bir damak zevk tiryakiliği değil de, bir ihtiyaç ya da gereksinim arzu ve bilincin de gerçekleştirişi dilerim sizden.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! Beni ve tüm insanlığı yemek, içmek ve damak zevki için yaşayanlardan değil de, Rızanıza uygun peygamberi yaşamak için yemek ve içmek isteyenlerden eyleyişi dilerim sizden. Yemek için yaşamayı değil de, peygamberi yaşamak için yemeyi dilerim sizden.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! Kazancımla cahilce ya da nefsimle baş edemememden kendimi öldürmeme engel olmanızı ya da paramla aşırı tüketerek (yediğim her fazla lokma ile) kendi hayatımı kendi ellerimle fazla lokmalarla dinamitlememe engel oluşunuzuı sizden dilerim.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! Hayatım boyunca ve her an;yaşayacak ve yetecek kadar helal-hayırlı yiyecek ve içecek tüketimini sizden dilerim.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! Fazla içecek ve yiyecekten artan paramı ya da fazla içecek ve yiyecekten beni kesince artan paramı razı olacağınız yerlere ikramı sizden dilerim.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! Veto yetkisine sahip ülkeler ve yandaşları tokluktan; Afrika, Bangladeş, Hindistan, Güney Amerika… Vb Ülkeler açlıktan ölüyorlar.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! Tüm insanlığa da hayırlı ve adil rızık dağılımını sağlıyan "İnsanlık Ailesi Devleti'ni" kurluşunu dilerim sizden.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! Yaşam döngümde/müzde (tüm insanlık için) yetecek kadar peygamberi ve hayırlı; üretim, yiyecek, uyku, dinleniş, çalışma, ibadet, hareket edişi... Vb sizden dilerim/iz.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! Sigarayı bırakmadaki zayıf irÂdem gibi ne yazık ki yeme konusunda kendimi frenleyemiyorum sizden yardım diliyorum.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! Bana 11 yıldır sigarayı bıraktırdınız.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! Bana sigarayı terk edişteki yardımınızı insanlığa da nasip eyleyişi sizden dilerim.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! Tiryakiliklerinin, zevklerinin, eylemlerinin, davranışlarının, tercihlerinin… Vb her şeyinin kıblesini; peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS'A Peygamberlik gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlaka, helale ve hayra ıslahatını dilerim.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! Kibriya'nızla ilgili sıfatlarınızdan dilenirken siz, rahmani seviyemizle haşır olan sıfatlarınızla muhatap ve dilenirken sen kelimesini kullanışı bana nasip eyleyişi dilerim. Şaşırsam bile siz ve sen kavramlarını sıfatlarınızdan dilenişi liyakatli dilenmiş gibi beni afla kabullenişinizi dilerim.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! 19. Ve 20.YY'DA alt üst ve ters düz olan insanların düşünsel ve inançsal konumlanı peygamberi düzeltişi dilerim.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim Dinde olması gereken karşı taraftakileri dini ve ibadeti icraata, dinde olmaması ya da liyakatiyle dinin içinde icraatına zarar verenleri de laik olduğu yere çekişinizi sizden dilerim.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! Hiçbir şey boşuna yaratılmamıştır. Hiçbir güzelliğin ve hiçbir şeyin israf olmadan Nur (C.C) sıfatınızın sarraf hassasiyeti ve Âlim (C.C) sıfatınızın eksiksiz ve kusursuz derinliği içinde liyakatli yerli yerince konumlandırcağınızdan emin olarak ve her şeye kadir rabbimizsiniz. İfade eksikliğinden, size iftiradan size sığınır ve af dilerim.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! Affınıza sığınarak;geçmişten geleceğe özellikle 19. ve 20.YY'LIN;cahil kafirleri, cahil dehalari, cahil filozoflari, cahil gayri Müslim'leri, Astekler, Mayalar, İnkalar, Kızıl Derililer, Aborcinler, Eskimolar, Doğal Afrikalılar... Vb vahşi/doğal iman eden Âdem AS öncesi ve sonrası insanları... Vb her konuda ki cahil insanların af edilebilir kişiliklerin affı için ya da affına vesile olabilecek veya gelecekte tüm bu kişiliklerin hepsinin affına vesile olabilecek hayırlı ve istendik bir amel dizgesini işleyip hayata uygulayışa bir fırsat verişinize hayırlı vesile oluşu sizden dilerim.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! Ola ki; İbrahim AS' da bir zamanlar geçici olarak putperest, ayperest, güneşperest (Astekler, Mayalar, Yezidiler gibi güneşperestler), ilimperest… Vb perestlikleri geçici kabullenmiş (tüm insanlığın tapınış özetini yaşamış ve size dönmüştü) sonradan vazgeçerek size tapışı başarmış, kabullenmiş ve onu kendinize dost edinmiştiniz. Bu eylemin hatırına tüm insanlığa İbrahim AS'I dost ve kabulleniş konusundaki icabetinizi dilerim.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! Suda boğdurduğun Nuhi ve Firavuni cahil kavimlerin (suda boğulanların af edileceğine dair hadis vardır) affını dilerim.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! Tüm yaratıkları razı etmektense, bir Tek Allah (C.C)(âlemlerin Rabbi)'Yİ Razı etmek daha makbuldür. Allah (C.C) razı etmenin yolu da liyakatli ve rahmani adil (geometrik ve demokratik adil değil) tercihleri düşünsel, nesnel hayat döngünsün de uygulayışa koyuştan geçer. Bu çıkarsayıştan istendik (hayırla) yararlanışı sizden dilerim.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! Nemrut'u, Çini, Karuni, Luti, Hudi, Salihi, Semudi… Vb kavimlerin malzeme olmuş cahillerin (şeyta-i alimleri değil) affını sizden dilerim.
-Ya Rahman (C.C) Rabbim! Yaradılışına ve kendisine takdir edilenlere; Rahmani kanaat, razı oluş bilincinin farkındalığını ben de ve tüm insanlarda gelişimini-olgunlanışını sizden dilerim.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! Bütün gelmiş geçmiş bilim-sanat dâhileri, bilim insanlarını, bilim bilginlerini, bütün yaratıklarınızı (İblis, taifesi, kasti şirke gidenler, denkleri ...Vb istisna) ve tüm yaratıkların ürettiklerini, özellikle 19. Ve 20. YY'IN tüm cahillerinin affı için; razı olacağınız şekilde liyakatiyle amel işleyerek, tefekkür ederek ve bu bilgileri hayata helal uygulayarak her şeyi yerli yerinde geleceğe yönelik ilim havuzundaki tüm bilim çetelesi çözmecesi içinde doğru ve liyakatli konumlandırıp en hayırlı amel ve hayat döngüsünü işleyişi ve hepsinin kıblesinin Allah (C.C)'HUNE ve/veya KÂBE-İ MUAZZAMA’YA dönüşünü sizden dilerim.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! Nefsi müdafaa için yalanın, savaşın, küfrün, bağırmanın… Vb mubah olduğu yerler vardır ve bu amel dizgesinde bu istenmedik şeylerinde liyakatli işleniş ve konumlanışı sizden dilerim.
-Ya Rahman (C.C) Rabbim! Duamdaki, ifrat, tefrit, eksik, yanlış, aç gözlülük, bilmezlik (cehalet), liyakatsiz... Vb sizi razı etmeyecek istem ve hudutlarından size sığınır sizden daha istendik (hayırlısını) olanını dilerim. AMİN.
                                                                                                                                     Doç.Dr.Nasip DEMİRKUŞ  2007

İki Öğrenci Duası;
-Ya Rabbim!
-Akıl önceliği olmayan tanımadığı ve tanıdığı sübyan cahillerin, çocukların arkasında Rahmani alimlerine ve insanlara namaz kıldıran,
-Tuvaletlerinin oturaklarını KÂBE-İ MUAZZAMA’YA çeviren ,
-Abdest suyunu necaset üzerine ve tuvaletlerine döken,
-Hutbedeki sübyan cahil imamlarına ve çocuklarına soru sormayı yasaklayan,
-Arabayla yürünecek mesafede camiye giden,
-Hükmündeki kavimlerin zafiyetlerini kötüye kullanan,
-Hükmündekilerin kanı üstüne devlet, zürriyetinin canı üstüne millet yaratmaya kalkışanlardan bizi eylemeyişi dilerim.
-Emir kipleriyle Allah (C.C) yönelen,
-Emir kipleriyle Allah (C.C)'HUNE dua eden,
-Cebren, hile ve siyasetle insanlarını birbirine deşifre eden ve fitne çıkaran,
-Allah (C.C) dinlerini sadece ceddinin tevhidi için kullanan,
-Yeryüzünde kendi kavimlerini Allah (C.C) askeri ilan edip dini ceddinin menfaati ve tevhidi için kullanan,
-Yeryüzü kavimleri içinde kendilerinin en ideal olduklarını gizli açık söyleyen ve başka Müslüman kavimleri küçük ve liyakatsiz gören,
-Allah (C.C) bildirdiği isimleriyle anıp zikr etmeyen ve Allah (C.C)'HUNE kavimce isim takanlardan Allah (C.C)'HUNE sığınırız.
-Müslümanım diyip,Baş örtülü kız ve kadınlara baş örtüsünden dolayı köle muamelesi gördüren, horlayan ve zulüm eden onların kadınlık onurunu rencide ederek toplum haklarından dışlayan ve gayri Müslim'lerin kucağına iten ve/veya mecbur bırakanlardan Allah (C.C)'HUNE sığınırız,
-İslam'i kurallara uymadan, İslam'i kuralları işletmeden ya da dini asri koşullarda gereksiz görerek ya da dini yaşayarak örnek olmadan; sözde siyaset ve yönetim sistemleriyle İslam'iyet'ten insanlığın nasiplenişine engel oluş iftirası ve bedbahtlığında bulunanlardan Allah (C.C)'HUNE sığınırız.
-İnsanların; Allah(C.C)'NA, Meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine, Ahrete, Kadere, iman edişini, Hayrın ve şerrin Allah (C.C) geldiğine iman edişinin hakiki-ölümsüz gerçek iman-i değer yargılarını köreltip ya da doğrayıp sadece bilimselliğin vahşi/doğal ölümlü yarı gerçek değer yargılarının içine sıkıştırıp insanları;bilim sofisi, sistem sofisi, parti sofisi, örgüt sofisi, sendika sofisi... Vb bilime, sisteme, partiye, örgüte... Vb kul oluşa zorlayarak ya da insanın doğayı aşan ölümsüz iman-i değer yargılarını doğrayıp sadece Doğal olan bilimin ölümlü ve geçici gerçekleri içine sıkıştıran; fert, kavim, toplum, millet ve devletlerden Allah (C.C)'HUNE sığınırız..
-Ya Rabbim! İblise, şeytana, menfaat için cetlerini ve dinlerini pazarlayan ya da şovenleştirenlere, Atilla'i, Cengiz Hanlara, Firavunlara, Çine… Vb tabi olanlara Kim olursan ol gel? Kim olursan ol Allah (CC)’HUNA git! Allah (C.C) Herkesi Davet Etmemiştir. Peygamberler, Âlimlerin... Vb kimseye ya da size gelişe ihtiyaçları yoktur. Şeytanında size gelişine affı için çaresi yoktur. Kim olursan ol gel hoş görüsünü bize yaptırmamanızı dileriz.
-Ya Rabbim! Yaratılanı sev yaratandan ötürü!? Şeytana ve şeytan uymuşların neyini seceğiz yarbbim size sığınırız bu cahil kavimden. Ola ki daha doğrusu yaratılana sabret yaradan ötürü demek daha doğrudur (Asr Suresi)
-Ya Rabbim! Müslüman oluşumuzu ceddimize, kavmimize, ırkımıza, halkımıza ve ailemize değil Peygamber gibi Müslüman oluşumuzu âlemlerin Rabbi Allah (C.C) borçlu ve minnettarız. Ör. İbrahim AS babası putperestti. Aynı şekilde Allah (C.C)'HUNE dönüşümüz; ancak İbrahim AS'IN milletine tabi oluşumuzla kabul buyurulur.Yoksa dünyevi Doğal cet, kavim, ırk, milletler ya da devletlerle ahrete dönüşü konusunda ortaya çıkacak 71yanılmış fırkayla men edilir. Sadece 1 fırka İbrahim AS milleti kabuldür (hadis var).
- İbrahim AS'IN milletine ve devletine tabii olanların dışındaki bütün dünyevi; fert, aile, devlet ve kavimlerin belli ömürleri var ve ebedi değillerdir. -Müslüman'ım ve İbrahim AS'IN milletindenim diyenler kabul buyrulur (Salavatı şerife duası bu amaçla okunur). Bunun dışında dünyevi cetlerini, ırklarını, kavimlerini, milletlerini kendi ahretleri yollarına ve/veya dünyalarına ya da dünyalıklarına siyoşoven kuyruk ya da ek edinenler geçersizdir. Ben Arapım amam Araplardan değilim (hadis vardır). Aslını inkâr eden bizden değildir (Hadis var). Aslımız değil, tercihimizin İbrahim'i oluşu önem taşır. Bizi ibrahimilerden eyleyışi Allah (C.C)'HUNDAN Dileriz.
-Hiçbir Millet ve kavim İbrahim AS'In Milletinin alternatifi ve ortağı olamaz ya da haddelerine değildir.
-Ya Rabbim! Laz Müslüman, Çerkez Müslüman, Çeçen Müslüman, Türk Müslüman, Kürt Müslüman, Arap Müslüman ya da tam tersine .Müslüman Laz, Müslüman Çerkez, Müslüman Çeçen, Müslüman Türk, Müslüman Kürt, Müslüman Arap … Vb vahşi/doğal kökene dayalı Müslümanlık kavramını yaymak İslam'iyet'te bölücülüktür. Ola ki peygamberimiz hiçbir zaman ben Arap Müslüman'ım dememiştir. Çünkü "Ben Arab'ım amma Araplardan (Arap Milliyetçiğinden) değilim". diye hadisi vardır. Aslını (Kökenini) inkâr eden bizden değildir (Hadis Var). Hiç bir zaman Arap Müslüman olduğunu itiraf etmeye bile gereksinim duymamıştır. Zaten insanlar Doğal olan cetlerinden İbrahim AS ceddine iltica eder. Müslümanlıkta Herkes İbrahim'i Müslüman'dır. Sizden bu konuda insanlığa yardım diliyoruz.
-Ya Rabbim! duamızdaki liyakatsiz istem ve cehaletimizden size sığınırız ve af dileriz. AMİN.


                                                                                                                                 BK Biyoloji Gece Grubu 2007 Güz


Kadir Gecesi Duam;

-Bismillahirrahmanirrahim
-Ya Rabbim! Benden razı olacağınız üzere beni ıslahatınızı dilerim.
-Ya Allah(C.C.)! nefislerimizin bir birine, başka nefislere, başka nefislerin nefislerimize;sarkıntılık edişinden, şer satışından, fitne ekişinden, kötü nazar edişinden size sığınır, sizden mağfiret, marifet, hayırlı mukadderat ve rahmet dilerim.
-Ya Rabbim! Tüm insanlık için yapmam gereken en hayırlı duayı edişi, kabulünü ve hayata uygulanışını sizden dilerim.
-Ya Rabbim! Geçmişten bugüne, bugünden geleceğe;yapılmış, yapılan ve yapılacak en hayırlı dualara beni ve dilediklerinizi de dualarıma hissedar eyleyişi dilerim.
-Ya Rabbim! Beni hep razı olacağınız tefekkürü eden, eylemleri yapan ve ibadetlerinden hayır gören kullarınızdan eyleyişi dilerim.
-Ya Rabbim! İnsanlığın; bedensel, düşünsel, sanal, zihinsel, eylemsel icraatlarının ve düşüncesinin kıblesini; şu andan-kıyamete kadar; Allah (C.C)'HUNE, Kuran-ı Kerim'inizin Kurallarına ve/veya Hazreti Muhammed AS.'IN peygamber ahlakı kurallarına devşirişi dilerim.
-Ya Rabbim! Kuşkusuz vaadinde ve sözün de duran, tüm eksik ve noksanlıklardan münezzeh, eşi, ortağı ve benzeri olmayan yegâne ebedi Rabbimizsiniz sizden razı olacağınız kadar tenzih edişi dilerim.
-Ya Rabbim! Beni razı olacağınız şekilde ıslah, terbiye ve eğiterek kabul ve teslim alışı dilerim.
-Ya Rabbim! Peygamber ahlaklı insanların sayısını artırışı, kötü ahlaklı insanları ıslah ve sayısının azaltışı için günahlarına icabetinizi dilerim.
-Ya Rezzak (C.C) Rabbim! Hepimize(zürriyetime); hayırlı ibrahimi ve akıllı evlatlar, hayırlı devletler, hayırlı eşler, hayırlı ticaretler, hayırlı ilimler ve hayırlı mukadderatlar dilerim.
-Ya Rabbim! İnsanlığa ola ki en büyük sadaka olan; dinleriniz, kitaplarınız, peygamberleriniz ve meleklerinizin icabeti, başkenti Mekke-i Mükerreme olan ve insanlığın değişim ve olgunlaşma gereksinimlerine uygun olarak, Allah '(C.C)'HUN gönderdiği dinleriyle desteklenerek Hz. Muhammed AS ve İslam Dini ile inkişafını kusursuz ve eksiksiz tamamlanmıştır (Allah (C.C) indinde yegâne din İslamdır/ayet). Size hamd olsun!!!
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! Beni, evrenselliğin ve/veya hümanizmin başı boşluğunu ve liyakatsizliğini aşarak mükemmelliği kendine hayran bırakan yegâne! Rahmani ve insani olan İbrahim AS'IN milletini ve devletini kuşatan İslam Dininin (İslam Devletinin) neferlerinden eyleyişi dilerim.
-Ya Rabbim! kâinatı aşacak şekilde mağfiret, marifet ve hayırlı mukadderatlandırdığınız evrenselliğin, hümanizmin başı boşluğunu ve liyakatsizliğini aşarak mükemmelliği kendine hayran bırakan İbrahim AS'IN milletinin ve devletinin yeryüzündeki neferleri olan Müslüman'lara sizden hayır dilerim.
-Ya Rabbim! Tümü Doğal olan yönetim sistemleri ölü, diri, geçmişi cedde, kavime, ırka ve azınlığın gücüne dayalı yeryüzü; devletlerinin, yapay milletlerinin, kavimlerinin ve tüm yaratıkların da, Sizden yegâne! ıslah, terbiye ve eğitim gören İbrahim AS'IN milletinden ve devletinden hayır görüşü dilerim .
-Ya Rabbim! Ahret yolunda muhtariyetlerinin fırsatlarından yararlanarak, hükmündeki zayıf kavimleri liyakatsiz sahiplenerek, yaşayanlarını kendi vahşi, ölü, diri ceddine yapay milletine devşirmek ve ceddimizdir diyip her şeylerine şaşırtıp asimile eden ve köle karınca gibi kullanan iblisi kavimlerden size sığınırırm.
-Allah'ım! Size ve sevdiklerinize icabette, bu duamda ki; eksik, kusur, bilmezlik (cehalet), ayıp… Vb size laik olamayan her şeyden ve liyakatsiz icabetten size sığınır, sizden af dilerim.
-Ya Rabbim! Dünyalığım ve ahretim için; ezeli ve ebedi nimetlerinizden en hayırlı olanlarını dilerim.
-Ya Rabbim! Beni tercih eden zürriyetimi/mizi; padişahların ahlaki yaşam döngüsünü ve şeklini, peygamberlerin ahlaki yaşam döngüsüne ve şekline tercih edenlerden eylemeyişi dilerim.
-Ya Rabbim! Yeryüzünde İslam'iyet'ten nemalanarak kurulan bazı şahlık, padişahlık, imparatorluk… Vb devletlerin başlarındakilerin zevklerine ve arzularına göre haremliklerine doldurdukları besili kadınlarla çok evliliklerini, hükümranlıklarını ve bal kaymak dolu yaşam döngülerini, peygamber efendimizin ortalıkta kalmış zavallı, fakir, dul, kimsesiz… Vb kadınları onurlandırılmasına, himaye edilmesine ve mütevazi yaşam döngüsünde Allah (C.C) rızasını yerine getirmekle yaptığı evliliklerin;divanda yatan Padişahla hasırda yatan Peygamberin ya da en azından kara delik ve ak delikler kadar farklı yaşam şekilleri ve amaçlarını çarpıtılarak, karıştırıp ve benzerlik kurarak, Peygambere AS'A ve İslam'iyete (İslam Devletine) iftira edilmektedir. Bu durumdan size sığınır liyakatli bilincin insanlık tarafından kavrayışı sizden dilerim.
-Ya Rabbim! Fert, toplum ve kavim bazında: cahili, ceddi, liyakatsiz, malayani, şeytani, iblisi, gizli şirki, erotik, şehevi … hassasiyetlerimizin artırılıp başka nefislerin haklarını gasp etmek, sarkıntılık yapmak, zina gözü ile bakış ve liyakatsiz helak olunuştan size sığınırım.
-Ya Rahman (C.C) Rabbim! Duamdaki, ifrat, tefrit, eksik, yanlış, aç gözlülük, bilmezlik (cehalet), liyakatsiz... Vb sizi razı etmeyecek istem ve hudutlarından size sığınır sizden daha istendik (hayırlısını) olanını dilerim. AMİN. 25-26-27 Eylül 2008

                                                                                                                                                Nasip DEMİRKUŞ  2008

Namaz Duamız;
-Bismillahirrahmanirrahim
-Allah'ım Yeryüzüne ve kâinata; gelmiş, geçmiş, yaşayan ve gelecek birçok kavim kendi kültürünün damgasını insanlığa liyakatsiz ve ebediymiş gibi dikte ettirmiş, ettirecek ve katkılarını insanlık dağarcığına, kültürüne kazırlar.
-Ya Rabbim! Bu biriken çeşitlilik ve özgünlüklerin karmaşası içinde en hayırlı kavimler hiç şüphesiz ki gönderdiğiniz peygamberlere en çok itaat edenlerdir.
-Ya Rabbim! Bizi bu peygamberi kavimlerden eyleyişi dileriz.
-Ya Rabbim! kâinata ve yaşadığı topluma insanlık ortak paydasını, hayırlı ve liyakatli doğal isimleri, kültürleri, peygamberin peygamber ahlakını dikkate almadan; taparcasına doğaya, toprağa liyakatsiz icabetle sadece kendi ecdadının kültürüne, ahlakına ve doğal inancına insanlığı tarla görenlerden ve uygulayanlardan bizi eylemeyişi dileriz.
-Ya Rabbim! İnsanlarla insan gibi peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS'A Peygamberlik gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlakla birlikte yaşayışı arzulayan, isteyen fert, toplum ve kavimlerin sayısını artırışı, tam tersi çok yüzlü fert, toplum, kavimlerin ve devletlerin (başka kavimleri cebren, hile, siyaset, entrika, para… Vb ele geçirip insanların sırtında düşünsel, sanal ve nesnel geçinmeyi asırlarca huy edinmiş kavmine tarla etmek isteyen ya da ön plana alarak size ve dininize yaranmak isteyen şeytani ve çok yüzlü fert, kavim devletleri) ıslahatı ya da günahlarına icabet ederek sayısını azaltışı sizden dilerim.
-Ya Rabbimiz! Fert, toplum ve devlet bazında:başkasının; bekasına, kanına, canına, yararlı kültür özgünlüklerine, tüyü bitmemiş kavimlerin üzerine hükümranlık adaletine, gafletine ve dalaletine talip olmamız hallerinde Peygamberi ahlaka ya da çizgiye dönüş için yardımınızı dileriz.
-Ya Rabbimiz! Hissemize düşen hükümranlık hakkımızı Hz.Ömer'in yaşadığı devlete icabetinden daha istendik (hayırlısını) dilerim yani İbrahim AS'IN devlet hakkına devir edişi dileriz.
-Ya Rabbimiz! Bir insanın kişiliği IP numarası gibidir, beni ve beni tercih eden zürriyetimi hatta tüm insanlığın IP numarasını bir an bile diğer yaratıklara,örgüte, partiye, tarikata, şeytana ve nefislerine emanet etmeden hepsini teslim alıp ve insanlığı ıslahı dileriz.
-Ya Rabbimiz! Bizi, bizi tercih eden zürriyetimizi ve tüm insanlığı sadece zeki değil, hem akıllı hem zeki ve hem de peygamber ahlaklı insanların, kavimlerin hükümranlığına emanet edişi dileriz.
-Ya Rabbimiz! Nefsimiz mesabesindeki, dünyayı- kâinatı, özü-menfaati için cebren veya hile ile; önce geçmişi ve mağlup ceddini yurdundan kovan, hor gören ya da tam tersine sonradan işi ehline değil ceddine veren, ceddimse her şeyin en iyisi çok değilse her şeyin en kötüsü çok zihniyeti, överek şovenleşip-Siyonistleşerek liyakatsiz yücelten, ilahlaştıran veya menfaati için ya da cehaletinden doğayı, bilimi...Vb ilahlaştıran bu üç-beş ifrat ve tefriti bir arda-münavebeli kullanarak yecüc-mecücleşen (eriyen) kavimlerden size sığınırız.
-Ya Rabbimiz! Yaptıkları ve taptıklarıyla yecüc-mecücleşen/leştiren yani maddi ve manevi her iki cihan da her şeyinden hayır görmeyen gün geçtikçe eriyerek her şeyiyle âlemlere rezili kepaze ve ibret olan kavimlere dönüştüren ya da insanları veya cetlerini liyakatsiz hırpalayarak, yurdundan kovarak ya da severek okşayarak met et fetih et okşa okşa sonra yokuşa yokuşa ahlakını yozlaştıran mantığı-eğitim sistemleriyle sahte başıboş özgürlük vaatleriyle ilahlaştırmaya yönlendirenlerden size sığınırız.
-Ya Rabbimiz! Bizi nefsini müdafaa savaşında ve nefsiyle yaşama barışında; dininin ve inancının mazbatasını ceddi nefsine liyakatsizce ve cahilce emanet eden Müslüman'ların sonrada inancını yaşamada ceddi nefsine el açan zelil Müslüman-insanlardan ve kavimlerden eylemeyişi dileriz.
-Ya Rabbimiz! Camilerde ve/veya her türlü ibadet yerlerinde ya da ibadet esnasında ibadet edenlere tespihleri adeta suratlarına fırlatırcasına atan vahşi, cahil Belki de bedbaht fert, kavim ve/veya insanlardan size sığırız. Esma-i Hüsna'nızı temsilen 99 tespih tanesi bulunur. Bize peygamber ahlaklı tespih uzatmayı ya da cemaate tespihleri hazırlayış eylemleri nasip eyleyişi dileriz.
-Ya Rabbimiz! Peygamberin (Rahmani/İnsancıl) "Yarabbi bir an bile olsa beni nefsimle baş başa bırakma" diye duası vardır.
-Ya Rabbim! Yaratmış olduğunuz, yaratmakta olduğunuz ve yaratacağınız her yaratıktaki en hayırlı hissesindeki afiyet ve lezzete hayırlı vesile oluşu ve onlardan da sizin razı olacağınız lezzet ve afiyeti sizden dileriz.
-Ya Rabbim! Hükmüdeki kavimlerin, toplumların ve fertlerin; ilahi, yaratığı ve diğer kökenli hakları ortaya çıktığı zaman cetlerininmişçesine asimile eden ve liyakatsiz laikliğin İslam dinini izolasyonundan yararlanarak Allah (C.C) dininin değerlerine-kültürüne ( İslam'i kültüre ait) ait olan hemen her şeyi fırsat buldukça cetlerinin kültürüymüş gibi dini değerleri cet kültürlerine asimile etmeye çalışan kahpe siyoşoven fert, toplum, kavim ve devletlerden Allah (C.C) sığınırız.
-Ya Rabbimiz! Geçmişteki inançlı ve inançsız tüm cetlerini yutan ya da onları başlangıç ceddi olarak ret eden veya yurdundan kovan sonrada onların başına ilahlaşan, insanlığın liyakatli din ve inançlarını liyakatsiz laiklikle midesine indiren, dünyadaki insanları şaşırtan, deccaleştiren, hemen her tarafa kendi cetlerini kilit noktalara yerleştirip getirten ve kendi ceddi dışındaki tüm insanları ve kavimleri seyirci bırakacak kadar çok yönlü anlaşmalı danışıklı dövüşle ve edepsizlikleriyle ve rezaletleriyle onları hükmüne almaya çalışan şeytani ve iblisi fert ve kavimlerden Allah (C.C) sığınırız.
-Ya Rabbim! Yaşam ve insanlık yaşam döngülerinde hayırlı değişime razı olmayı, kabullenmeyi veya sizden dilenişi bize nasibi dileriz.
-Ya Rabbimiz! Beni/Bizi ve beni/bizi tasdik eden zürriyetimi/zi ceddine ve nefsine teslim olanlardan değil de hakkıyla Rabbine(Allaha (C.C)) teslim olanlardan eyleyişi dileriz.
-Ya Rabbimiz! Fert, toplum, kavim, devlet bazında;her görüşün, sistemin, dinin… Vb yönetim sistemlerin arkasına ceddinin bir ferdini, grubunu, toplumunu… Vb gizleyip ya da kamufle erek hangisi daha revaçta ise orda ki (o sistemdeki) ceddinin araksına gizlenerek ceddi gizli siyoşovenist emelini insanlık içinde güden ırk, millet, kavim, devlet… Vb benzerinin iblisi ve şeytanı siyoşovenist amelleri İslam'iyetin içinde yeşertmekten size sığınırız.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim;Kendi Doğal çocuk ve akrabalarından daha hayırlı Müslüman'ları onlara tarla ediş cehalet bedbahtlık ve kahpeliğini gösteren fert, toplum, kavim ve devletlerden size sığınırım.
-Ya Rabbimiz! Bizi ve zürriyetimizi her şeyini sadece Doğal ceddimize ya da kökenimize endeksli sapık dua eden, size liyakatsiz icabet edenlerden eylemeyişi ve Tek İlah (Allah (C.C)), Tek devlet (İslam Devletinin), Tek Vatan (Kâinat), Tek Millet (İbrahim AS'IN Milleti), Tek Kitap (Kuran Kitab-ı), Tek Baba (Âdem AS), Tek Köken İbrahim'i...Vb İslam'i düsturlar üzere kabul edip, ceddi ya da kökeni nefsimizle bir an bile bizi baş başa bırakmamanızı dileriz.
Ya Rabbimiz! Bizi peygamberlerinizin cetlerine ve insanlığa icabetleri üzere olan peygamber ahlakıyla mağfiret ve marifetlindirişi dileriz.
-Ya Rabbimiz! Nefsimiz mesabesindeki, dünyayı- kâinatı özü ve ceddi için hükümranlık, zevk ve talan edilecek yer gören, aç gözlü, kavgacı, geçimsiz, şirret, işgalci, cet hastası, şovenist, her şeyinle kavmimin hükmüne ve kılığına gir sende ye, ırkçı, cahil İslam'i, Nasrani ve Yahudi...Vb hükümranlık hastası, toprakları ve yaratıkları işgale hatta ilahlaşmaya doyumsuz… Vb hayvani ve aşağılık özelliklere sahip eriyen kavimlere bizi emanet etmemeyişi dileriz.
-Ya Rabbimiz! Müslüman'ım diyip fert ve kavimleri muhtariyetindeki halkların asırlarca el değiştiren topraklarına taparak ve severek kendi toprağım diyip Allah (C.C)'HUN mülkü olan toprağını şaşırtan fert ve kavimlerden Allah (C.C)'HUNE sığınırız.
-Ya Rabbimiz! Müslüman'ım diyip muhtariyetindeki ve hükmündekilerin, hürriyetini ceddi ve diğer menfaatleri için pazarlayanlardan Allah (C.C)'HUNE sığınırım.
-Ya Rabbimiz! Bu gün yeryüzünde varılan insanlık çizgisinde hala Müslüman'ım diyip İslam dinini cet ve milliyeti için kullanarak hükmettiği diğer kavimlerin bekasına hâkimiyetini kurarak ya da hükmettiği kavimlerin tüm dünyevi hasılatını günahını ve sevabını; doğal ceddinin ve milletinin hesabına tarihe geçerek onların her şeyinin kıyamete kadar kendi doğal ceddinin menfaatlerine tarla yapmak isteyenlerin gayri Müslim'leri de İslam'iyetin hayırlı bekasından şaşırtarak eriyen (Yecüc ve Mecücleşen) fert ve kavimlerin; şerrinden ve hükümranlığından size sığınırız.
-Ya Rabbimiz! Yaratıkları, hayatı, değişimleri ve bilimi İslam'iyet'le ilişkilendireceğine tam tersine dini koruryalım diye; 400 yıl dinle matbaanın, 100 yıldır dini siyasetten, evrimden, bilimden, 30 yıldır yayından ve internetten, değişimden... Vb ilişkilendirip çözüm üreteceğimize, dini koruyalım niyetiyle liyakatsiz bölücü ve şizofren laikliğin model imamı ve model avukatı oluşa talip oluştan size sığınırım. 100 yıldır dinle laikliğin, dinle siyasetin, 100 yıldır dinle evrimin ilişkilenip tanışmasına radikal kementler vurmak dini korumak İslam'iyete hizmet olduğuna inanılır ve güvenilir gibi değildir. Bu niyetteki fert, kavim, devlet... Vb insanlara hayır diliyor ancak katılmıyor ve size sığınıyorum Yarabbi.

"Bir din değişmez ayetleri, değişmez hadisleri, değişmez farzlarıyla (Yani insanın doğal zihinsel işletim sitemi ile Kuran-ı Kerim'in hayat kuralları nizam-i işletim sisteminin; tarihi, asri, ati; tanışık, doğru ve gerçekçi ilişkisel ara yüzüne sahip değişimlere başat "Bilinçli Müslüman İnsanların") dini samimiyetle hayata dinamik uyguladığında; dinin reçetesi yaşamsal döngülerde oluşan değişimlere insani fıtrat çeşitliliklerine; uyumlu, akli ve mantıki çözümleri üretemiyorsa o din geçersizdir.
-İslam Kavramını Müslümanlık kavramıyla bilerek ya da bilmeyerek karıştıranlar (İslam'iyet yaratıkların her şeyini içeren ve sonucunu bildiren bir din, Müslümanlıksa İslam'i farz, sünnet ve vacipleri uygulayan insan topluluğuna verilen addır) değişimlere karşı kasti ve/veya cehaletten kapalı, izole ve rafta tutulan İslam'ın, Müslümanlığın vebalı ve insanlığa maliyeti; İslam dinini değişimlere karşı koruyuşa kalkışanlar; sonuçta dinin bekçisi belki de ona ihanet edişin baş sorumluluğun ötesini ve konumunu aşmamışlardır.
- Yani insanın doğal zihinsel işletim sitemi ile Kuran-ı Kerim hayat kuralları nizam-i işletiminin; tarihi, asri, ati; tanışık, doğru ve gerçekçi ilişkisel ara yüzüne sahip değişimlere başat "Bilinçli Müslüman İnsanların" ortaya çıkışı engellenmektedir.
-İslam'da değişimlere karşı başat fert ve toplumların ortaya çıkışına engel ve belki de en büyük darbe asırlarca dini koruyuşu takiyeliğini ve/veya kasti cehaletin uygulayanlar bizi bu sonuca sürüklemişlerdir. Allah (C.C) sığınırız.
- Kuranı okuyoruz anlamını anlamıyoruz, harflerine bakıyor kelimelerinden anlam çıkartamıyoruz, kuranı işitiyor ama anlamıyoruz, namaz kılıyor duaları ve önemini kavramıyoruz ve mealini de üşenip bakmıyoruz veya öğrendiklerimizi bu nedenle hayatımıza uygulayamıyoruz.
- O halde gözümüz var kuran harflerine ve kelimelerine bakıyor anlamadığımız için körüz,
- Kulağımız var okunan kuranı işitiyor ama anlamadığımız için sağırız,
- Dua kipi ile değil, Allah (C.C)'HUNE Emir kipi ile dua ediyorsak yecüc ve mecücleşiyoruz,
- Bedenimiz var namaz kılıyor namaz ve dinde hayır görmüyorsak cahiliz sonucu çıkar.
- Ülkemizdeki din, kuran anlayışı, uygulayışı ve dinde hayır göremeyişin sonucu budur ya da bu duruma düşürülmüştür.
- Bazı insanlar, fertler, kavimler... Vb yaşam döngülerinde gözleri var görmez, kulakları var işitmez ayetini çağrıştırıyor bende."
- Ya Rabbimiz! yaşadığımız ülkenin bu sorunu vardır. Sizden bu konuda yardım diliyoruz.
- Ya Rabbimiz! İslam'ı hür yaşamamız için eski din ehline, kafirlere, dinsizlere...Vb liyakatsizlere el açtırtıp Müslüman'ım diyen sahtekar siyonist İslam kahpelerine insanlığı ebedi emanet etmemenizi dileriz
- Ya Rabbimiz! Sermayeyi, gücü, fırsatları, ilimi, İslam dinini… Vb her şeyi fert ve toplum bazında tekeline alarak başka kavimlerin bekasını ecdadına kıyamete kadar tarla gören gittikçe eriyen (Yecüc ve Mecücleşen); fert, toplum, devlet ve kavimlerden size sığınır, sizi razı edecek; sürekli eylem, icabet ve konumlarda bulunuşu nasip edişinizi dileriz.
- Ya Rabbimiz! Beni ve beni tasdik eden zürriyetimi ya da bizi: dini ile alış veriş yapmış cahil ve/veya âlim; münafık, kâfir ve liyakatsiz; fert, toplum, kavim, millet ve devletlere emanet etmemenizi ve onlara el açtırmamanızı dileriz. Emanet ederseniz de kıyamete kadar doğru adres ve tepkilerde bulunuşu dileriz sizden.
- Ya Rabbimiz! Bizi dünyanın en zengin ve güçlü cahil ve/veya zalim ya da münafık fert ve devletleri olarak değil de, tüm yaratıklara karşı hep sizi razı eden doğru ve peygamberi adreslerde bulunan fert, devlet ve kavimlerden eyleyişi sizden dişleriz sizden
- Ya Rabbimiz! Yaşadığımız asra, bin yıla ve kıyamete kadar insanlığın üzerine;geçmişte geleceğe en hayırlı kullarınızın emanetenlerini marifet, mağfiret ve hayırlı mukadderatlandırışı dileriz.
- Ya Rabbimiz! hiçbir şeyi boşuna yaratmayan rabbimiz;savaşın, ölümün, günahın, küfrün, dayağın, kavganın, laf atmanın, bağırmanın, insana ıslık çalmanın, yalanın… Vb şeylerin mubah olduğu yerlerde, zamanlarda, konumlarda ve durumlarda kendimizi savunma maksatlı korunmak için gerekirse/gerekli ise liyakatli ve hayırlı uygulayışı dileriz.
-Ya Rabbimiz! Hatalı, Eksik Kıldığımız Namazları ve/veya İbadetleri Bize Davacı Ve Bedduacı Kılmamanızı Diler, Sizi ve Onları Razı Edecek Telafi Ve Affını Dilleriz Sizden.
- Ya Rabbimiz! Liyakatiz dua ve icabetlerden size sığınırız.
- Ya Rahman (C.C) Rabbimiz! Duamızdaki, ifrat, tefrit, eksik, yanlış, aç gözlülük, bilmezlik (cehalet), liyakatsiz... Vb sizi razı etmeyecek istem ve hudutlarından size sığınır sizden daha istendik (hayırlısını) olanını dilerim/dileriz. AMİN.

                                                        Bilgenas Semanur, Doğa Esmanur,,Muhammed Âdem Evren ve Nasip DEMİRKUŞ  2009


Yemek Duamız;
-Bismillahirrahmanirrahim
-Elhamdülillahi Rabbil'âlemîn. Essalâtü vesselâmü alâ Resûlinâ Muhammedin ve Âlihî ve Sahbihî Ecma'în.
-Âlemlerin Rabbi Allah (C.C)'HUNA hamdolsun. Selam olsun Elçisine (Hz.Muhammed AS'A) , Peygamberlerine ve Ehli iman'a.
-Yedik içtik sohbet ettik el açtık rabbimiz size.
-Akıl, sıhhat, doğruluk, peygamberi huylar, en istendik (hayırlı) mukadderatlar, ilişkiler, konumlar ve tepkiler dileriz devletlere, dekanlara, siyasetçilere ve insanlara!
-Yemezsek yaşayamayız okulumuza işimize gidemeyiz.
-Sindire sindire yiyelim ve içelim.
-Bizi ve her şeyi yaratan Allah CC'YE her zaman dua edelim AMİN. Elhamdülillahî Rab bil âlemin el Fatiha                                                                                                                      
                                                        
Bilgenas Semanur, Doğa Esmanur, Muhammed Âdem Evren ve Nasip DEMİRKUŞ  2009

                                                                                                                                                                                                      
Regaip Kandili Duamız;
-Bismillahirrahmanirrahim
-Ya Rabbimiz! tüm yaratıklar, insanlık ve her şeyin geleceği için;yapılmış, yapılan ve yapılacak en hayırlı af, hüner, güzellik ve hikmet dolu duaları yapışı bana ve çocuklarıma nasip ve kabul eyleyişi dileriz..
-Ya Rabbim! Kabul görmüş en hayırlı dualara da bizi hissedar eyleyişi, bizim dualarımıza sevdiklerinizi ve dilediklerinizi hissedar eyleyişi sizden dileriz.
-Ya Rabbimiz! Tarihteki deneyimlerimizden ve bildirdiklerinizden biliriz ki;yaptıklarımızla, cetlerimizin yaptıklarıyla ve onlarla;böbürlenmek, şahlanmak, liyakatsiz; dua, hitap ve zikirle size icabet, etmek… Vb cahilce veya kasti tersine eylem ve ibadetler; bizi maddi, manevi, toplumsal tufanlara ve cüceleşen-eriyen Yecüc ve Mecüc kavmine götürür.
Ya Rabbimiz! Bizi size karşı;ceddi ile övünerek, böbürlenerek Müslüman'ım deyip cüceleşmeye doğru yol alan kavimlerden eylememenizi dileriz.
-Ya Rabbimiz! Ayetlerinizde bildirdiğiniz isimlerle sizi zikir edişi istemişsiniz.
-Ya Rabbim! Sadece ayetlerinizde bildirdiğiniz isimlerle zikredişi nasibi ve size, dininize, kitaplarınıza, peygamberlerinize, dini bayramlara...Vb isim takmayı bize nasip eylemeyişi dileriz.
-Ya Rabbim! Bizi bilmezlikleri (cehaletleri), cetleri ve kültürleri gereği veya daha iyi anlamak bahanesiyle ya da kasti olarak; size, dininize, kitaplarınıza, peygamberlerinize, dini bayramlara...Vb isim takanlardan, sizi, dininizi, peygamberlerinizi, dini bayramlari, kitaplarınızı takma isimlerle anarak tersine ibadetler ve zikir edenlerden eylemememizi dileriz.
-Ya Rabbimiz! Bizi emanet ettiğiniz;muhtariyet, güç ve iktidar sahiplerine karşı; korkaklığımız, şerlerinden emin olmak için ya da gizli açık menfaatlerimiz gereği aslını inkâr ederek onların aslını met eden ya da onlara hoş görünerek onları şaşırtan çok yüzlü şakşakçı insanlardan eylememenizi dileriz.
-Ya Rabbimiz! Bizi bilerek ya da bilmeden İslam'iyet'i, Allah (C.C)'Yİ tehlike gören ve ona ihanet eden İslam kahpelerinden eylememenizi dileriz. 
-Ya Rabbimiz! Razı olacağınız bir hayat geçirmemizi sağlayacak ıslahatı sizden dileriz.
-Ya Rabbimiz! Bizi insanların bilmezliğinden (cehaletinden), çaresizliklerinden… Vb yararlanarak, onların yaşantı şekillerinde rızanıza emir kipleriyle yaklaşmalarını teşvik, tahrik, isyan eden ve ettirten bedbaht kahpelerden değil sizden liyakatiyle ibadet ve dularla dileyenlerden eyleyişi dileriz.
-Ya Rabbimiz! Size haşa emir ederek değil ancak dileyerek arzularımızı daularımızı sunarız.
-Ya Rabbimiz! Siz bizim yardımcımız değil liyakatiyle ve hakkıyla Rabbimizsiniz.
-Ya Rabbimiz! Biliriz ki emir kipi ile Allah (C.C) dua etmek insanı Yecuc-Mecuc'leştirir.
Onun için Allah (C.C), Topluma ve Rahmani Büyüklere Emir Kipleriyle İcabet Edilmez.
-Şeker Bayramın/nız Kutlu Olsun!? Emir Kipi, (Ramazan Bayramının/nız Mübarek/Hayırlı Oluşunu Allah (C.C) Dileriz/Dilerim!) Dua Kipi.
-Allah Yardımcın olsun!? Allah yardım etsin!? Emir Kipi
,(Allah (C.C)'HUNDAN yardım dilerim/dileriz. Amin) Dua Kipi.
-Allah sizi başımızdan eksik etmesin!? Emir Kipi, (Allah (C.C) rızası üzerimizde/başınızda eksik olmasın inşallah. Amin) Dua Kipi.
-Allah sonumuzu hayretsin. Emir Kipi, (Allah (C.C)’HU Her anımızı hayır eyler inşallah.Amin) Dua Kipi.
-Tanrım/yarabbi günahlarımı/mızı bağışla!? Emir Kipi,
(Yarabbi günahlarımı/mızı affını dilerim/dileriz. Amin) Dua Kipi.
-Tanrım bize yardım et!? Emir Kipi,
(Ya Rabbim! yardımınızı dileriz/dilerim! Amin) Dua Kipi.
-Tanrım yardımını bize esirgeme!? Emir Kipi,
(Ya Rabbim! Yardımınızın devamını dileriz/dilerim. Amin) Dua Kipi.
-Tanrım... rahmet eyle!? Emir Kipi, (Yarabbi… Rahmetinizi dileriz/dilerim. Amin) Dua Kipi.
-Tanrım... kabul eyle!?Emir Kipi, (Yarabbi...   Kabulünüzü dileriz/dilerim. Amin) Dua Kipi.
-Tanrım bize ihsan eyle!? Emir Kipi,
(Ya Rabbim! İhsanınızı dileriz/dilerim. Amin) Dua Kipi.
-Olmayana sen yetir Ya Rabbim !? Emir Kipi,
(Olmayana yetirişi sizden dilerim/dileriz Ya Rabbim. Amin) Dua Kipi.
-Allah senden razı olsun!? Emir Kipi, (Allah (C.C) inşallah senden razı olur. Amin) Dua Kipi.
-Allah versin!? Emir Kipi, (Senin/sizin için Allah (C.C)'HUNDAN yardım ve rızık dileriz. Amin) Dua Kipi.
-Allah rahmet eylesin!? Emir Kipi, (Allah (C.C) rahmet eyler inşallah. Allah (C.C)'HUNDAN rahmet dileriz. Amin) Dua Kipi.
-Allah'ın selamı üzerine olsun!? Emir Kipi, (Allah (C.C)'HUN Selam'ı inşallah üzerine olur. Amin) Dua Kipi.
-Allah'a emanet ol!? Emir Kipi,
(Allah (C.C)'HUNE emanet olmanı dilerim/dileriz.) Dua Kipi.
Allah sizi/ seni inandırsın!? Emir Kipi, (Allah (C.C) sizi/seni inandırır inşallah!!!) Dua Kipi
-Allah razı olsun!? Allah Korusun!? Emir Kipi, (Allah (C.C) sende/sizden razi olur inşallah!!! Allah (C.C) korur inşallah!. Amin) Dua Kipi.
-Başımın ve Gözümün Üstüne!? Başım ve Güzüm Üstüne!? Emir Kipi, Allah (C.C)'HUN Rızası Başımız ve Gözümüz Üzerinde Olur İnşallah! Allah (C.C)'HUN Rızası Başınız ve Gözünüz Üzerine Olur İnşallah! Dua Kipi.
Şehitler ölmez vatan bölünmez şartlı ve Allah (C.C)'HUNA dayatmacı dua ediş çok tehlikelidir. Dayatmacı Emir Kipi, Bunun yerine Ya Rabbım! Vatanımız ve Şehitlerimiz için en hayırlı mukadderatı dileriz" dileyiş daha hayırlı gözüküyor.
Ya Rabbimiz! Dinimiz (İslam'iyet) Akıl Dinidir. Cümlesi İslam'iyete şirktir. İslam'iyet Allah. (C.C)'HUN gönderdiği son dindir. Aklın ürünü değildir. zekâ çevreden etkileşimli ecdada/i mirastır. Akıl, her insan, cin, meleğe özgü Allah (C.C) tarafından verilen bir işletim sistemidir. En akıllı insanlarda peygamberlerdir. Akıl soydan ve ecdattan genlerle geçen ve çevreyle etkileşimli bir araç değildir. Akıllı olan ve aklı tercihler yapan her insanın gerçeğe iman diye bir derdi olmaz. Akıl ecdattan mirastır demek akla ve her şeye iftiradır. Dinimiz (İslam'iyet) Akıl Dinidir, Akıl soydan ve ecdattan mirastır deme düşüncelerinden, eylemlerinden... Vb şeyden Allah (C.C) sığınırız.
Ya Rabbimiz! İnsanı nesnel, düşünsel ve amelen;eriten( Yecüc ve Mecüc'leştiren) emir kipleriyle tersine dualardan, düşüncelerden, eylemlerden... Vb her şeyden size sığınırız.
Dayatmacı ve emir kipiyle koşullu dua ve dilek olmaz.
Ya Rabbimiz! Bilmezliğimizden (cehaletimizden), yanlışlarımızdan, haksızlıklarımızdan, yanlış tercihlerimizden… Vb bizi yaratıklara ve şeytana şer satan fert ve kavimlerden eylememenizi dilerim.

-Hayır! Hayrat! Hayır işlemek! Hayır!?=Değil! Olmaz! Hayır kavramının uygulanışında;cinaslılık, anlamsal ayrılık, şekli benzeyişlik, şaşırtıcılık ve kavram yanılgısı vardır.
-Hela (Tuvalet Kavramı) kavramınadan türetilen helal, Hela ve Helal kavramının uygulanışında;cinaslılık, anlamsal ayrılık, şekli benzeyişlik, şaşırtıcılık ve kavram yanılgısı vardır.
-Hak (C.C) Allah (C.C) Sıfatıdır. Doğruluğu asla değişmeyen. Hak; aitlik, kazanılmış, hak edilmiş ya da zata-kişiye ya da yaratığa aitliği ifade eder.
Hakka tapar!?? Hak kavramının uygulanışında;cinaslılık, anlamsal ayrılık, şekli benzeyişlik, şaşırtıcılık ve kavram yanılgısı vardır.
-Rahim (C.C) Bağışlayıcı ve merhamet edici.
Rahim (C.C) = Döl yatağı, uterus!? (Dili ve lisani kurgulayanların; cehaleti, vahşeti ve düşünsel basireti kör eden afatı). Rahim kavramının uygulanışında;cinaslılık, anlamsal ayrılık, şekli benzeyişlik, şaşırtıcılık ve kavram yanılgısı vardır.
-Hu (C.C)!!
(O Anlamında Allah (C.C)) Hu (C.C)+ kukla!?/Hukukla=Toplumsal Nizam!
-Hay (C.C) Hay (C.C) + At!?/Hayat=Yaşam!
-Hay (C.C) (Her zaman diri Allah (C.C):HU) isminden türetilmiş. Hayalet!? Hay+alet=Düşsel, Düşünsel!
-Haya;Erkek Cinsel Organı, Haya etmek(utanmak). Haya kavramının uygulanışında;cinaslılık, anlamsal ayrılık, şekli benzeyişlik, şaşırtıcılık ve kavram yanılgısı vardır.
-Hay (C.C) isminden türetilmiş. Hayal et!? Hayal+ et=Düşle!, Düşün!
-Hay (C.C) isminden türetilmiş. Hayal?! Hay+Al= Düşünmek! Düşlemek!
Liyakatsız ve/veya cinassı anlamlar taşıyan; kelimelerle, deyimlerle ve cümlelerle Allah (C.C)'HUNE yalvarış ve cinassı iman edişten ya da cinassı liyakatsiz ağız, dil ve lisanlardan Allah (C.C)'E sığınırım.

-Allah (C.C)'HUN isimlerinin liyakatli zikir edilişi ve isimlerine müdahale edilmemesi konusunda ayet vardır. Kuran-ı Kerim 7. Sure/180. Ayet.
El BARİ C.C’HU; Her şeyi düzenli bir şekilde yaratan.=Türkçe de (TDK Sözlüğüne Bakın)
El BASİT C.C’HU; Dilediğine bolluk veren açan genişletendir =Türkçe de (TDK Sözlüğüne Bakın)
El BATIN C.C’HU; Akılların idrak edemeyeceği yüceliği gizli olandır.=Türkçe de (TDK Sözlüğüne Bakın)
El DARR C.C’HU; Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan hüsrana uğratandır. =Türkçe de (TDK Sözlüğüne Bakın)
El HADİ C.C’HU; Hidayete kavuşturan kulunu hayırla muvaffak kılandır. =Türkçe de (TDK Sözlüğüne Bakın)
El HAKEM C.C’HU; Hikmet sahibi olan yaptığı her işte hikmeti gözeten hüküm verme yetkisini elinde tutan son hükmü verecek olandır. =Türkçe de (TDK Sözlüğüne Bakın)
El HAKİM C.C’HU; Emirleri kelamı ve bütün işleri hikmetli yerli yerinde olandır. =Türkçe de (TDK Sözlüğüne Bakın)
El HAKK C.C’HU Doğruluğu asla değişmeyen. =Türkçe de (TDK Sözlüğüne Bakın)
El HAYY C.C’HU; Diri tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibidir. =Türkçe de (TDK Sözlüğüne Bakın)
El MANİ C.C’HU; Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen ve engelleyendir. =Türkçe de (TDK Sözlüğüne Bakın)
El MUHARRİR C.C’HU; İstediğini yerine koyan arkaya bırakan erteleyendir. =Türkçe de (TDK Sözlüğüne Bakın)
Er RAKİB C.C’HU; Bütün varlıklar ve bütün işler muraKâbesi altında bulunan her şeyi gözetleyip kontrolü altında tutandır.Bakıp gözeten ve kendisinden hiçbir şey gizlenemeyen. =Türkçe de (TDK Sözlüğüne Bakın)
El VALİ C.C’HU; Bu muazzam kâinatı ve bütün hadisatı tek başına idare edendir. =Türkçe de (TDK Sözlüğüne Bakın)
El VARİS C.C’HU; Varlığı devam eden varlığının sonu olmayan servetlerin hakiki sahibidir. =Türkçe de (TDK Sözlüğüne Bakın)
El VASİ C.C’HU; Lütfü bol olan ilmi ihsanı mağfiret ve merhameti her şeyi kuşatandır. =Türkçe de (TDK Sözlüğüne Bakın)
El VEKİL C.C’HU; Her şeye vekil. Tevekkül sahiplerinin işini üstlenen onlardan daha iyi onu emniyete alan kendisine güvenilip dayanılandır. =Türkçe de (TDK Sözlüğüne Bakın)

-Ya Rabbimiz! Bizi ve bizi tercih eden zürriyetimizi;emir kipleri, emir eylemleri, emir ibadetleri, emir zikirleriyle icabet edip yecüc ve mecücleştiren(eriten) fert, toplum, kavim ve devletlerden eylememenizi dileriz.
-Ya Rabbimiz! Gençlerin (kâmil olmayan imamların) arkasında namaz kılan, farz borçları olduğu halde sünnetleri öncelikle kılan, peygamberi Allah (C.C)'HUNDAN daha çok seven ve sayan ya da bunu bilerek teşvik eden, emir kipi ile Allah (C.C)'HUNDAN dilekte bulunan, her ne sebeple olursa olsun baş örtülü kız ve kızanlarını gayri Müslim'lerin hükmüne zorlayan, örtülü eşlerini halaylarda oynatan, doğal ceddini İbrahim AS'IN ceddinin önüne çıkarıp ya da İbrahim AS ceddini unutturacak kadar doğal ceddi ile ahret yoluna düşen… Vb Yecüc ve Mecüclaştıran eylem ve kavimlerden Allah (C.C)'HUNE sığınırız.
-Ya Rabbimiz! Size icabetlerimizde, bilmezlikten bizi eriterek yecüc-mecüce götüren tersine ibadet, tefekkür, eylem ve zikirlerimizin karşılığında razı olacağınız kadar istiğfar-tövbe edişi dileriz.
-Ya Rabbimiz! Sizden insanlığa yardım, ıslahat ve hayırlı mukadderat dileriz.
-Ya Rabbimiz! Her an tüm yaratıklara, her şeye karşı liyakatli, verimli, doğru, hayırlı konumları/konumlandırışı ve icabetleri insanlığa nasibi dileriz.
-Ya Rabbimiz! Duamızdan insanlığı hayırla nasibi dileriz.
-Ya Rabbimiz! Yapamadığımız, eksik, sakat… Vb razı olmayacağınız şekilde eksik kalan ibadetlerimizi, razı olacağınız şekilde telafi edişi dileriz.
-Ya Rabbimiz! Dualarımızın ve ibadetlerimizin eksiklerini hoş görüşünüzü ve liyakatiyle tamamlayışı nasibi dileriz.
-Ya Rabbimiz! Duamızdaki, ifrat, tefrit, eksik, yanlış, aç gözlülük, bilmezlik (cehalet), liyakatsiz... Vb sizi razı etmeyecek istem ve hudutlarından size sığınır sizden daha istendik (hayırlısını) olanını dilerim/dileriz. AMİN.
                                                                                                                                             
                                                        
Bilgenas Semanur, Doğa Esmanur, Muhammed Âdem Evren ve Nasip DEMİRKUŞ  2009


Miraç Kandili Duam;
-Bismillahirrahmanirrahim
-Ya Rabbim! Neye muhtaç olduğunu bilmeyecek kadar cahilleştirilmiş ya da cahil bırakılmış insanlığın asrındayız.
-Ya Rabbim! Peygamber efendimizin miraca çıktığı illini aladan, insanlığın bu gün hayvanlar kadar kendini doğaya amorti edemediği için düştüğü esfeles-safilin çanağının makamında; geçmişten geleceğe her an için insanlığın muhtaç olduğu duaların hayat bululuşunu borçta olsa dilerim.
-Ya Rabbim! İnsanlığa öğretilen dünyevi bilim ve din bilgisi ile, eski kitap ehlinin elindeki içeriği değiştirilmiş din kitapları ile veya doğada mevcut uydurma yapay-doğal dini bilgi ve eğitim sistemleri bilgileriyle ile;içinde bulunduğumuz esfele safilin çanağını peygamber efendimizi davet ettiğiniz miraçtaki doğa ötesi illini ala ile gerçekçi ilişkilendirişimiz olanaksız gözükmektedir.
-Ya Allah (C.C) Rabbim! Bu konuda yardımınıza çok muhtacız.
-Ya Rabbim! Âdem babamızı, nice kullarınızı af eden ve teslim alan kerem sahibi rabbimizsiniz.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! Tüm korkularımızın, saygılarımızın, istemlerimizin, sevgilerimizin, tiryakiliklilerimizin, bağımlılıklarımızın, bağımsızlıklarımızın, fobilerimizin, hobilerimizin, düşünce sistemimizin, liyakatsizliklerimizin… Vb her şeyimizin kıblesini rızanıza çevirip bizi hayırla ıslah edici ve teslim alıcı rab olarak icabetinizi gönülden dilerim.
-Ya Rahman (C.C) Rabbim! Duamdaki, ifrat, tefrit, eksik, yanlış, aç gözlülük, bilmezlik (cehalet), liyakatsiz... Vb sizi razı etmeyecek istem ve hudutlarından size sığınır sizden daha istendik (hayırlısını) olanını dilerim. AMİN.
                                                                                                                                             
                                                                                                                                                
Nasip DEMİRKUŞ  2009


Beraat Kandili Duam;
-Bismillahirrahmanirrahim
-Ya Rabbim! Beni ve beni tercih eden zürriyetimi-soyumu dünyevi doğal-doğal ceddine taparak, överek, övünerek ve böbürlenerek yaşayanlardan eylememenizi dilerim.
-Ya Rabbim! Cennete yarattığın ilk gerçek insan ve sorumlu insanların-insanlık ceddinin yegâne babası Âdem AS'I yanlış ve eksik tercih nedenlerinden dolayı geçici kâinata indirip af edip tekrar ebedi gerçeğe yani cennetine bağışladığınız Âdem AS'IN zürriyetinden olan İbrahim AS'IN milletinden ve zürriyetinden eyleyişi dilerim.
-Ya Rabbim! Âdem AS'DAN peygamber efendimize kadar, Peygamber Efendimiz HZ. Muhammed AS'DAN kıyamete kadar yaşamış, yaşayan ve yaşayacak en hayırlı kullarının kâinattaki en hayırlı hisselerini ve emanetlerinin bir araya en hayırlı bir şekilde tevhit edilerek, takdir edeceğiniz en hayırlı vakitlere kadar, asrımızdan geleceğe üzerimize mağfiret, marifet ve hayırlı mukadderatla icrası için müsaadelerinizi affınıza sığınarak sizden dilerim.
-Ya Rabbim! Yapılan, yapılacak her türlü sınav ve denemelerde peygamber ahlaklı insanların sayısını ve geleceğini bereketlendirebilecek fert ve toplumları mağfiret, marifet ve hayırlı mukadderatlandırışı sizden dilerim.
-Ya Rabbim! Beni ve beni tercih eden zürriyetimi-soyumu teslim alıp Rab olarak ıslah edişi sizden dilerim.
-Ya Rahman (C.C) Rabbim! Duamdaki, ifrat, tefrit, eksik, yanlış, aç gözlülük, bilmezlik (cehalet), liyakatsiz... Vb sizi razı etmeyecek istem ve hudutlarından size sığınır sizden daha istendik (hayırlısını) olanını dilerim. AMİN

                                                                                                                                               Nasip DEMİRKUŞ  2009


Ramazan Duam;
-Bismillahirrahmanirrahim
-Ya Rabbim! Beni ve bana itaat eden zürriyetimi; nereye ayak bastıysa ve kiminle evlendiyse veya kiminle yaşıyorsa ebedi ceddimin hükmünde olacaktır diyenlerin bilmezlikten (cehaletten) öteye insanlığı cüceleştirenlere karşılık; pegamberi tepki, pegamberi düşünce ve pegamberi eylemleri üretecek şekilde konumlandırışı dilerim.
-Ya Rabbim! Hayatımın her nefesindeki her şeyimin sizi razı ederek/edecek af ve teskeresini dilerim.
-Ya Rabbim! Beni ve bana itaat eden zürriyetimi kıyamete kadar bizden daha zeki değil daha akıllı ve zeki insanlara emanet eyleyişi dilerim.
-Ya Rabbim! Beni Müslüman'ım diyip bu dünyada nefsiyle-doğal ceddiyle gizli açık göz kırparak işbirliğine giden fertlerden, kavimlerden, milletlerden ve bedbaht alimlerden değil, doğal ceddine-nefsine ve tüm insanlara sanal, düşünsel ve nesnel olarak peygamber ahlaklı yaşayarak örnek olanlardan eyleyişi dilerim.
-Ya Rabbim! Peygamberin (Rahmani/İnsancıl) yarabbi bir an bile olsa beni nefsimle baş başa bırakma diye duası vardır.
-Ya Rabbim! Sermayenin, gücün, fırsatların, ilmin, olanakların… Vb anahtarını elinde bulunduran bedbahtlara, kahpelere, cahillere ve haksızlara beni muhtaç edip el açtırmamanızı dilerim.
-Ya Rabbim! Bu asır doğal sürü rejimi (Çoğunluğun Oligarşik Yapay ve/veya Doğal Vahşi Demokrasi), doğal eğitimle zihnimize sadece doğayı tanıma ve hortumlama doğal işletim sistemleri yüklenerek;bedensel kişiliğimizi gerçek kişiliğimizden-ruhumuzdan ayırıp şizofrenleştiren ve doğal sürü otistikleştirme (aşırı tek konuya-noktaya...Vb özleşme) eğitim sistemleri gereği; insanlık olarak çok vahşileştirildik.
-Ya Rabbim!cahil ya da kasti liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitimle uğraşı özgünlükleri ile otistikleştirilen ve özelleştirilerek ya da zihinsel- düşünsel olarak izolasyonlaştırılarak birbirinin ilminden habersiz insanları bir araya uyumlu ve peygamber ahlakıyla tevhit ederek af ve marifetlendirişi dilerim.
-Ya Rabbim! Doğayı, tüm diğer yaratıkları evcilleştiriş, hepsine kadir olma, eşyaya hükmediş sömürüş bilmezliğinden (cehaletinden) dengelerini bozacak kadar hortumlama sanatını öğrendik.
-Ya Rabbim! Eskiden göklerde bulutlar gözükünce rahmetiniz aklımıza gelirdi şimdi seller ve felaketleri getirecek diye korkuyoruz. Çevreyi, doğayı hoyratça, yanlış ve liyakatsiz kullanmanın; su, toprak ve toplumsal tufanlarla bedelini biz insanlığa en hayırlı şekilde kazasız, belasız ve zayiatsız ödeyşi nasibi dilerim.
-Ya Rabbim! Bu konularda reKâbetle yarıştırılarak, kızıştırılarak çok kötü alışanlıklar geliştirilerek insafsızca kullanıldık.
-Ya Rabbim! Âdem AS öncesi yeryüzü kökenli yabani doğal (vahşi) ahlaklı insanlara  (Âdem AS'IN insansı nefislerine) dönüştürüldük.
-Ya Rabbim! Getirimiz ve götürümüzle insanlık olarak bir eşek kadar kendimizi doğaya amorti etmeyi kesinlikle başaramadığımız gibi hayvanlardan daha aşağılık olan eylemi başardık yani doğaya zarar vermeye başladığımız kesin ve her kesçe kabul ediliyor.
-Ya Rabbim! Bir türlü bir birimizi eğitmeyi, evcilleştirmeyi öğrenemedik ve bu olguyu başaramadık.
-Ya Rabbim! Sizden dileğim;İbrahim AS'I vahşi-putperest ceddinden ve vahşi(doğal) yaşamından alarak evcilleştirip dost edindiğiniz gibi beni, beni tercih eden zürriyetimi ve tüm insanlığı Müslümanlık sıfatı üzere evcilleştirmenizi diliyorum.
-Ya Rabbim! İbadetlerimizin, düşünce sistemimizin, tüm eylemlerimizin kıblesini;Allah (C.C)'HUNE ve/veya rızanız oranında, yaratılalı beri şevkle, hevesle ve zevkle ebedi secdeye kapanan, ebedi rükuda duran, ebedi kıyamda duran, ebedi tahiyyatta oturan, ebedi sizi isimlerinizle-sıfatlarınızla zikir eden, ebedi göreve hazır ve ebedi görev yapan … Vb dört büyük melek, mahlûkat ve diğer meleklerinize çevirip peygamber ahlaklı insan olmamız için Rabbimiz olarak icabetlerinizi dilerim.
-Ya Rabbim! Tarihteki deneyimlerimizden ve bildirdiklerinizden biliriz ki; takdir ettiğiniz hemen her doğal kavime hüküm etme hakkı verilecektir.
-Ya Rabbim! Bu dünyada ve kâinatta yaratıklar ve kavimler sınav ve deneme gereği bir yönüyle bir birine emanet edilmişlerdir.
-Ya Rabbim! Yeryüzündeki her fert, toplum, devlet ve kavim cüzi ilim nedeniyle ve kötü-eksik-yanılış tercihe dayalı yaşantımız gereği hakkıyla size tapmakta eksiğiz.
-Ya Rabbim! Hüküm eden fert, kurum, kavim ve devlet hakkını ömrün sonunda genellikle;hükmettiklerinin ve gasp ettiklerinin pandora kutusu veya kara delik çukuru içinde her şeyi ile hesabını ödemek üzere takdirinizi bekler ve sonunda genellikle zülüm ettiklerine ve borçlu olduklarına tarla olur giderler.
-Ya Rabbim! Sizden dileğim benim fert, kurum, kavim ve devlet hakkımı en hayırlı olanında eylemenizdir.
-Ya Rabbim! Devlet hakkımı  dünyalık cetlerin, kavimlerin tüyü bitmişlerin kanına-canına hükümranlık veya İslam'ı Siyonistleştirek değil İbrahim AS'IN Milleti ve İslam devlet hakkına devir edişi dilerim.
-Ya Rabbim! Benim fert, kurum, kavim ve devlet hakkımı verdiğinizdeki ikramınızı kabulleniş huzurunu, yıkılışta da (ölümünde de) hayırla kabulleniş huzur ve ikramınızı dilerim.
-Ya Rabbim! Tarihteki deneyimlerimizden ve bildirdiklerinizden biliriz ki; sadece nesnel bilime dayalı tefekkür ve her şeyle insanlığı evrim ve büyük patlama hapishanesine kapatır.
-Ya Rabbim! Tarihteki deneyimlerimizden ve bildirdiklerinizden biliriz ki; sadece nefsi Habil ve Kabil gibi cet kardeşliğine dayalı her şey insanlığı Âdem AS öncesi doğal insansıların doğal cet hapishanesine kapatır.
-Ya Rabbim! Tarihteki deneyimlerimizden ve bildirdiklerinizden biliriz ki; Âdem AS'IN Oğlu Habil'i Öldüren Kabil ve Nuh AS'IN isyankar oğlu, Peygamber efendimizin Akrabası Ebucehil… Vb doğal cet çizgisine terk edilmiş kişiler olup peygamberler ahlakına (İbrahim AS'IN Millet'i çizgisine) dâhil edilemez (Salavat-ı Şerife'ye ters)
-Ya Rabbim! Tarihteki deneyimlerimizden ve bildirdiklerinizden biliriz ki;her insanın doğal bir ceddi vardır ve tek ceddi ve milliyeti  tercih hakkı vardır. Onun için İslama giren insan Hz. İbrahim sonrası peygamberler gibi ahlaken ve yaşama stili olarak doğal ceddini kimlik olarak ceddi kimliği terk etmiş Hz. İbrahim'in milletinin kimliğinde oluşu kabul olmak için salavatı şerefeyi getirir. Doğal ceddine de bu merkezden örnek yaşantısıyla helal ve yararlı oluşa çalışır. Bu konudaki insanlık olarak kasti veya bilmezlikten (cehaleten) vardığımız durum ve sonuçtan hayra yönelmemiz için sizden yadım diliyorum.
-Ya Rabbim! Tarihteki deneyimlerimizden ve bildirdiklerinizden biliriz ki;Habil ve Kabil gibi cet kardeşliği nefis, zekâ ve doğal doğal ahlak kardeşliğine, Hz. Musa ve Hz. Harun gibi peygamber kardeşliği ise insanlığı ruh, akıl ve peygamber ahlakı Hz. Musa ve Hz. Harun gibi kardeşliğe götürür. Ben Arab'ım ama Araplardan değilim(hadis), Nuh AS'IN Oğlu ve Âdem AS'IN Habil ve Kabil Oğullarının Kısaları.
-Nefsi cet, soy, ırk, kavim ya da insani kardeşliğinin savunucuları; cet kuyusundaki toplumsal ahlak virüslerinini yani Nemrutları, Atillaları, Cengiz Hanları, Karunları, Firavunları, Çinleri, Hitleri… Vb toplumsal ahlak virüsleri ve/veya peygamber ahlakı düşmanları, katilleri, canileri ve kahpeleri etkisiz ya da razı edemez. Akli olan peygamber kardeşliği bu tipleri hemen deşifre eden ve eleyen ilahi/peygamberi ve toplumsal kuralların oto kontrolündedir. Aslında insanlığın yaşamsal döngüleri, yönetim ve eğitim sistemleri Hz. Musa ve Hz. Harun gibi peygamber kardeşliğine dayalı lokomotif ve vagon çekiş omurgasına göre olmalı cet kardeşlikleri istenen özgün veya ortak vagonda yaşatılabilir/yaşayabilir. Peygamber kardeşliğinin lokomotifinin direksiyonunda her zaman peygamberi insan vardır. Hedefi ve sonuçları bellidir. Cet ve insan kardeşliği lokomotifinin direksiyonuna Habil ile Kabil misali bazen iyi insanlar bazen de cet kuyusundaki Nemrutlar, Atilla'i, Cengiz Hanlar, Firavunlar, Çinler, Hitler, Karunlar, Lutiler, Semudiler… Vb peygamber ahlakı düşmanları ya da toplumsal ahlak virüsleri yönetişe geçince insanlığın geleceği tehlikeye ve riske girer. Onun için cet kardeşliğinde hedef; evrimseldir, nefsidir, doğal ya da doğaldır, ender olarak peygamberidir.
-Ya Rabbim! Tarihteki deneyimlerimizden ve bildirdiklerinizden biliriz ki;mutlaka bu dünyada her kesin bir doğal ceddi vardır. İnsanları dünyalık doğal ve ahretlik dini cet çizgisi çatalına oturtup menfaati için çifte telli oynatmaya çalışanlardan size sığınırım.
-Ya Rabbim! Tüm insanlıktaki cetlerin davetli olduğu ve indinizde yegâne geçerli din olan İslam'iyet'teki akli olan peygamberler ahlakı kardeşliğinin önceliğine eski din ehlini örnek alarak vahşi, doğal, cahil ve liyakatsiz nefsi olan cet kardeşliğinin önceliği çizgisi ve lekesini bulaştırıp İslam'da cahil veya çok yüzlü Siyonizm kaosunu yaratmaktan size sığınırım.
-Ya Rabbim! Bana ve tüm insanlığa öncelikle doğal nefsi olan cet-soy doğal-doğal Habil ve Kabil gibi kardeşliğinin değil, başıboş evrenselliği ve hümanizmi kuşatan, ondan daha hayırlı olan ve inananları-insanları her şeye en hayırlı konumlandıran daha akli ve liyakatli olan Hz. Musa ve Hz. Harun gibi peygamber kardeşliğini öncelikle mağfiret ve marifet eyleyişi dilerim.
-Ya Rabbim! zekâmı aklımın, nefsimi ruhumun kontrolünde, kişiliğimi peygamber ahlakı nefsi cet kardeşliğimi de akli olan peygamber kardeşliğime teslimiyeti ve kontrolünde yeşertmenizi dilerim.
-Ya Rabbim! Tefekkür ederken öğrenmek amacıyla hakkınızda aklıma, fikrime, düşüncelerime düşen hilkat garibesi düşüncelerden ve size en büyük iftira olan şirkin mahiyetini düşünürken size sığınır bu konumlara gelmeden önce razı olacağınız kadar size istiğfar etmeyi bana nasibi dilerim.
-Ya Rahman (C.C) Rabbim! Duamdaki, ifrat, tefrit, eksik, yanlış, aç gözlülük, bilmezlik (cehalet), liyakatsiz ve sizi razı etmeyecek istem ve hudutlarından size sığınır sizden daha istendik (hayırlısını) olanını dilerim. AMİN.

                                                                                                                                                
Nasip DEMİRKUŞ  2009

Ramazan Bayramı Duam;
-Bismillahirrahmanirrahim
-Ya Rabbim! Şimdiye kadar kutlanmış, kutlanan ve kutlanacak ramazan bayramlarından sizi en çok razı edenlerin hepsine rızanızın kabul etmediği istisnalar hariç tüm insanlığın hissedar oluşunu dilerim
-Ya Rabbim! Kıyamete kadarki yapılacak bayramlara da sizi daha çok razı edecek insanlar ve kavimler yaratışı dilerim.
-Ya Rabbim! Bu asır ki doğal cetlerimizle (nefsi Habil ve Kabil gibi cet kardeşliği) tercih ettiğimiz İbrahim AS'IN ceddinin öncelik ve sonralık hakkaniyetindeki gerçekleri gerekçesiyle cahili olarak liyakatsizce eğitildiğimiz için kafalarımız bulandırılmıştır. Bu bilmezliğimiz (cehaletimiz) nedeniyle affınızı ve önümüzü görmemiz için yardımınızı diliyorum. Nefsi Habil ve Kabil gibi cet kardeşliğini akli olan Hz. Musa ve Hz. Harun gibi peygamber kardeşliğine teslimiyeti ve kontrolünde yeşertişi dilerim.
-Ya Rabbim! Samimiyetle Müslüman'ım diyenin Doğal ceddinden ıslah ettiğiniz ve dinler gönderip ahretine kefil olduğunuz İbrahim AS'IN peygamberler sülalesine, ahlak yapısına ibadet şekline ve İbrahim AS'IN milletine tabi oluşu kabul etmiş olur.
-Ya Rabbim! Allah (C.C) indinde din İslam'dır(ayet) diye bildirmişsiniz. Müslüman'ın Devlet hakkı da iki cihanı aşmış ve her şeye kadir hükümranlığın İslam Devleti tasarrufundadır.
-Ya Rabbim! Sizden dileğim İbrahim AS'IN İslam'daki Müslüman Devlet hakkını (İslam Devleti Hakkını); dünyevi vahşi-doğal olan, siyaset, entrika, dalavere, mazlumların ve tüyü bitmemişlerin canı-kanı üstüne kurulmuş vahşi-doğal curcuna cet ve azınlıklara ait yecüc-mecüc(eriyen) kavim veya devletlere bir daha kıyamete kadar emanet etmeyişi dilerim.
Ya Rabbim! İnsanlığı kıyamete kadar en akıllı ve peygamber ahlakına sahip insanların yönetimine emanet edişi dilerim.
-Ya Rabbim! Âdem AS'DAN bugüne kadar yeryüzündeki toprakları razı ederek-hakkıyla iman ederek sizi razı etmiş yaşamış ve yaşayan en hayırlı kavimleri günümüzde diriltişi ve kıyamete kadar onları yaşatışı dilerim.
-Ya Rabbim! İslam'iyete Müslüman'ların Siyonizm ve şovenizme kaymadan: yaşamış, yaşayan ve yaşayacak;eski kitap ehline, sürünerek secde edenlere, doğal dinlere (doğal dinlere), diğer inançlara ve tüm insanlara peygamber ahlakıyla kıyamete kadar hayırlı konumlandırşı ve icabetinizi dilerim.
-Ya Rabbim! Yaşadığım topraklardan Mekke-i Mükerreme'ye kadar ya da tüm dünyada; yaşamış, yaşayacak; yeniçeriler, gayri Müslimler ve diğer insanların hepsinin İslam ve Allah (C.C) için yapılan her camide, mescitte köprüde… Vb vergisi, emeği var diye düşünüyorum. Kazanılan veya kayıp edilen her nefsi müdafaa, haklı veya haksız savaşta kayıp edilen kanı ve canı nedeniyle Müslüman'larda hakları ve hissesi vardır diye düşünüyorum.
-Ya Rabbim! İslam için ve Allah (C.C) için bilerek ya da bilmeden yapılmış, yapılan ve yapılacak her hayrı ve her şeyi doğal ceddimiz yapmıştır-yaptırmıştır diyip tarihi kayda geçirmek; tarihi haksızca, liyakatsizce, adaletsizce yanıltmış ve günah kazanmış oluruz.
-Ya Rabbim! Âdem AS'DAN bugüne kadar Müslüman'larla beraber yaşamış ve kıyamete kadar beraber yaşayacak eski din ehli, yapay-doğal din ehli ve giderek tüm insanların Müslüman'lar üzerindeki hakları, borçları bedelinde Sizden, İslam'dan ve Müslüman'lardan razı olacak şekilde hissedar edilerek rızanız oranında peygamberi hidayeti ve yardımlarınızı dilerim.
-Ya Rabbim! Nurunuzdan âlemleri ve kâinatları yaratıp milyarlarca yıl deneyip defalarca öldürüp yaratıp ve diriltip sonra denemenin hasılatına göre merhametle adil hüküm ederek yarattıklarınızı tekrar zerre içinde mağfiretle, marifetle ve ebedi! Hayırla mukadderatlandırışın ötesinde her şeye kadir rabbimizsiniz. Sizden tüm insanlık için İslam'iyetin hakikati üzere en hayırlı şeyleri dilerim.
-Ya Rahman (C.C) Rabbim! Duamdaki, ifrat, tefrit, eksik, yanlış, aç gözlülük, bilmezlik (cehalet), liyakatsiz ve sizi razı etmeyecek istem ve hudutlarından size sığınır sizden daha istendik (hayırlısını) olanını dilerim. AMİN.

                                                                                                                                               
Nasip DEMİRKUŞ  2009

Kurban Bayramı Duam;
-Bismillahirrahmanirrahim
-Ya Rabbim! İbrahim AS'IN oğlu İsmail AS'I kurban etmek istemesine hakkıyla icabetinizin yer küresinde yaşanmış; Astekler'in, Mayalar'ın… Vb kavimlerin güneşe insan kurban etme bilmezliğiyle (cehaletiyle) İlişkilendiriş hikmetini bana nasip ettiğiniz için size hamdolsun.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! Ola ki; İbrahim AS' da bir zamanlar geçici olarak putperest, ayperest, güneşperest (Astekler, Mayalar, Yezidiler gibi), ilimperest… Vb perestlikleri geçici kabullenmiş (bu günkü insanlığın toplam tapınış özetini yaşamış ve size dönmüştü) sonradan vazgeçerek size tapışı başarmış, kabullenmiş ve onu kendinize dost edinmiştiniz. Bu eylemin hatırına tüm insanlığa İbrahim AS'I dost ve kabulleniş konusundaki icabetinizi dilerim.
-Ya Rabbim! Asrımızda kurban kesme farzının bedelinin israf olmaması için daha hayırlı şekilde gereksinim duyanlara ulaştırış ve dağıtım yollarını Müslüman'lara nasibi dilerim.
-Ya Rabbim! İbrahim AS'IN ırkı, kavimi hariç diğer ırkların ve kavimlerin hepsi vahşidir. Yalnız tek İbrahim AS'IN ırkını ve kavimini Allah (C.C) ıslah ederek Müslümanlaştırmıştır. Beni ve beni tastik eden ceddimi bu ırka ve kavime dâhil oluşu dilerim.
-Ya Rabbim! Devlet bazında devletin olanaklarını kullanarak ya da hükmümdekilerin özgünlüklerini göz ardı ederek, bilinç altına sadece kendi ecdadımın ve geçmişimin;tarihini, kültürünü, lisanını … Vb; cebren, hile ile, siyaseten… Vb enjekte ederek ceddime özümseyişten ve devşirmekten size sığınırım.
-Ya Rabbim! Var olan doğal bozulmuş ve birbirine sadece hayvani menfaatleriyle bağlı ırkları değiştirip ıslahattansa Belki de size teslimi daha hayırlı "Tevid ve Kelime-i Şahadet Yazılı Beyaz Bayraklı" yeni ırk, kavim veya ırklar, kavimler yaratıp düşünce ve tercihlerinin kıblesini; Allah (C.C)'HUNE ve/veya rızanız oranında İbrahim AS'IN ırkı ve Müslüman'lara çevirişi sizden dilerim
-Ya Rabbim! Var olan ırkların ve kavimlerin hemen hepsi sanki geri dönüşümsüz menfaatleri ve husumetleri farzlaştırarak birbirine düşman edilerek bencil, şoven ve Siyonistleştirilmiş gözükmektedir. kâinattaki temiz imanlı;nesilleri, toprakları ve yaratıkları yer küresinde toprak ve yaratıkları taparak fetişlileştirerek şaşırtan sonra bombalayıp sindirdim sistemine indirerek gelecek ve geçmiş nesillerin ahret tarlasını zehirleyen Yeryüzü bedbaht kavim ve nesillerinden size sığınırım.
-Ya Rabbim! Yaratıklara taparak şaşırtıp taparak teslim alan sonra onları ebedi cetlerinin mallarıymış gibi kötüye kullanıp onlara rableşen bu kavim, ırk ve nesillerden geleceğin topraklarının, nesillerinin ve yaratıklarının haberdar oluşlarını ve rabbimiz olarak en hayırlı icabetleriniz dilerim.
-Ya Rabbim! Bir zamanlar eşyayı Âdem AS'A tanıtıp meleklere teyit ettirten Allah (C.C) sonra ruhundan Âdem AS'A üfleyip meleklerdeki akılıda işletim sistemi olarak yükleyip zahiri ve Bâtını topraktan Âdem AS'I yarattı. Bu gün ise doğal insan ırkları ve kavimlerinin bazıları eşyayı cebren ve bazen hile ikna ederek eşyaya ve mazlum insanlara rableşmeye kalkışıyor. Bu durumdan size sığınır hayırlı icabetler dilerim.
-Ya Rabbim! Başka ırkların basiretini "Tevid ve Kelime-i Şahadet Yazılı Beyaz Bayraklı" İbrahim AS'IN hayırlı ırkına karşı bağlı tutup bana verdiğiniz hayırlı nimetleri ve çevresine liyakatli çimlenerek hayırlı mesafelerde konumlandırışı nasibi dilerim.
-Ya Rabbim! Bu asır insanlar o kadar bilimi, doğayı, parayı, menfaatlerini, eşyayı, teknolojiyi, yaratıkları, ilimi … Vb şaşırtmanın-fetişleştirmenin cahili olmuşlar ki onlara Allah (C.C) insanlığa önerdiği gerçekleri-hakikatleri izah etmekten, anlatmaktansa ve iman ettirmektense, belki de onların ilahlaştırdıkları; eşyayı, bedenlerini, organlarını, yanlış-eksik imanları, gayri insani yaratıkları, idleri, idolleri ve putları, bilimi, ilimi, doğayı… Vb insanın ürettiklerine, parçalarına, putlarına ve gayri insani her şeye hakikati izah etmenin-anlatmanın iman ettirmenin daha elzem olduğu gözüküyor. Bu durumdan Allah (C.C) sığınırım.
-Ya Rabbim! Ola ki insanlık öyle bir cehalet kaosuna sürüklenmiş ki; KÂBE-İ MUAZZAMA’YI, eşyayı, camileri, toprağı,… Vb her şeyi ceddininmiş gibi empoze ederek hakikatin/lerin Allah (C.C)'HUNA ait olduğuna unutturmak–şaşırtmak ve ceddininmişçesine topyekun bir düşünce yanılgısı ve gafletinin apışmışlığın cahilce emeğin, emekleme-şahlanışın yoğun gayretinin şoven, Siyon ve kapitalist cephelerin sarhoşluğu içinde olabilirler. Bu durumdan Allah (C.C)'HUNA sığınırım.
-Ya Rahman (C.C) Rabbim! Duamdaki, ifrat, tefrit, eksik, yanlış, aç gözlülük, bilmezlik (cehalet), liyakatsiz... Vb sizi razı etmeyecek istem ve hudutlarından size sığınır sizden daha istendik (hayırlısını) olanını dilerim. AMİN.

                                                                                                                                                Nasip DEMİRKUŞ  2009Bir Öğrenci Duası;
-Ya Rabbim! Bizleri, şükrümüzü bir nebze de olsa edâ eden kullarınızdan eyleyişi dilerim
-Allah'ım! Bizleri ne bu gün ne de bu günden sonra gaflete düşürmemenizi ve şu an etrafımızda olan insanların ve bizden sonraki nesillerimizin kalplerini mühürlememenizi diliyorum.
-Ya Rabbim! Bizleri aşırılıklardan, sapkınlıklardan uzak tutmanızı diliyor ve bizleri sizi daha çok hatırlatacak, yaklaştıracak/yakınlaştıracak insanlarla muhatap edişi diliyorum.
-Ya Rabbim! Bizlere cehennem kapılarını kapatacak feragat ve fedakarlıklar nasibi diliyorum.
-Ya Rabbim! Bizleri dünyada kalacak olan dünyevi dostluklar değil, ahrete taşınan Allah için dostluklar nasibi diliyorum.
-Ya Rabbim! Bu asır, İblisin kavmi yaşam alfabesinin her bir harfine bir çocuğunu oturup oyuncuda seyircide kendileri, hükmündekiler apışıp kalmışız size sığınırız.
Yarattıklarından münezzeh olan, ancak yarattıklarıyla varlığını bizlere daima hissettiren Rabbim! İlminle ilimlenmeyi, ilminizle amel etmeyi bizlere nasibi dilerim.
Allah'ım! Siz ilmi çalışana, imanı isteyene, malı istediğinize verensiniz. Sizden tahkiki, daimi bir iman, merhametli bir ölüm diliyorum.
-Ya Rabbim! Şuursuz olmalarına rağmen, ay, güneş, dünya ve bütün gezegenler yörüngelerini sizin emrinizle nasıl şaşırmıyorlarsa, bizleri öyle sizin buyurduğunuz yoldan, yörüngeden şaşırmamanızı diliyorum.
                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                               HK Fen Bilgisi 2009 Güz

Regaip Kandili Duamız;
-Bismillahirrahmanirrahim
-Ya Rabbimiz! İnsanlığın bu yılki Regaip kandiline, geçmiş ve gelecekteki en hayırlı kabul gören kandillerle icabetinizi dilerim/iz.
-Ya Rabbimiz! Bilerek ya da bilmeden; fert, kavim, devlet, dünya ve insanlık bazında; yanlış, eksik ve cahili tercihlerimle/mizle, nefsimin/mizin, soyumun/muzun, ceddimin/mizin akaidine teslim olmaktan size sığınır, beni/bizi ve bana/bize tabii zürriyetimi/mizi bir an bile rızanıza teslimiyetten ayırmamanızı sizden dilerim/dileriz.
-Ya Rabbimiz! Bilerek, anlayarak, kavrayarak ve yaşayarak; fert, kavim, devlet, dünya, insanlık ve tüm yaratıklar bazında; hayatımızın her anını, peygamber ahlakı yaşantısıyla; nefsime/mize, soyuma/muza, ceddime/mize, insanlara örnek olmayı ve tüm yaratıklara en yararlı konumlarda yaşamayı dilerim/dileriz.
-Ya Rabbimiz! Sevap, günah, dinlemeden, kul hakkı gözetmeden ya da dikkate almadan; dünyada olmuş bitmiş yalan, yanlış ya da doğru vakaları övünme ve böbürlenme bilmezliğine (cehaletine) düşerek ceddimiz yapmıştır günahını kendime/kendimize/ceddime/ceddimize yükleme bedbahtlığını bize ve bizi tercih eden ceddimize nasip eylememenizi dilerim/dileriz.
-Ya Rabbimiz! Fert, toplum, kavim ve insanlık bazında; bilerek bilmeden insanları; liyakatsiz, iblisi, şeytani ve deccalı yönetmek, ceddine, menfaatine, değer yargılarına tevhit etme ve hükmetme gibi insani ahlak hastalıklarından ve onların emanetlerini kötüye kullanmaktan size sığınırım/sığınız.
-Ya Rabbimiz! Yaşantımız boyunca peygamber ahlaklı olmaktan, paylaşmaktan ve çalışmaktan zevk alan İbrahim-i usulden insan ve Müslüman olmayı dilerim/dileriz.
-Ya Rabbim! Rızanızdan ve yaşantımızdan hayır görmek için yaptığımız ibadetlerimizi, eylemlerimizi, tefekkürlerimizi... Vb bilerek ya da bilmeden eksik, yanlış, bozuk … Vb sizin razı olamayacağınız şekil de icrasından size sığınır affını ve gerekirse kazasını sizden diler ve ibadetlerimizin, eylemlerimizin, tefekkürlerimizin, bedensel, zihinsel organlarımızın, liyakati-haklı insanların ve yaratıkların hepsinin benden/bizden razı olacağı şekil de size dönüşü dilerim/dileriz.
-Ya Rabbimiz! Yaşantımızın her anını-nefesini rızanıza filtre eden ve bizi rızanıza konumlandıran, tüm ibadetlerimizin kıblesini; nefsimizin-ceddimizin kabrine, menfaatine ve hükümranlığına ya da rızanızın dışına endeksli olmasını bize nasip eylememenizi ya da kıblesinin size yönelişi sizden dilerim/dileriz.
-Ya Rabbimiz! Tüm yaşantımız boyunca ürettiklerimiz, eylemlerimiz, tefekkürlerimiz… Vb her şeyimizle ilişkide bulunduğumuz-bulunmadığımız tüm yaratıkların düşüncesinin ve yaşantılarının kıblesinin rızanıza yönelimine vesile olmayı dilerim/dileriz.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! Fert, kavim, devlet, dünya ve insanlık bazında: hükmümüze, muhtariyetimize ve hükümranlığımıza; emanet ettiklerinize ve emanet edeceklerinize; peygamberlerinizin ve en hayırlı kullarınızın ahlakıyla her an icabeti bizde alışık tepki(refleks) ve alışkanlık haline getirişimizi ve onları misafirimiz olarak kabullenişi sizden dilerim/dileriz.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! bizi hükmündekileri misafir ve Allah (C.C)'HUN emaneti kabul eden kavimlerden eyleyişi sizden dileriz.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! Her asır ya da bazı asırlar kavimlerin bazılarının kültür işletim sistemine ve yönet nöbetine diğerlerini emanet edişinizde; bizleri ve bizi tasdik eden ceddimizi doğal ceddimize hayırlı ve verimli mesafede duruşu ve her an her hükümranlıkta kıyamete kadar İbrahim AS'IN milletini tasdik ve yaşam çizgisinde ayırmamanızı dileriz.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! Bizi, hükmümüze emanet ettiklerinizin, insanca yaşam haklarını rehine alıp, başka kavimlere kendimizi kabul ettirmek için pazarlık konusu yapan kavimlerden eylememenizi dileriz.
-Ya Rabbimiz! Size, nefsime/mize, zürriyetime/mize, soyuma/muza, ceddime/mize ve tüm yaratıklara her an razı olacağınız; konum, eylem ve icabetlerde bulunmayı sizden dilerim/dileriz.
Ya Rabbimiz! Tüm insanlığı bu duamızda razı olacağınız kadar nasiplendirmenizi sizden dilerim/dileriz.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! Eski din ehli ve kitaplarınızın bazı hakikatleri bilim-fen ve teknoloji olarak doğada tecelli etmeye başlamış diye düşünüyorum/uz. Önce Hz. Tevrat ve Hz. İncil kitabının ehli, akabinde Hz. Kuran ehli Müslüman'ların doğada ve bilimde hakları tecelli ederken tüm insanlığa ve eski din ehline de razı olacağınız kadar hidayet ve peygamber ahlaklı çok sayıda İbrahim'i insanların yaradılışını-dirilişini sizden dilerim/dileriz.
-Ya Rabbimiz! Beni/bizi tercih eden zürriyetimi/mizi; padişahların ahlaki yaşam döngüsünü ve şeklini, peygamberlerin ahlaki yaşam döngüsüne ve şekline tercih edenlerden eylememenizi dilerim/dileriz.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! Yeryüzünde İslam'iyet'ten nemalanarak kurulan bazı şahlık, padişahlık, imparatorluk… Vb devletlerin başlarındakilerin zevklerine ve arzularına göre haremliklerine doldurdukları besili kadınlarla çok evliliklerini, hükümranlıklarını ve bal kaymak dolu yaşam döngülerini, peygamber efendimizin ortalıkta kalmış zavallı, fakir, dul, kimsesiz… Vb kadınların onurlandırılması, himaye edilmesine ve mütevazi yaşam döngüsünde Allah (C.C) rızasını yerine getirmekle yaptığı evliliklerin; kara delik ve ak delikler kadar yaşama şekilleri ve amaçlarının farklı oluşu çarpıtılarak, karıştırılıp, karşılaştırılarak
-Ya Rabbim! Peygambere AS'A ve İslam'iyete iftira edilmektedir. Bu durumdan size sığınır liyakatli bilincin insanlık tarafından kavranmasını sizden dilerim/dileriz.
-Ya Rabbimiz! Fert, kavim, devlet, dünya, insanlık ve tüm yaratıklar bazında; bize verdiğiniz sıhhat, afiyet, devlet, evlat, eş, sevgili... Vb nimetleriniz ve emanetleriniz nedeniyle gönül huzuru-huşusuyla; sizi tenzih, zikir ve size şükrederim/şükrederiz, emanetlerinizi-nimetlerinizi bizden teslim alırken de aynı gönül huzuru-huşusuyla size icabeti sizden dilerim/dileriz.
-Ya Rabbimiz! Fert, aile, kavim, devlet, dünya, insanlık ve tüm yaratıklar bazında; öğrenmek istediklerimlizle bilmek istediklerimizin arasında en hayırlı olanlarını bilmeyi dileriz.
-Ya Rabbimiz! Sadık ve hayırlı kullarınızdan olmak için: bilmemiz, düşünmemiz ve yapmamız gerekenleri; bilmeyi, düşünmeyi ve yapmayı; bilmememiz, düşünmememiz ve yapmamamız gerekenleri; bilmemeyi, düşünmemeyi ve yapmamayı sizden dilerim/dileriz.
-Ya Rahman (C.C) Rabbimiz!!! Allah (C.C) razı olacağı kadar; tenzihin, tespihin ve şükürün nasibini dilerim/dileriz.
-Ya Rahman (C.C) Rabbimiz!!! Duamızdaki; ifrat, tefrit, eksik, yanlış ve sizi razı etmeyecek bilmezliğimizden (cehaletimizden)-ölçüsüzlüklerimizden size sığınırız. AMİN.
                                          

                                                        Bilgenas Semanur, Doğa Esmanur, Muhammed Âdem Evren ve Nasip DEMİRKUŞ  18.06.2010

Miraç Kandili Duam;
-Bismillahirrahmanirrahim
-Ya Rahim (C.C) Rabbim! Cennette yarattığın İnsanlık Miracını ve İlk insanı (Âdem AS) sınav gereği; cennetten yeryüzündeki hayvanlar miracına gönderip, insanların; dünyadaki olanakları ölçüsünde tercih ettikleri yaşam şekline ve işlediği amellere dayalı cennete-cehenneme döneceğini ve Kelime-i Tevhidi ("Eşhedu En La İlahe İllallah Ve Eşhedu Enne Muhammeden Abduhu Ve Rasulüh" Yani "Yegâne İlahın ALLAH C.C.'HU, Muhammed AS'IN Onun Kulu ve Elçisi Olduğuna Şahidim/Şahitlik Ederim") samimiyetle zikir eden ve kabul eden herkesi affedeceğinizi bildiren-müjdeleyen yegâne din günü rabbimizsiniz.
-Ya Allah (C.C) Rabbim! Önceden insanlığa gönderdiğiniz dinler, sayfalar, kitaplar ehli (Nuh AS'IN, Davut AS'IN, Musa AS'IN ve İsa AS'IN ümmeti), doğal insanlar ve bir kısım Müslüman'lar; bilim, fen ve teknolojiyle aşırı meşguliyeti, rejim sistemleriyle ile düşünsel, bedensel ve eylemsel yaşam döngüsü öncelikleri hayvanlar çanağı ve miracıyla (hayvanların ve vahşi-doğal yaşam döngüsüyle) bire bir kenetlenmiş durumdadır. Bu nedenle Hz Muhammed AS'IN Melekler miracın yücesinde size icabetinin hürmetine; yeryüzünde;bilim, fen ve teknoloji ile meşguliyetten hayvanlar miracı çanağına düşünsel ve bedensel kenetlenmiş ve hapsolmuş Müslim ve gayri Müslim'lerin insanlık ve melekler miracıyla ilişkisel düşünerek yaşam döngülerindeki önceliklerinden peygamber ahlaklı; düşünsel, bedensel ve eylemsel döngü düzenine kavuşmalarını dilerim.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! Kavimler arasında vahşi, doğal, liyakatsiz, nefsi olan ve kendini; Nemrutlarından, Firavunlarından, Atilla'i, Cengiz Hanlarından, Çinlerinden, Hitlerinden, Karunlarından, Lutilerinden, Semudilerinden... Vb ahlak hastalarından bir türlü kurtaramayan Habil ve Kabil gibi nefsi kavim kardeşliğini değil daha liyakatli ve akli olan olan Hz. Musa ve Hz. Harun gibi peygamber kardeşliğini dilerim.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! İnsanlık İçin;Camileri peygamber ahlakının ballı kovanları, Müslüman'ları peygamber ahlakıyla ürettiği ballı davranışlarıyla toplumsal döngünün çiçekleri, insanları da bu balları toplayıp çiçeklerin tozlarını (peygamber ahlaklı Müslüman'ları) yayan-dölleyen bal arıları gibi ilişkiden daha hayırlısını diliyorum sizden.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! Doğal-doğal ceddine ve soyuna endeksli Müslümanlığa (Siyonizm'e girdiği için), İslam'a, dine, inanca, rejime, eğitime, eğitim sistemine... Vb vesile olmaktan size sığınır, asrın bu afatından beni tercih eden zürriyetimin ve insanların peygamberce kurtuluşunu sizden dilerim.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! Şovenizm, Siyonizm, Nemrutizim, Firavunizm, Çinizm, Cengizhanizm, Hitlerizm, Lutizm, Karunizm (kapitalizm), Ateizm, Radikalizm,... Vb her türlü cehalet, münafıklık, öldürücü; ahlak-teknoloji… Vb her türlü ahlak hastalığı mikroplarına karşı Müslüman'ların ve insanlığın düşünsel, bedensel ve davranışsal peygamber ahlakı bağışıklık sisteminin dirilişini diliyorum.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! Firavun toplumsal ahlak virüsünün genlerine karşı Arapların, Nemrut toplumsal ahlak virüsünün genlerine karşı Kürtlerin, Atilla toplumsal ahlak virüsünün, Cengiz Han toplumsal ahlak virüsünün genlerine karşı tüm Müslüman'ların,  Çin'in toplumsal ahlak virüsünün genlerine karşı Çinlilerin, Hitler toplumsal ahlak virüsünün Genlerine karşı Avrupalıların, Kısranın hükmü toplumsal ahlak virüsünün genlerine karşı Perslerin… Vb peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS'A Peygamberlik gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlaklı zihinsel ve bedensel bağışıklık sistemi yüksek ve dayanıklı fertleri yaradılışı sizden dilerim.
-Ya Kadir Rabbim! 21. YY'DAN kıyamete kadar razı olacağınız kadar; insanların ve insanlığın yaşam döngüsündeki düşünsel ve bedensel eylemlerin öncelik sıralanaşının; peygamber ahlakı, bilinci, liyakati ve kurallarına göre hayatına uygulayışıyla yer değiştirmesini sizden dilerim.
-Ya Rabbim! Yeryüzündeki; Nemrutça, Firavunca, Çince, Karunca, Cengizhanca, Hitlerce, Lutça, İngilizce, Arapça… Vb hemen tüm alfabeler, lisanlar, diller, lehçeler... Vb iletişim araçları doğal gelişimin ürünü olması nedeniyle insanların; kendilerini, düşüncelerini, niyetlerini ifade ederken, size icabetlerinin, iletişiminin de; liyakatsizce, vahşice ve hayvanca olmasına neden olmaktadır. Kuran-ı Keriminizin; dil, lisan, okunuşunu ve ıslahatınıza mahzar olmuş, olan ve olacakları bu konuda tenzih ederim.
-Ya Rabbim! Yapmış olduğum, yaptığım ve yapacağım ibadetlerden eksik ya da sizin razı olmadıklarınızın telafisini dilerim sizden.
-Ya Rabbim! 21.YY'DAN kıyamete kadar tüm insanlık neslinin hayırlı iletişimi için; liyakatli ve peygamber ahlakına uyumlu Hz. İbrahim'i ortak Âdemi bir alfabe ve Âdemi lisanı insanlığa nasibini dilerim.
-Ya Her Şeye Kadir Rabbimiz! 21. YY'DAN kıyamete kadar razı olacağınız kadar; kötü ahlaklı insanların günahına icabet ederek; ıslahatını ya da sayılarının azalışı, peygamber ahlaklı insanların sayısının artışı için anne rahminde şaki olduğunu bildiren çocukların dünyalığına salih insan ameli-mukadderatı ve gelecek nesillerede aynı duanın istendik icrasını dilerim.
-Ya Rahman (C.C) Rabbimiz!!! Duamdaki; ifrat, tefrit, eksik, yanlış ve sizi razı etmeyecek bilmezliğimden (cehaletimden)-ölçüsüzlüklerimden size sığınırım.. AMİN.

                                                                                                                                 
Nasip DEMİRKUŞ  08-09.07.2010


Beraat Kandili Duam;
-Bismillahirrahmanirrahim
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! Size sürekli hakkıyla;kıyamda, rükuda, secdede, tahiyyatta, ibadetlerinde ve eylemlerinde;zikir, fikir, şükür ve tenzih eden; melekler, peygamberler, en değerli dostlarınızın ve tüm yaratıkların hürmetine insanlığın; affı ve peygamberi ıslahatı için kıyamete kadar hayırlı şeyler diliyorum.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! Fert, toplum, kavim ve devlet bazında; Müslüman'ları, insanları, baş örtülü kızları ve kadınları garı Müslimlere, el, etek açtırtan ve dinini yaşamak için teslim ettirten; kahpe siyoşoven, bölücü, kavgacı fert ve kavimlerin yönetimlerine insanları emanet etmemenizi dilerim.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! Fert, kavim, devlet ve insanlık bazında;monolog ve radikal medeniyet saplantıları ve/veya bahanesiyle hükmündeki kadınlar arasında baş örtülü, baş örtüsüz. Vb diye bölücülük yapıp kadınlarını deşifre ederek ya da onlara maddi-manevi zülüm ederek gayri Müslimlere, el, etek açtırtan ve dinini yaşamak için teslim ettirten; kahpe siyoşoven, bölücü, kavgacı fert ve kavimlerin yönetimlerine insanları emanet etmemenizi dilerim.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! Fert, toplum, kavim ve devlet bazında; Hükmündeki kavimlerin kadınlarına gayri insani ve gayri Müslim davranan ve soydaş kadınlarını başka kavimleri asimilasyon aracı olarak kullanan; kahpe siyoşoven, bölücü, kavgacı fert ve kavimlerin yönetimlerine insanları emanet etmemenizi dilerim.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! Fert, toplum, kavim ve devlet bazında;hükmündeki kavimlerin ana dillerini, özgün kültürlerini, kökenlerini; horlayarak, aşağılayarak, gizleterek vahşi, şoven, siyoşoven ölü ve diri ceddine asimile eden ve/veya etmek isteyen kahpe siyoşoven, bölücü, kavgacı fert ve kavimlerin yönetimlerine insanları emanet etmemenizi dilerim.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! Fert, toplum, kavim ve devlet bazında Müslümanlık ve İslam postuna bürünerek ve muhtariyetini fırsat bilerek; ceddimse her şeyin en iyisi ve eniyileri çok değilse hiçbir şey yok zihniyetindeki kahpe siyoşoven, bölücü, kavgacı fert ve kavimlerin yönetimlerine insanları emanet etmemenizi dilerim.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! Aklı, peygamber ahlakını, vicdanı, yeteneği dikkate almadan insanları sadece zekâya dayalı kategorize ederek (sırlama, seçme, eleme, başarı, özel yetenek...Vb sınav sistemleriyle) sonrada öne çıkarttığı zekâ şampiyonlarına ama pegamber ahlakı, yetenek ve akıl fakiri ya da para çapulcularına dayalı fert, toplum, kavim ve devletlere bizi emanet etmemenizi dilerim.
-Ya Rahman (C.C) Rabbim! Biliriz ki peygamber para karşılığın da devlet idare etmemiş, kitap satmamış ve din hizmeti vermemiştir; kazancını mesleği ticaret ile sağlarken dinini ve idareyi yaşayarak bedava peygamber ahlakıyla örnek olmuştur. Sizden, bu bilinci ve farkındalığı yani parasız ve pegamberi; devlet, kurum...Vb yönetimi, idareciliği, öğrenimi, öğretimi, eğitimi insanlığa bağışlayın dilerim.
-Ya Rabbim! Fert, toplum kavim bazında; diğer kavimlerle birlikte peygamberce ve insanca kazanarak yaşama arzusu ve özgünlüğünün insanlara hâkimiyeti ile tüm kavimleri ele geçireyim, kendime ya da kavmime tarla yapıyım galibiyet, hâkimiyet ve insanları vahşice yok etmeye dayalı övünme paranoyası zihniyetlerin arasındaki farkın ve farkındalık bilincinin insanlarca kavranıp hayırlısını insanlığa hâkimiyetini dilerim.
-Ya Rabbim! Hiçbir şeyin rastgele/tesadüf ya da rastgele olmadığı bir kâinat hayal etsek ya da düşünsek bile her şeyin maksatlı yaratıldığına dair deliller yarattığınız bu kâinat kadar haşa gerçekçi olmaz. Eğer hayırlı ise bu mantığın ve bilincin insanlarda iman için çimlenmesini diliyorum.
-Ya Rabbim! İlim Müslüman'ın yitiğidir (hadis), öğrendiği her kelime gerçek sahibine azat olmuş bir köle bilincin, hevesin, mantığının insanlarda ve Müslüman'larda dirilmesini sizden dilerim.
-Ya Rabbim! Hangi derste ve konuda her an; liyakatli alfabe, liyakatli dil, liyakatli lisan, liyakatli renk, liyakatli eda, liyakatli davranış, liyakatli ses, liyakatli müzik… Vb doğru kombinezonlarını bir arda peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS'A Peygamberlik gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlakla kullanmamızın alışık tepkilerini geliştirmemiz gerekir. Bu bilincin liyakatli nasibini insanlığa dilerim.
-Ya Rabbim! Özel haller hariç hiçbir kavimin ve atanın yaptığı her şey doğru kabul edilemez. Ör. Atalarımızın yaptığı ve geliştirdiği örf, adet, kültürleri yaşama tiryakiliklerinin hepsini kabullenmek doğru değildir. Bu bilincin küçük yaşata insanlara verilmesini dilerim.
-Ya Rabbim! İstenmedik, basireti bağlayıcı ve vahşileştirici; Atasal örf, adet, kültürleri daha doğrusuyla değiştirilişinin ıslahatını insanlığa nasibi dilerim.
-Ya Rabbim! Fert, toplum ve kavim bazında;bilim cahili, asra uyumun, değişimin gerekliliğinin bilincinde olmayan, Siyonist olduğunun fasrkındalığında olmayan cahil insan ve Müslüman'ım deyip nara atanlardan, size sığınırım.
-Ya Rabbim! Biliriz ki bir din gönderildiği kitleyle ilgili her şeyi içermezse; yetersiz ve geçersizdir. Çevredeki her şeyi ve her şeyimizi İslam'ın içinde yerli yerinde doğru konumlandırıp peygamberi alışık tepiklerleri (refleksleri) geliştirip peygamberi meyvelerle size dönmeyi nasip eleyesiniz dilerim.
-Ya Rabbim! Müslüman'ların ve insanların bilmezliklerinden (cehaletlerinden) dolayı; çevresindekilerini kalplerine-düşünsel dünyalarına, kendilerini de yaşadığı çevreye; bilmezce yanlış konumlandırıp nefsi ve şeytani alışık tepkiler (refleksler) kazanmaktan ya da geliştirmekten size sığınırım.
-Ya Rabbim! Bu gök kubbede boş hoş ses değil, insanlığa hoş peygamberi meyveler bırakıp size dönmeyi nasip eyleyişi dilerim.
-Ya Rabbim! Peygamber AS deveye binmiş bizde evimizde deve yaşatalım ve binelim zihniyetinden hareketle dinde; israf, malayani, aşırı radikal, ifrat, tefrit, zındıklıklardan… Vb den size sığınırım.
-Ya Rabbim! Peygamberi (Rahmani/İnsancıl)mizi taklit etmemiz gerektiği kadar taklit etmeyi, asra uyum sağlamamız gerektiği kadar asra uyum sağlamayı bana ve beni tercih eden zürriyetime ya da tüm insanlığa dilerim.
-Ya Rabbim! En az nefes alıp vermek kadar; çalışmanın, hareket etmenin, insanın nesnel ve düşünsel araçların birlikteliği için liyakatiyle ibadet etmenin gerekliliğinin bilincini, hazzını ve önemini kavramayı sizden dilerim.
-Ya Rabbim! Beni nimetinizi/lerinizi liyakatiyle itiraf edenlerden eyleyişi dilerken, nimetlerinizi/lerinizi liyakatsizce gizleyen nankörlerden ve/veya hava atarak böbürlenenlerden eylememenizi dilerim.
-Ya Rabbim! Beni ibadetlerinden çalan, cahilce, bilinçsizce ya da kahpece ibadet edenlerden eylememenizi dilerim.
-Ya Rabbim! İbadetlerimi huşu ile, vesveseye kapılmadan, peygamberce; bedenim, iç dünyam, toplumsal çevrem ve yaşam döngümün her aşaması için gerekliliğinin önemi ve bilinciyle size takdim etmeyi dilerim.
-Ya Rabbim! Bir bilgisayar bile korumasız internet sokaklarında perişan oluyor. Bu dünyada iç ve dış dünyamıza ait tüm duyularımızla korumasız açıkta dolaşırken; kötü nazardan, nefisten, şerden, hasetten, bedbaht enerji hallerinden size sığınır,
- Liyakatli, sıhhatli korunmamız ve yaşamımız için;
- İç ve dış dünyamızın temizlik ve koruma kalkanlarını bize sağlayan,
- Nesnel ve sanal organlarımızın/araçlarımızı (donanımlarımızı) helalle beslenişi güdüleyici olan,
- Nesnel ve sanal/düşünsel organlarımızı ruhumuz ve beynimizin koordinasyonuna tanıtarak (donanım tanınış) tam itaati sağlayan donanımlarımızı ruhumuza ve beynimize tanıyışı güdüleyici olan,
- Nesnel (bedensel organlarımız) ve sanal/düşünsel araçlarımızı (Akıl, Ruh, zekâ, nefis, mantık… Vb) İslam'i farz, sünnet ve vacip eğitimle her şeyimizin mantıksal-düşünsel aynasını oluşturarak kendimizi tanıyıp Allah (C.C) nesnel/manevi rahmetiyle helal besleyen (update/upgrade eden), ibadetlerimizi hakkıyla yapışı bize nasip edilişini sizden dilerim. AMİN.

                                                                                                                                  Nasip DEMİRKUŞ  26-27.07.2010


Kadir Gecesi Duam;
-Ya Allah (C.C) Rabbim! Bu asır ülkemizde İslam'iyet orta çağ dinleri muamelesi görme liyakatsizliği nedeniyle bilim ve siyasetten kopuk (yani ilişkisel değil) bir şekilde eğitimle konumlandırılarak verilmektedir.
-Ya Allah (C.C) Rabbim! Yanlış ve eksik eğitim nedeniyle zihnimde eğitimle otistik ve doğal laiklik yaşam döngümle ve bildiklerimi kuranla ilişkilendirmekte sıkıntı çekmekteyim.
-Ya Allah (C.C) Rabbim! Yaşamamım boyunca bilmem gereken en hayırlı şeyleri bilmeyi, bilmemde yarar ve hayır görmeyeceğim şeyleri bilmemeyi yani hayırlı ilimi sizden dilerim.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! Geçmişimin/zin (tarihin), geleceğimin/zin (atinin) ve asrımın/zın her şeylerini; benzerliklerine, geçişkenliklerine, özgünlüklerine ve diğer durumlarına göre doğru, mantıklı ilişkisel kodlayarak ve örtüştürerek: bu mantıktan hareketle;bu ilişkisel tevhidi; peygamberi, doğal, tarihi (geçmişi), ati (geleceği) ve asrı (yaşayan) düşünsel işletim sistemlerini bir arada ilişkisel kullanarak yaşantıma/ıza hayırlı, liyakatli ve doğru güncelleyerek, kendimi/zi her şeye ve her şeyi de iç dünyama, kalbime/ize, zihnime/ize, düşünceme/ize peygamberi konumlandırışını ve uygulayışını sizden dilerim/iz.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! İnsanlığın geçmişte, günümüzde ve gelecekte (…uzayda); Hintlilerden, Japonlardan, Çinlilerde... Gayri Müslimlerde, İslam içindeki… Vb insanlığın her şeyinin, ibadetlerinin ve secdelerinin kıblesini size ve rızanız oranında KÂBE-İ MUAZZAMA’YA ve her şeylerini Peygamberi (Rahmani/İnsancıl) ahlaka ıslah ve kabul buyuracak şekilde; hüner (marifet), af (mağfiret) ve istendik hayırlı mukadderatlandırışı sizden dilerim.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! kâinattaki sonsuz karmaşıklığın etkisindeki muhtariyet güneşinin hangi kavmin üzerine görüneceğini sezerek diniyle alış veriş yapan fert ve kavimlerden Allah (C.C) sığınım.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! kâinattaki sonsuz karmaşıklığın etkisindeki muhtariyet güneşi hangi batıl kavmin üzerine takdir edilmişse, o kavmin hâkimiyet ve muhtariyetine karşı duruşta helak olmamak üzere, terk etmemiz gereken ya da istendik konum ve davranışları sizden dilerim.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! Yeryüzünde Muhtariyeti nöbetleşe takdir ettiğiniz Yeryüzü kavimlerin bazılarının; liyakatsiz muhtarlık taslamaları, hükmündekilerin tarihlerini, özgünlüklerini, kişililiklerini ve kültürlerini ecdadınınkine evcilleştirerek, asimile ederek (özümseyerek); her tülü çevreyi liyakatsiz kullanmaları ve böbürlenmelerinin din ve inanç cehaletinden size sığınırım.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! Hükmümüzde ki; fert, toplum, kavim, devlet… Vb her yaratığın takdir ettiğiniz istendik yapay ve doğal yapısal (fıtrat) kültürlerini, istendik özgünlüklerini kavimimizin veya ecdadımızın kültür kıblesine ve özüne evcilleştirmekten, özümsemekten (asimile etmekten) ya da onların varlığına tahammül edememek veya peygamberi örnek olmamaktan size sığınırım.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! İslam'ın farzlarını, sünnetlerini, vaciplerini ve istendik kültür değerlerini;ecdadımızınkiymiş gibi özümsemek ve deklere etmek, kavim bazında böbürlenmek ya da bilerek-bilmeyerek bu eylemlerin, o asır ve an geçerli, hükümdar ceddinin arkasına gizlenerek hükmündekilerin beyin haritalarını ele geçirişten size sığınır bunu yapan fert, kavim ve devletlere zürriyetimi ve beni ya da insanlığı emanet etmemenizi dilerim.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! Yaşadığımız kâinatın vahşi-doğal-yapay şeytani ya da siyasi işletim sistemlerinin etkisindeki insanlığın; düşünce kefenini Kuran-ı Kerim (C.C)'HUN peygamber ahlakı işletim sistemiyle ilişkisel irşat ettirip kıyamete kadar ömrümüzün her anında her şeye karşı istendik hayırlı konumlanışı ve peygamberi alışık tepkileri kazanışı insanlık için sizden dilerim.
-Ya Rabbim! Biliriz ki bir din gönderildiği kitleyle ilgili her şeyi içermezse; yetersiz ve geçersizdir.
-Ya Rabbim! İnsanlığın iç ve dış dünyalarındaki her şeyi ve her şeyilerini; İslam'ın içinde yerli yerinde doğru konumlandırıp peygamberi alışık tepiklerleri (refleksleri) geliştirip peygamberi meyvelerle size dönmeyi nasip eleyesiniz dilerim.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! Fert, toplum, kavim, devlet ve insanlık bazında;bilmi, ilmi, yargıyı, geçerli olan dini (İslam'ı) ve siyaseti birbirinden tamamen izole/ayrılmış düşünmek, uygulamak ya da İlişkisel düşünmemek/düşündürtmemek/düşündürmemek!!!/uygulamamak isteyen;otistik, bölücü, köhne, ortaçağlı ve kangrenleşmiş, ilişkisel (tevhidi) gerekliliğin liyakatini bilmez (cahil); düşüncelerden, fertlerden, insanlardan, devletlerden, kavimlerden ya da zihniyetlerden size sığınırım.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! Ben ve beni tercih eden zürriyetim; Ad, Semud, Nuh AS'IN Kavmi, Lut AS, Hud AS, Salih AS, Çin'in Krallık Dönem Vahşeti, Cengizhan, Hitler, Sovyetler, Firavun, Nemrut … Vb geçmişte, günümüzde ve gelecekte; dindeki sicilleri; tefekkürleri, amelleri, eserleri bedbaht ve çürük ya da kâfir, sapık, kirli, kahpe, vahşi, Siyonist, şovenist, dar kafalı, bölücü, Siyoşovenist... Vb oldukları Rahman (C.C)'HUN ayetleri, peygamberleri ve alimlerince tescillenmiş;fert, toplum ve kavimlerden Allah (C.C) sığınırız.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! Partilerin, sağın, solun, bilimin, eksik-yanlış ilmin, liyakatsiz inanışın, liyakatsiz dinlerin, kavim şovenizminin, liyakatsiz tarikatın, kavim siyoşovenizminin, kavim kültürünün… Vb farzlarına göre evcilleşmiş ya da evcilleştirilmiş otistik cahil insan olmaktan size sığınırım. İnsanlığın bu konuda liyakatli ve peygamberi ıslahatını sizden dilerim.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! İnsanlığın eşyaya hâkimiyetinin hükümranlığını çevreye ve insanlığa karşı yanlış ve liyakatsizce kullanılmakta olduğu kanısındayım.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! Eşyayı kullanma hâkimiyeti ve hükmünün kıblesini;Allah (C.C)'HUNE veya rızanız oranında peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS'A Peygamberlik gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlaka ve Kitabi Kerim (C.C)'HUN istediği hayırlı insanlara ve yöne ya da liyakate dönmesini sizden dilerim..
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! Sizden neyi nasıl liyakatli dilenmem gerektiğinin, liyakatli uygulanışını dilerim.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! Kadir gecesi için icabet ettiğim insanları ya da tüm insanlığı; yapılmış yapılan ve yapılacak en hayırlı dualara hissedar eyleyişi sizden dilerim.
-Ya Kadir (C.C) Rabbim! Biliriz ki canlı ve cansız yaratık döngülerinde bir tek türün yerini ifrat ve tefritte uygun değiştirdiğimizde bazen dengenin hemen bozulduğu ya da en azında değiştiğini bilimsel olarak fark edilmiştir.
-Ya Rahman CC' HU Rabbim! Yarattıklarınızın kusursuz, verimli ve mükemmel birlikteliğinin ya da tevhidinin hürmetine; insanlığın ve yaratıkların yaşam döngülerine kıyamete kadar, yaratıklar için her an her şeyden daha değerli ve gerekli olan sıfatlarınızın peygamberi hayır üzerine tecellisini ve insanlığa icabetinizde de peygamberi ıslahı dilerim.
-Ya Rahman CC' HU Rabbim! Bu dünyanın hapishane ve hastanesinden diğer dünyanın cehennemine intikalden ve kader çizgisinden Allah (C.C) sığınırım.
-Ya Rahman CC' HU Rabbim!!! Duamdaki; ifrat, tefrit, eksik, yanlış ve sizi razı etmeyecek bilmezliğimden (cehaletimden)-ölçüsüzlüklerimden size sığınırım. AMİN.                                                                                                                                 Nasip DEMİRKUŞ  03-07.09.2010Kurban Bayramı Duamız;
- 11. Kuran Suresi/ 7 Ayet. O, hanginizin amelinin daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için, Arş'ı su üzerinde iken, gökleri ve yeri altı günde yaratandır. Yemin ederim ki, (Resulüm!): "Ölümden sonra muhakkak diriltileceksiniz" desen, kâfir olanlar derhal "Bu, açık bir büyüden başka bir şey değildir" derler.
-18. Kuran Suresi/ 7 Ayet. Biz, insanların hangisinin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye yeryüzündeki her şeyi dünyanın kendine mahsus bir zinet yaptık.
- Müslüman düşmanlığının amelinin hayata uygulanışının bedeli ve hasılatı olan Haçlı Seferleri katliamının vebali bu ameli işleyenleredir.
-Yahudi düşmanlığı ve nefreti ameli üzerine inancını ve imanını inşa eden; fert, kavim, devlet… Vb amelinin hayata uygulanışının bedeli ve hasılatı olan Hitlerin katliamı vebali bu ameli işleyenleredir.
-Ya Allah (C.C) Rabbimiz! Toplumsal ahlak virüslerinin yani Nemrut'un, Atilla'nın, Cengiz Hanın, Çin'in, Firavun'un, Karun'un, Marks'ın… Vb bir çok gayri Müslimin amellerinin dünyada uygulanışına izin veren Rabbimizsiniz. Hatta yer yüzündeki her şeye hükmetmek ve tüm kavimleri kontrolü altına almak isteyen kavimlerin amelide Kıyamete yakın Yecüc ve Mecüc olarak kısmen hayat buluşuna izin verebileceğinize dair hadisler ve ayet vardır.
-Ya Allah (C.C) Rabbimiz! Sapıkların, decallerin, kahpelerin, hainlerin... Vb amellerinin hayata, kâinata uygulanışına izin verdiğinizde; bizi tasdik eden zürriyetimize ve insanlığa bedelini en hayırlı şekil de ödeyişi dileriz.
-Ya Allah (C.C) Rabbimiz! Bu andan itibaren geçmişten geleceğe en hayırlı kullarınızın amellerinin hayat buluşunu sizden dileriz.
-Ya Allah (C.C) Rabbimiz! İnsanlığın ömrü boyunca hemen hemen tüm rahmani ve şeytani amellerin doyuma ve uygulamaya ulaşacağı bu kâinat beldesinde zürriyetimizi, tüm Müslüman'ları ve insanları kıyamete kadar en hayırlı amellerle galip getirip bir an bile onların tümünü nefisleriyle baş başa bırakmayacak şekil de; mağfiret, marifet ve hayırlı mukadderatı dileriz.
-Ya Allah (C.C) Rabbimiz! Müslüman ve Müslüman'ım diyenlerce: geşmişte, günümüzde ve gelecekte kesilecek kurbanların kanı ve canı bedelinde;insanlık tarihinin geçmişin de, yaşanan asrında ve geleceğinde; güneşe, doğaya, deccallere … Vb putlaştırılmış yaratıklara tapınmak için dökülmüş tonlarca insan kanı ve milyonlarca, milyarlarca insanın kanın bedelini geçmişe ve geleceğe yönelik en hayırlı ve liyakatli şekil de mukadderatlandırışı ve affını rabbimiz olarak sizden dileriz.
-Ya Allah (C.C) Rabbimiz! Basar (C.C)'HUN Sıfatınızın hürmetine gözlerimizin bize şahitliğinin ve ömürsel görselliğimizin affını, Semi (C.C) Sıfatınızın hürmetine kulaklarımızın bize şahitliğini ve ömürsel işitselliklerimizin affını, Nur CC'Hun sıfatının hürmetine bedenimizin bize şahitliğinin ve tüm ömrü bedensel eylemlerimizin affını… Vb mantık ve niyetle tüm insanlığın liyakatli affını sizden dileriz.
-Ya Allah (C.C) Rabbimiz! Geçmişteki, günümüzdeki ve gelecekteki; bilimselliği, siyaseti ve rejimleri vadesi dolmuş dinlerine veya geçersiz inançlarına siyasileştirmeyen ya da malzeme etmeyen eski din ehline ve doğal kavimlere ait; dürüst, namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) ve vicdanlı; bilim insanlarının, bilim bilginlerinin, siyasilerin, politikacıların… Vb mantık ve dengilerin (insanların) affını dileriz.
-Ya Rahman CC' HU Rabbimiz!!! Duamızdaki; ifrat, tefrit, eksik, yanlış ve sizi razı etmeyecek bilmezliğimizden (cehaletimizden)-ölçüsüzlüklerimizden size sığınırız. AMİN.                                                        Bilgenas Semanur, Doğa Esmanur, Muhammed Âdem Evren ve Nasip DEMİRKUŞ  15.11.2010
Ramazan Bayramı Duamız;

Ya Rabbimiz! Yaşanmış, yaşanan ve yaşanacak tüm bayramlardaki en istendik hayırlı olgu, olay, süreç, eylem, düşünce ve tefekkürlerin sevaplarına bizi hissedar edişi sizden dileriz.
                                                       

                                                        Bilgenas Semanur, Doğa Esmanur, Muhammed Âdem Evren ve Nasip DEMİRKUŞ  21.08.2012Kurban Bayramı ve Cuma Günü Duamız;
Allah (C.C) Kurban Bayram'ımızı; Gelmiş, Geçmiş ve Gelecek Peygamberi Kurban Bayramlarının Sevaplarına Denk Kabul Buyurur İnşallah. Rabim Bize, Ülkemize, Tüm Ülkelere ve İnsanlığa Hayırlı Mukadderat Takdir Buyurur İnşallah. Allah (C.C) Geçmişteki Tüm Eksik Yaşantılarımızı, Cumalarımızı Af Ve Eksiksiz Kabul Buyurur İnşallah.

                                                        Bilgenas Semanur, Doğa Esmanur, Muhammed Âdem Evren ve Nasip DEMİRKUŞ  24.10.2012


Hicri Yılbaşı ve Cuma Günü Duamız;
Hicri Yıl Başında Tüm Görünen ve Görünecek Zarif Hilalin/Hilallerin Hikmetine, Hicri Yılbaşı Cumaları ve Kuran-ı Kerim (C.C) Kitabının Hürmetine; Allah (C.C) Tüm İnsanlığa Peygamberi Kaderleniş Nasip Eyler İnşallah.


                                                        Bilgenas Semanur, Doğa Esmanur, Muhammed Âdem Evren ve Nasip DEMİRKUŞ  15.11.2012Aşure Günü Duamız;
Kelime-i Tevhit ve Aşure Ayı Hürmetine; Allah (C.C) İnsanlığın işlediği ecir ve sevapların tümü kadarını her insana ikram buyurur inşallah. Aşure Ayımızın mübarek ve bereketli geçişini Allah (C.C)'HUNDAN dileriz.


                                                        Bilgenas Semanur, Doğa Esmanur, Muhammed Âdem Evren ve Nasip DEMİRKUŞ  25.11.2012

 

Umre Öncesi Duam;
Ya Allah (C.C) Rabbim! Yapacağım Umreyi/Umreleri Tüm İnsanlık ve Müslümanlık için hayırlı kederlenişe sebep oluşunu ve kabulünü sizden dilerim.

Ya Rahman (C.C) Rabbim! 1.03.2013-13.03.2013 tarihleri arasında kendim (1), annem (1), ablam(1), rızanız için (1), çocuklarım (Meltem, Muhammed, Esmanur ve Bilegenas) (1), benden dua edişimi ismen-gıyaben isteyen tüm dostlarım ve akrabalarım için (1) ayrıca insanlık için (1) tek tek (toplam) yapacağım 7 tane umreyi (umreleri ) ve tavafları hakkıyla razı olacağınız şekilde eda edişi ve hayırlı kaderleşişi sizden dilerim.

Ya Kadir (C.C) Rabbim! KÂBE-İ MUAZZAMA'YI ilk gördüğümde insanlık için tüm zamanlarda yapılmış, yapılan ve yapmam gereken en hayırlı ve razı olacağınız duayı/duaları eda edişini ve hayata uygulayışını dilerim sizden.


                                                                                                                                                            Nasip DEMİRKUŞ  01.03.2013


Umrede; KÂBE-İ MUAZZAMA'YI İlk Gördüğümde Yapılışını ve İcraatını Allah (C.C)'HUNDAN Dilediğim İlk ve Tek Duam;

Ya Rabbim! Razı Olacağınız İnsanlığın Yaradılışına, İnsanlığın Azami Affına Ve İnsanlığın Hayattan Azami Hayır Görüşüne Beni Hayra Kederlenişi ve Vesile Kılışı/Edişi Dilerim Sizden!


                                                                                                                                                            Nasip DEMİRKUŞ 2.03.2013

Umrede; KÂBE-İ MUAZZAMA'DA ve Mescidi-i Nebevî'de Kaldığım Sürece Yaptığım Dualarım;

Ya Rabbim! Geçmişten geleceğe, şeklen KÂBE-İ MUAZZAMA’YA benzeyen toplu alanları; Açık Tiyatro Alanları, Futbol Sahaları, Cirit, Yarış Stadyumları, Olimpik Stadyumları… Vb alanlardaki insanları rızanız varsa ve duaya muhtaç isler KÂBE-İ MUAZZAMA’DAKİ Yapılmışa yapılan, düşünülen, düşünülecek ve yapılacak en güzel şeylerin hürmetine, Rahman (C.C) ve Nas Surelerindeki Bildirdiğiniz;İnsanı Yarattığınız (sadece Müslüman’ı değil) İnsanın Rabbi, İnsanın Sahibi ve İnsanın İlahi Sıfatlarınızın hürmetine insanlığın azami (İlk insandan Büyük Kıyamette can verecek Son İnsana Kadar) affını ve hayırlı kaderlenişini dilerim sizden.

Ya Rabbim! Tüm zaman ve mekanlarda; razı olduğunuz her nefeste ve tüm insanlığı yaratılıştaki razı olan sıfatınızın hürmetine Rahman (C.C) Ve Nas Sureleri) insanlığın azami (İlk insan dan Büyük Kıyamette can verecek Son İnsana Kadar) affını ve hayırlı kaderlenişini dilerim sizden.

Bir noktadan her noktaya ve her noktadan bir noktaya icabet eden Kadir ve Hay CC’HU Rabbim! Tüm insanlığı her an en en hayırlı tek ve/veya çok insanda kabulünüzü ve affını, tek insandaki affınızı da tüm insanlığa bağışlayışınızı dilerim sizden.

Ya Rabbim! Tüm Zamanlarda her bir insanın sizi her razı edişe sebep olan; şükür, fikir, zikir, tefekkür, tevekkül, istiğfar, ibadet, tövbe, amel, düşünce, iş, eylem, hayır…Vb hayırlarını tüm insanlığın yaptığını kabul ve kederlenişi dilerim sizden. Ya Rabbim! Birimizin hayrını hepimize, hepimizin hayrının sevabını toplayıp her birimize ikramınızın kaderlenişini dilerim sizden.

Ya Rabbim! Tüm Zamanlarda İnsanların Eksik ve Fazla Eda Edilmiş-Edilecek; Şükür, Fikir, Zikir, Tefekkür, Tevekkül, İstiğfar, İbadet, Tövbe, Amel, Düşünce, İş, Eylem, Hayır…Vb her şeylerini insandan davacı olmayacak şekilde tamir, tedavi ve razı edip insanların afla kaderlenişini dilerim sizden.

Ya Rabbim! Emrimize amade ettiğiniz tüm nesnel ve düşünsel organlarımızı cennetle müjdeleyip, bizden İnsanlardan) davacı olmamalarını ve sadece hayırlarımıza şahadet edişlerini Nur CC’HU Sıfatınız hürmetine, dilerim sizden.

Ya Rabbim! KÂBE-İ MUAZZAMA'DA 7 günde Eda ettiğim; 7 umreyi, tavafları, tefekkürleri ve Mescid-i Nebevî'de yaptığım dua ve ibadetleri tüm insanlığın ve yaşadığım ülkenin hayır göreceği konumlarda kabulü ve hayırlı kaderlenişi sizden dilerim.

Ya Rabbim! KÂBE-İ MUAZZAMA’DA ve Mescid-i Nebevî’de şimdiye kadar yapılmış, yapılan ve yapılacak ibadetlerin hürmetine; tüm insanlığın işlediği-işleyeceği sevap ve yaptığı-yapacağı ibadetleri KÂBE-İ MUAZZAMA’DA ve Mescid-i Nebevî’de yapılmış sevabı ve affını dilerim sizden.

Ya Rabbim! KÂBE-İ MUAZZAMA’DA ve Mescid-i Nebevî’de işlenmiş, işlenen ve işlenecek en hayırlı amellere ve ibadetlere tüm insanlığın dâhil edilişini sizden dilerim.

Ya Rabbim! Uzaya açılmadan önce, bu asırdan itibaren Yahudilerde HZ. Musa AS'IN, Hıristiyanlarda HZ. İsa AS'IN ve Müslüman'larda HZ. Muhammed AS'IN İmanını ve itaatini, İnsanlığın yönetim ve eğitim çekirdeğine tevhit ederek tüm insanlığın geçmişini ve geleceğini razı edecek uzun ömürlü bir icraatın hayat buluşunu dilerim sizden.

Ya Rabbim! Getirmeyi nasip ettiğiniz zemzem suyunu içenlere kevseri nasip eyleyişi dilerim sizden.

Ya Rabbim! Getirmeyi nasip ettiğiniz Hurmayı yiyenlerin midesine inen haramları helale, bedenini sağlığa, kişiyi ve tüm yediklerini cennetle şereflendirişi ve kaderlenişi dilerim sizden.

Ya Rabbim! Tüm Sulara, Zemzem Sevabı Ve Kevser’le İlişkisini Cennetle Şereflendirişini Dilerim Sizden.

Ya Rabbim! Tüm Toprakları ve Her Şeyi Ya Da Tüm yaratıkları (Özel İstisna Ettikleriniz Hariç), Mekke-i Mükkereme ve Medine-i Münevvere Topraklarına ve Her Şeyine Verdiğiniz Tüm Nimetleri Bağışlayışınızı Dilerim Sizden.

Ya Rabbim! Bize hizmet veren, yiyecek, içecek, su… Vb. tüm yaratıkları cennetle şereflendirişi sizden dilerim.

Ya Rabbim! Bilmeden sizden gayrı şeylere tapan ve eylem yapan cahil insanların; KÂBE-İ MUAZZAMA’DA ve Mescid-i Nebevî’de yapılmış, yapılan ve yapılacak en hayırlı şeylerin hürmetine affını ve ıslahatını dilerim sizden.

Ya Rabbim! Tüm Müslüman'lara; HZ. Muhammed AS'A Verdiğin her şeyden verişini dilerim sizden.

Ya Rabbim! Tüm Müslüman'ların yapmış olduğu, yaptığı ve yapacağı tüm ibadetleri; KÂBE-İ MUAZZAMA’DA ve Mescid-i Nebevî’de yapılmış sevabını dilerim sizden.

Ya Rabbim! Bekli de Müslüman Olmadan Önce; İnsanımsı Olmaktan!!! "Peygamber Efendiğimizin Namaz Kılmadığı 40 yıllık Döneminin" İnsani Oluşa Terfi Edişimiz Gerekiyor, Bu Konuda Hayırlı Kaderleniş Dilerim Sizden.

Ya Rabbim! Namaz kılmayan insanları HZ. Muhammed AS’MIN Namaz Kılmadığı edepli İnsan alarak yaşadığı peygamberlik hayatı öncesi 40 yılının hürmetine, Örtülü Olmayan Bayanları HZ. Hatice’nin hürmetine, Örtülü Bayanları da Hz. Ayşe’nin Hürmetine, isteyen diğer kadınlarıda, affınıza mazhar olmayı hak etmiş Hz. Meryem (R.A) gibi şerefli kadınların akıbetiyle şereflendirişi sizden dilerim.

Ya Rabbim! Yaşadığım ülke ve tüm insanlığın fert ve toplum bazında razı olacağınız peygamberi ve dualarının kabul olacağı adreslerde bulunuş alışık tepkileri (refleksleri) edinişi ve ıslahata razı oluşlarını sizden dilerim.

Ya Rabbim! Hastalıktan, beladan, kazadan, musibetten, fakirlikten, kanserden. ölümden…Vb sizden gayri korktuğumuz her şeydeki korkularımızın hepsini sizden korkuyormuşuz sevap ve/veya kaderlenişini sizden dilerim.

Ya Rabbim; Fert, toplum, kavim ve devlet bazında; günah kazandıracak uzun ömürden size sığınırız. Uzun ömür takdir ederseniz de günahlarımın/mızın affına umre, haccı ve tövbeyi vesile kılışı dilerim sizden.

Ya Rabbim! Bana, zürriyetime ve akrabalarıma hayırlı olacaksa, ölmeden önce günahlarının affı için en hayırlı umre ve hac ziyretlerini dilerim sizden
.

Ya Rahman Rabbim! KÂBE-İ MUAZZAMA’DA ve Mescid-i Nebevî’de; beni ve zürriyetimi ceddiyle böbürlenen ve ceddi diliyle edepsizde slogan atar gibi toplu sesli dua edenlerden eylemeyişinizi dilerim. Her kes ana diliyle bağırarak ve böbürlenerek topluca dua ederse orası kaosa döner. Bu konu da ıslahatınızı ve rahmetinizi dilerim. Cahilce dua edenlere de affınızı dilerim. KÂBE-İ MUAZZAMA’DA ve Mescid-i Nebevî’de görev yapan devlete ve hizmet veren; polis, asker, hizmetli, imam, müezzin...Vb tümüne benim hissemden peygamberinize verdiğiniz tüm nimetleri dilerim.


Ya Rabbim! İsmen kendilerine; KÂBE-İ MUAZZAMA'DA ve Mescid-i Nebevî'de dua edişimi isteyen dost ve akrabalarımın istek ve arzularının lehlerine kabulünü ve aflarını dilerim sizden.


Ya Rabbim! KÂBE-İ MUAZZAMA’DA ve Mescid-i Nebevî’de Yapılmış, Yapılan ve Yapılacak İnşaatlar Konusunda Hayır Dilerim Sizden.

Ya Rabbim! Uzay çağında, uzaya çıkışta ve kıyamete kadar; KÂBE-İ MUAZZAMA’YA ve Mescid-i Nebevî’ye yöneliş ve ibadetlerindeki dirilik ve zindeliğinde sizden hayırlı kaderleniş dilerim.


Ya Rabbim! Kıyamete Kadar, Saudi Quran TV, KÂBE-İ MUAZZAMA, Saudi Sunnah TV ve Mescid-i Nebevî İçin Her Şeyi Sizin takdir Edişinizi ve Takdir Ettiklerinize de Herkesi Razi ve İknaa edişi dilerim sizden. ÂMİN

Ya Rabbim! Tüm her şeyimi sizden isteyişi ve verdiklerinize de razı oluş için beni değiştirişi-razı ve ikna edişi dilerim sizden.

Ya Rabbim! Benim için her şeyi sizin benim adıma tercih ve takdir edişi ve beni de tercihinizin-takdirinizin sonucuna razı ve ikna edişi dilerim sizden.


Ya Rabbim Allah (C.C)! Geçmişten geleceğe; İnsanlık, Fert, Toplum ve İnsanlık bazında, her şeyimizi bizim adımıza sizin tercih edişinizi, tercih ve takdirlerinize de bizi ikna ve razı edişi dileriz sizden.

Ya Rabbim! Ömrüm boyunca günde en az 70 kez tövbe istiğfar etmem gerekirdi (1456350 kez istiğfar borcum var) bu eda edişi yapamadım ve/veya fırsatım olmadı. Geçmişte zorunuza giden ve/veya sevmediğiniz işleri-şeyleri düşündüğüm ve yaptığım kesin. Bunların silinişi ve benden razı oluşunuz için istediğiniz kadar tövbe-istiğfarı edişimin kaderlenişini sizden acilen dilerim.

Ya Rabbim! Geçmişten Geleceğe Normal Hayatta, Koşularda ve Yürüyüşler de, Attığım Her Adım da; İstiğfar (Estağfurullah), tefekkür, tevekkül, şükür (Elhamdülillah), zikir(La ilahe illallah ve Esma-ül Hüsna) ve fikir edişi nasip ve kabulü dilerim sizden. Ayağımın Bastığı Yerler Razı Olduğunuz şeyler, adımlarımın arasını da razı olmadığınız şeyleri atlayıp geçtiğimi kabul buyuruşunuzu dilerim sizden. Ya Rabbim! Bu duaya dilediklerinizi ve insanlığı azami yararlandırışı dilerim sizden.

Ya Rabbel âlemin! Yürürken, Yürüyüşteyken, Yolculuk, Spor Yaparken ve Çalışma İstasyonunda Spor Yaparken İstiğfar, Tövbe, Tefekkür ve Zikir Ediş Alışık Tepkilerini Bana Nasip Eylediğiniz İçin Size Hamdolsun.

Ya Rabbel âlemin! Çembersel ve normal yürüyüşü KÂBE-İ MUAZZAMA'DAKİ tavafla, gidiş ve dönüş oval yürüyüşünü KÂBE-İ MUAZZAMA'DAKİ Safa -Merve arasındaki say-hervele yürüyüşüyle ilişkilendirişi dilerim sizden.

Ya Rabbel âlemin! Tüm insanlığın ve benim yaşadığımız yer ve her anki her şeyin kıblesini; KÂBE-İ MUAZZAMA'DA ve Mescidi-i Nebevî'deki; fiziksel, kimyasal, düşünsel, sosyal, dinamik, hareketsel, eylemsel, sözel, tefekkürsel ... Vb. tüm benzeşimler ve ortak paydalarla hayatımıza güncelleyip ve razı olacağınız uygulayışı dilerim sizden.

Ya Rabbim! Uçakla, Otobüsle Umre ve Hacca gidiyoruz. Bu gönül yürüyerek içine sindire sindire sizi razı ederek Umre ve Hacca gitmek ve dönmek ister. Bütün ömrüm boyunca attığım adımları ve alıp verdiğim nefesleri bu yolla KÂBE-İ MUAZZAMA'YA ve size peygamberi dönüş edasıyla döndüğümün sevabını dilerim sizden. Ya Rabbim! Bu duaya dilediklerinizi ve insanlığı azami yararlandırışı dilerim sizden.

Ya Rabbim! Her adımımı atışa başladığımda "Önüm Kıbleye Kıblem KÂBE-İ MUAZZAMA'YA niyetiyle geçmişten geleceğe hayatımın her safhasında KÂBE-İ MUAZZAMA'YA doğru yol alışımı, tüm ibadetlerimi orda edişi kabul ve kaderlenişi sizden dilerim. Ya Rabbim! İnsanlığın size dönüşünü de bu duadan azami razı olacağınız kadarının nasiplenişini sizden dilerim.

Ya Rabbim! Bu kâinatı ilk defa yarattığınızı ayetlerde bildirmişsiniz. Bu Kâinatın kıyametinde sonra, Bu Kâinatın hamurundan ya da yeniden yaratacağınız kâinata ki/kâinatlardaki ve yaratıklardaki hissem ve sevabım benim için hayırlı ise kaderlenişini sizden dilerim. Ya Rabbim! Bu duama hissedar edeceklerinize beni razı ediş ve değiştirişi dilerim sizden.

Ya Rabbim! Dünyası için ahreti, ahreti için dünyasından vazgeçen bizden değildir. Hadisi çerçevesinde; Bâtını ve zahiri dünyalarımı hayır, afiyet ve sıhhat bulacak şeklide ölçü ve dengeleyişi sizden dilerim sizden.

Ya Rabbim! yaşantımdaki ve ibadetlerimdeki riya ve gösterişlerde size sığınır bedelinde de istiğfar ve affı dilerim sizden.

Ya Rabbim! Benim için hayırlı olacaksa; Zahiri dünyamdaki çok yiyiş, çok çay içiş... Vb aşkınlıklarımdan kurtulmam için oruçtaki gibi, benim istenmeyen her aşkınlığımı Bâtını dan doyurup, beni; bu çok yiyiş, çok konuşuş, çok çay içiş...Vb dertten ve istenmedik alışkanlıklardan kurtarışı dilerim sizden.

Ya Rabbim İnsanlığı şovenizme kaydıran ceddi ve kökeni millet kimliği taşıyan devlet nasip eylemeyişi dilerim sizden. Var olanları da Dini, İslam'i ve/veya ona yaklaştıran benzer İbrahim'i Kimliklerle hayat buluşlarını hayırlı kimlikle mukadderatlandırışı /kaderlenişi dilerim sizden.

Ya Rabbim! Bana Hissettirip Beni Razı Ettiğin; Tabusu Tek (Kelime-i Tevhit/Lâ ilâhe İllallah), Rabbim Tek Allah (C.C)(âlemlerin Rabbi), Vatanım Tek Kâinat (Tüm âlemler), Dünyevi ve Uhrevi Devletim Tek İslam (İslam Devleti), Milletim Tek İbrahim, Kitabım Tek Kuran, Babam Tek Âdem, Annem Tek Havva, Kökenim Tek Kürt (Rabbim Salavatı Şerife’de dua ettiğimiz gibi beni ve kökenimi de rahmet ve bereketle icabet ettiğin İbrahim AS kökeninden eyleyişi dilerim sizden. Âmin.). Bunun dışındaki (İbrahim AS Milletinden Gayri) kabul etmeyeceğiniz ve türeyeceği hadislerde bildirilen 72 milleten hiç birisine ait hiç bir şeyine beni ve zürriyetimi dâhil etmemenizi dilerim sizden.

Ya Rabbim! Peygamber Efendimizin ceddi hasleti hiç görülmemiştir. Müslümanım dediği halde hayatını İslam'iyetin kurallarına aykırı olarak, her türlü insanı künyesinde bulunduran ceddini/cetlerini ya da kökenlerini gururlanarak ya da kibirlenerek övgüyle tabulaştırandan/tabulaştıranlardan bizi uzak tutuşu ve onlara da ıslahat dilerim sizden.

Ya Rabbim! Tüm insanlarının bedenlerini, nesnel ve zihinse- düşünsel organlarını insanlara itaat edecek şekilde yaratmışsınız (nefisleri değil). Bunun için tüm insan bedenleri ve yediklerinin cennetle şereflenişini dilerim sizden.

Ya Rabbim! Peygamber efendimizin Müslümanlık öncesi bekar ve evlilik hayatı hürmetine, İnsanlık ailesinin menfaatine sevap ve günahlarının birlikte haşır edip Azami affını dilerim affını dilerim sizden.

Ya Rabbim! Beni ve zürriyetimi; Kuran-ı Kerimi ve Rahmetinizi israf etmek üzere emmek ve kemirmek üzere dua eden cahil ve bedbahtlara değil de hakikate ermek için icabet edenlerden eyleyişi dilerim sizden.

Ya Rabbim! Beni ve Zürriyetimi, Tabusu Tek (Kelime-i Tevhit/Lâ ilâhe İllallah),Rabbim Tek Allah (C.C)(âlemlerin Rabbi), Vatanım Tek Kâinat (Tüm âlemler), Dünyevi ve Uhrevi Devletim Tek İslam (İslam Devleti), Milletim Tek İbrahim, Kitabım Tek Kuran, Babam Tek Âdem, Annem Tek Havva, Kökenim Tek Kürt (Rabbim Salavatı Şerife’de dua ettiğimiz gibi beni ve kökenimi de rahmet ve bereketle icabet ettiğin İbrahim AS kökeninden eyleyişi dilerim sizden. Âmin.) bilinç ve farkındalık la; sünneti farzmış gibi ve vacibi sünnet ve farza eşit tutarak tabulaştırmadan her birisini liyakatiyle eda edişi dilerim sizden.

Ya Rabbim! Bu duama zürriyetimi ve kıyamete kadar insanlık için hayırlı olacak oranda Müslüman ve Müslüman olmayacak affedeceğiniz insanı yararlandırışı dilerim sizden.

Ya Rabbim! Yeryüzünde Müslüman'ım Diyen; Ülkem, İran, Pakistan, Bagladeş, ... Vb ülkeleri İslam Devleti içinde Müslüman Geçici Eyalet (İslam Devleti Geçici Hücresi) olarak konumlandırışı dilerim sizden. Uzaya konumlanacak insan ve kavimlerinde İslam Devletine Eyalet, İbrahim AS Milletine Tabii İslam'i Kimlik (Şoven ve Siyoşoven Ceddi Kimlik Değil Rabbim!) ve Müslüman oluşunu dilerim sizden.

Ya Rabbim! insani olan diğer devletleri içinde yaşattıkları Müslüman'ların hürmetine affını sizden dilerim.

Ya Rabbi! İndinizde ve ilminizde; İnsanlığın hayır görebileceği ve sizinde razı doğal demokrasiden daha hayırlı rejimler dilerim sizden. Bu çizgideki rejimleri de İslam devletinin samimi eyaletleri olarak kaderlenişini ve/veya uzayda-gelecekteki gezegenlerdeki hayat bulacak insanlığa da hayırlı rejim ve kavimler dilerim sizden.

-Şahlık, Padişahlıklara ve İmparatorluklara yüzlerce yıllık ömür veren Rabbim, Peygamberi kriter ve süzgece (filtreye) dayalı İslam'i Demokrasiye daha hayırlı ömür dilerim sizden.

Ya Rabbim İslam Devleti üzerine haşr edeceğinizi ve ilk defa yarattığınızı bildirdiğiniz geçici vatanımız Kâinattaki her atom altı ve atom üstü parçalara ve diğer ışık benzeri tüm yaratıklara cennetinizde yer verişinizi dilerim sizden. Kâinattaki tüm dağlara, topraklara, yıldızlara, galaksilere... Vb her şeye; dünyadaki bir avuç toprağa vatan diyip tapacak kadar olan zavallıları, zalim, bozguncu, ceddi, münafık... Vb fert ve kavimlerin kimliğini bildirip (ihbar edip), KÂBE-İ MUAZZAMA’DAKİ topraklara, sulara ve ordaki tüm yaratıklara verdiğiniz tüm nimetleri ve hayırları tüm Kâinattaki yaratıklarada verişi ve kaderlenişi dilerim sizden.

Ya Rabbim! Benim dünya ya gelmeden önceki hayat buluşuma icabet eden her şeye ve dünyaya geldikten sonraki bana icabet eden-edecek ve bedenime - düşünceme katılan-katılacak her şeye (takdir ettiğiniz istisnalar hariç!) cennet dilerim sizden.

En Güzel Olan Nur CC’HU Rabbim! Geçmişten geleceğe Kâinattaki tüm maddi, bitkisel, hayvansal, doğa olayları, gezegensel konumlar, sosyal, kişisel, kavimsel, gece ay ve dünya konumları, bulutlar ve yeryüzü konumların her anları, sanal, düşünsel, hayali ve manevi güzelliklerin her nefesini, her anını ve her karesini israf olmadan cennete rızanıza ve güzelliğinize yakışır şereflenişini, konumlandırışını ve kaderlenişi dilerim sizden.

Ya Rabbi! Dünyayı ve Kâinatı Hakkıyla Ahretin Tarlası Edişin Bilinç Kabulleniş ve Hidayetini İnsanlığa Nasıp Edişi Dilerim Sizden.

Ya Rabbim! Benim ve Tüm İnsanlığın Tüm Zamanlardaki; Dünyevi (Dünya’ya, günahlara, suçlara kenetlenmiş-yapışmış hayat parçalarımnı/mızın) ve Uhrevi Nefeslerimi/ni ( Peygamberi İmana ve helale kenetlenmiş hayat parçalarımın) Tüm sevdiklerinizi ve razı olacağınız şeylerin hürmetine insanlığın lehine affını ve hayra kaderlenişini dilerim sizden.

Ya Rabbim! Kıyamete kadar, gelecek her güruh ahlaklı insansıların, cinlerin, şeytanların ve insanların hâkimiyeti döneminde/lerinde benim zürriyetimi ve insanlığında razı olacağınız azamisini onların şerrinden, cehaletinde…Vb her türlü istenmedik şeyinden koruyup hayırlı konumlarda bulunuşu sizden dilerim.

Ya Rabbim! güruh ahlak sahiplerinden de affı mümkün olanların hepsini yapılmış tüm güzel duaların hürmetini affını sizden dilerim.

Ya Rabbim! Siz İnsanın Rabbine, Sahibine ve İlahına sığınışımızı bildirmişsiniz. Size sığınırken bu ayetin ve Afüv sıfatınızın hürmetine insanlığın azami affını tüm zamanlarda Siz Rabbimiz Allah (C.C)’HUDAN dilerim.

Ya Rabbim! Muhammed AS, Tüm Peygamberlerinizin ve alimlerinizin tüm zamanlarda sizden dilediği tüm dualara icabetinizdeki tüm nimetleri insanlık içinde Rahman CC’HU Rabbimiz olarak sizden dilerim.

Ya Rabbim! Evde Farz Namazlarımı Kılarken Genellikle Saudi Quran TV’NİN KÂBE-İ MUAZZAMA’DAKİ Canlı Yayınında; KÂBE-İ MUAZZAMA’YI Çevresindeki Görüntülerini Evime Misafir Ederek Fazladan Farz Namazlarını Kılıyorum Ve Duygulanıyorum. Evde Sünnet Namazlarımı kılarken Sunnah TV’NİN Mescid-i Nebevî'deki ve Çevresindeki görüntülerini evime misafir ederek fazladan Sünnet Namazlarını Kılıyorum ve Duygulanıyorum. KÂBE-İ MUAZZAMA’DAKİ ve /veya Mescid-i Nebevî'deki Farz Namaz vakitleriyle örtüşen zamanlarda farz ve sünnetlerimi ve/veya Cumalarımı LCD TV Karşısında canlı yayında oradaki imama (KÂBE-İ MUAZZAMA’DAKİ ve/veya Mescid-i Nebevî'deki İmama) uyarak hevesle kılmaya kalkıştığım namazlarımın ve ibadetimin kabulünü dilerim sizden. "KÂBE-İ MUAZZAMA’DAKİ Hazır Olan İmamı Hz. Muhammed AS’I Temsilcisi Olarak Niyet Ettim ve Ona Uydum, (Sabah, Öğlen, İkindi, Akşam, Yatsı) Vakti Farz Namazının Eda Edişine Önüm Kıbleye Kıblem Kâbe’ye ALLAH’U EKBER”. Eğer kabul edilmeyecekse telafisini ve beni bu hevesimden vazgeçirişi dilerim sizden. Eğer hayırlı olacaksa insanlığa gelecekteki çağlarda ve uzay çağında da bu hevesin razı olacağınız kadar insana kaderlenişi dilerim sizden.

Ya Rabbim! Bu İbadet Duygulanışıma Neden Olan Teknoloji Yapay Yaratan, Üreten ve Yayınına Sebep Olan Tüm İnsanların ve Tüm Teknolojinin Affını ve Size İman Edişine Vesile Oluşu Dilerim Sizden.

Ya Rabbim Bu Vesileyle Teknolojinin Rabbi Olarak Tecelli Edişinizi Ve Teknolojiyle Hal Değiştiren Eşyanın (Robotların Ve Diğere Zeki Teknolojik Yaratıkların… Vb) İman Edişini Ve Cennete Yer Alışını Dilerim Sizden.

Ya Rabbim! Kıyamete kadar, insanlığın teknolojiyi kullanışta ve uzay çağında; Doğa, İslam, KÂBE-İ MUAZZAMA ve Mescid-i Nebevî'ye karşı doğru ve peygamberi adreslerde bulunuşunun kaderlenişini Kadir Sıfatınızın Hürmetine Siz Rabbimiz Allah (C.C)’DEN Dilerim.

Ya Rabbim! Beni yaratışınıza razı oluşunuz için sizden hayırlı kederleniş dilerim.

Ya Rabbim! İnsanlığı da yaratışınıza razı oluşunuz için (Rahman ve Nas Sureleri) hayırlı mukadderat ve kaderleniş dilerim sizden.

Ya Rabbim! Vakitsiz kıldığım namazlarımı ve diğer tüm ibadetlerimi telafi ederken o anda o ibadetlerin vaktinde yapıldığı başka yerde/yerlerde kabul ederken, benim ibadetlerimi de onlarla vaktinde eda edilmiş gibi kabul edişi dilerim sizden.

Ya Rabbim! Beni ve zürriyetimi! Arzularına göre İlah ve Rab arayan fert, toplum ve kavimlerden değil de, gerçekleri ev hakikatleri öğreniş bedelinde Allah (C.C)’NE ihlâslı kul oluşu hevesle kabul eden fert, toplum ve kavimlerden eyleyişi dilerim sizden. Ya Rabbim İnsanlığınbu duadan dolu dolu nasiplenişini dilerim sizden.

Ya Rabbim! İsrafı sevmeyen haram kılan, insanı yaratıp kendine halife seçen (sadece Müslüman’ı değil) ve affı seven Allah (C.C)’HU Rabbimizsiniz. Ya Rabbim! Hz İbrahim AS doğduğu mağaranın, oğlu İsmail AS'MI size kurban etmek isteyişinin, ihram elbisesinin ve bildiğimiz-bilmediğimiz-bilemediğimiz tüm hikmetlerinizin hürmetine; Âdem AS Öncesi ve sonrası cahil ve af edilebilir günahkâr insan ve insansıların tümünün affını ve cennetle şereflendirişi sizden.

Yarattığın ve yaratacağın tüm yaratıkların her nefesine ve anına icabet eden, Ezeli, Ebedi ve Baki Olan Rabbim! Allah (C.C)’N razı olmadığı her nefesimi, düşüncemi, eylemimi ve anımı rızanıza uygun kaderlenişi dilerim sizden.

Ya Baki CC’HU Rabbim Tarihteki fırsat verdiğiniz; Nemrut, Çin, Firavun, Cengizhan, Atilla… Vb aşkın ve güruh insansı ve insanların zaman içerisinde düşüncelerinin ve yaptıklarını çürükleri üzerine peygamberi insanları yeşertişinize şahit oldum. Benzeri dönemlere fırsat verişiniz de, sizden insanlık ve zürriyetim için hayırlı peygamberi kaderlenişi dilerim.

Ya Rabbim! İblis’in ve Ona Uyanların (Şeytanın) Âdem AS’IN halife oluşuna karşı, değişimi Kabul etmeyip, Daha Hayırlı Kavim Olduğunun İddiasına, İmamlık ve Halife Oluşunda ısrar ve itiraz edişine benzer, bu dünyayı ebedi vatanmış gibi illaki devlet olma, başkalarına hâkimiyet kurma, en hayırlı kavim ya da İbrahim AS’IN Milleti’nden gayri millet olma cehaleti, sevdası ve iddiası zavallılığı kişiliğe muhtaç olanlardan beni ve zürriyetimi eylemeyişiniz dilerim. Beni ve zürriyetimi, Rabbi Tek Allah (C.C)(âlemlerin Rabbi), Vatanı Tek Kâinat (Tüm âlemler), Dünyevi ve Uhrevi Devleti Tek İslam (İslam Devleti), Milleti Tek İbrahim, Kitabı Tek Kuran, Babası Tek Âdem, Annesi Tek Havva, Kökenim Tek Kürt (Rabbim Salavatı Şerife’de dua ettiğimiz gibi beni ve kökenimi de rahmet ve bereketle icabet ettiğin İbrahim AS kökeninden eyleyişi dilerim sizden. Âmin.).… Vb olanlardan eyleyişi dilerim sizden başkasın da değil.

Ya Rabbim! İnsanlık İçin; Razı Olacağınız İnsanlığı, İbadetlerin, Her Şeyin; Peygamber Ve Kurancısını Dilerim Sizden.

Ya Rabbim! Kavim Bazında Hazıra Konmak ve Başka Kavimleri Ele Geçirip Yönetmek İçin (Hayvani/Vahşi Şeytani/İblisi Dürtü ve Güdü) Ya Da İnsanlığın Ahret Yoluna Çıkıp Kendi Kavimlerini Empoze Eden:Dünyevi Daracık Ve Küçücük Tabulaştırılan Ya Da Takıntı Haline Getirilen Şeytani, Hayvani/Vahşi; Vatanperest, Milletperest , Bayrakperest, Kavimperest, Yaratıkperest Postuna ve Kibirliğine Büründüren Eğitimle Gençleri Ve İnsanları Canı Pahasına Birbiri Birine Düşüren Ya Da Kırdıran Sistem Ve Kavimlerden Size Sığınırım. Bana Göre Peygamberlerde Böylesi Daracık Vatan Millet Tabusu ve Takıntısı Yoktu. Ya Rabbim! Size Sığınırım Bu Afetlerden.

Ya Rabbim! İnsanlık İçin :Dünyevi Daracık Ve Küçücük Tabulaştırılan Ya Da Takıntı Haline Getirilen; Vatanperest, Milletperest , Bayrakperest, Kavimperest, Yaratıkperest Sevgileri Yerine; Kâinat Büyüklüğü Kadar Geçici Vatanı, Ebedi Cennet Vatanı, İbrahim'i İnsan Milleti (İbrahim'in Milleti), İnsanlığın Beyaz Barış ve Size Teslimiyet Bayrağı, İnsanlık Kavimleri, Liyakatli İlahi ve İnsancıl Sevgileri Dilerim sizden..

Ya Rabbim! Kıyamete Kadar Koruyacağınıza Söz Verdiğiniz İslam Dinini İnsanlık İçin Ya Da İnsanlığın Menfaati İçin : Ortadoğu Kavimleri Tekelindeki Kültür ve Kavim Dini Pozisyonundaki Bu Günkü İslam Dini Pozisyonunu Tüm İnsanlıkça Sahip Çıkılan ve Sadece Müslüman'ların Değil Tüm İnsanlığın Dini ve yegâne İnsanlığın Uzaydaki Ve Gelecekteki Devleti (İslam Devleti) Olarak Gerekliliğini Kabulleniş ve Sahiplenişinin Mukadderatlaşışını/Kederlenişini Dilerim Sizden.

Ya Rabbim! İnsanlık Bazında "Değişimin İçin Yenilikçilerimizin", "Kavimlerini Özgünlüklerinin Yaşaması İçin Milliyetçilerimizin (Tanışasınız Diye Sizi Kavimlere Ayırdım Ayeti Gereği)"," Mutlak Gerekli Değişmezlerin Yaşayış Sigortası İçin Canını Veren Radikallilerimiz"... Vb Gerekli Çeşitliliklerimizin Aşure Mozaik Mantığı Ve Hoş Görüsünü Dilerim Sizden.

Ya Rabbim! İnsanlık İçin Hayırlı Olacaksa İslam'iyet'i; Farisi, Arap, Türk... Vb Kavim Çadırı Şemsiyesi, Abiliği Ve Himayesi İçinde Yayılışı Değil de; Evvel Allah (C.C) Himayesi Ve Sayesinde Tüm İnsanlığını Sahipleniş Bilinç Ve Farkındalık Düşünsel İşletim Sisteminin Gelecekte Yayılışını Dilerim Sizden.


Ya Rabbim! Liyakatsiz Laikle; İnançsal ve Bilimselliğin Arasına Girip Bu Gün Bu Konuda Şizofrenleşen İnsanlığın Kişiliğini/Kişiliklerini Liyakatli Laiklikle İnançsal Ve Bilimsel Bilgi Ve Kişilik Kaynayışını Dilerim Sizden.

Ya Rabbim! Düşünce ve Düşünsel Şizofrenide Size Sığınırım. Nesnel ve Işık tabanlı Fotoğrafın Farkı gibi Nesnel /Materyalist ve Düşünsel Tabanlı Düşünce Sistemi Arasındaki Farkın Farkındalığını ve Bilincin Her İkisinin de Kaynaşırlığını Hayır Üzere İnsanlıkça Kullanışı Dilerim sizden.


Ya Rabbim! Yaşadığım Ülkedeki İnsanların Çoğunun İsimlerini Çok Beğeniyorum. Bu Güzel İsimlerin Hürmetine Ülkemin İnsanlarına Bu İsimlere Laik Amel, Yaşayış ve Hayırlı Kaderleniş Diliyorum Sizden.

Ya Rabbim’ Tüm Zamanlarda, Tüm İmamlara Uyarak Namaz Kıldığımızda, Uyulan İmalarımızın Her Birisini HZ. Muhammed AS’I Temsilen Sevabını ve Onlara Uyan Cemaate de Ashabı Kiram Cemaati Sevabını Dilerim Sizden.

Ya Rabbim! Müslümanlık köken değil bir kimliktir. Köken üzerine kimlikleşmek ve kavimleşmek ya da kavim-millet yaratmaya kalkışmak şovenizm, Siyonizm, siyoşovenizme götürür ve ters teper Yecüc ve Mecücleştirir kavimi. Bu konuda ceddimin ve zürriyetimin kökeni üzerine İslam Devletine ve İbrahim AS Milletine bağlı kavim devleti-eyaleti ve Müslümanlık kimliğini dilerim sizden.

Ya Nur CC’HU Rabbim! Güzellik diye tüm insanlığın geçmişten geleceğe sarf ettiği ve sarf edeceği ya da icabet ettiği liyakatsiz ve güzelliğinize iftira niteliğindeki geçici ve yaşlanan güzellikle ilgili her şeyimizin kıblesini Nur (C.C)Cemaliniz ve Güzelliğiniz hürmetine affını ve hayırla kaderlenişini dilerim sizden. Aslen Baki olan Güzel Sizsiniz ve Güzellik kelimesi Nur CC’HU Cemalinizden ve Taçların benzetildiği/benzediği Allah (C.C)’HU isminizde nasiplenmiş bir kavramdır. Buna şahidim Rahman CC’HU Rabbimiz. Bizi af eyleyişinizi her zaman dilerim sizden.

Ya Kadir CC’HU Rabbim! İslam Devleti ve İbrahim AS'IN Milleti’nden Gayri; Nemrutlar, Atilla'i, Cengiz Hanlar, Firavunlar, Çinler, Napolyonlar, Çarlar, Şahlar, Padişahlar, Hitler, Karunlar, Lutiler, Semudiler, Maolar, Leninler, Stalinler,… Vb Tarihte nice babayiğit övülenler bedenlerinin çürüyüşü bitmeden düşünceleri çürüyüşe başlayınca devletleri de el ve/veya kılık değişmek zorunda kalmışlardır. Bundan sonrada, Kıyamete Kadar Ve Ötesine İslam Devleti ve İbrahim AS’IN Milleti’nden gayri hepsi çürüyecektir. Bu takdirinizin Hürmetine, ES SEMİ CC’HU Sıfatınızın Hürmetine İşitsel Günahlarımızın, El BASİR CC’HU Sıfatınızın Hürmetine Tüm Görsel Günahlarımızın… Vb İnsani Sıfatları Kuşatan ve Özdeş Sıfatlarınızın Hürmetine En Üst Seviyede Razı Olacağınız Kadar İnsanlığın Affını Dilerim Sizden.

Ya Rabbim! Kâinata Gelmiş Âdem AS Öncesi ve Sonrası Tüm İnsanımsı ve İnsanların Hepsinin Amellerini, Tefekkürlerini, Tevekküllerini… Vb Her Şeyini Ameli Salih Tek İnsanda Toplayıp (Tek İnsan Bedenine İcabet Gibi Kolay), Rahmetinizin Ağır Basışı Hürmetine Hepsinin Affını Dilerim Sizden (Ayetlerle Affetmeyeceklerinizi Bildirdikleriniz Özel İstisna Ettikleriniz Hariç).

Ya Rabbim! Aslen Allah (C.C)’N Nurundan Yaratıldığı, Hayat Verildiği ve Bana Allah (C.C)’HU Hatırlattığı İçin Tüm Yaratıkları ya da Sevdiklerinizi Sevişi (Şeytani ve İblisi Olanlar İstisnadır) ve Onlara Hakkıyla Sabredişi Diliyorum Sizden.

Ya Rabbim! Size Taptığım İçin, Size Güvenerek, Benden Dua Edişimi İsteyen ve/veya Gönlünden Geçiren İnsanların Haklarında Hayırlı Olacaksa İcabetinizi ve/veya Benim Yapmam Gereken Dua ve Eylemleri Razı Olacağınız Şekilde Eda Edişi Dilerim Sizden.

Ya Rabbim! Kendileri İçin Dua Ettiğim Halde İkram ve İcabetinize; İşini Aşırdıktan Sonra Nankörlük, Kahpelik, Hainlik... Vb Yapacak Kişiliklerden Size Sığınırım.

Ya Rabbim! Zindeliğe ve Uykuya Aç, Yorgun ve/veya Doyumsuz Sabahleyin Uyanıştan Verimsizlikten Size Sığınırım. Umreden Sonra Bana Genellikle Zindeliğe ve Uykuya Tok Güne Uyanışı Nasip Eylediğiniz İçin Size Hamdolsun.

Nefsimin Kementlerini Elinde Tutan Rabbim Allah (C.C)! Beni nefsimle baş başa bırakmamanızı dilerim. Eğer nefsimle baş başa kalışı murat ediş ve/veya takdiriniz varsa o anda rızanız ve insanlık için en hayırlı adreslerde duruşun-bulunuşun kaderlenişini dilerim sizden.

Ya Rabbim Tüm Dualarımın İçinde En Hayırlı Olanlarının En Hayırlı Vakitlerde İnsanlık İçin Hayat Bulunuşunu Dilerim Sizden.

Ya Rabbim! Bana, Rabbim Tek Allah (C.C)(âlemlerin Rabbi), Vatanım Tek Kâinat (Tüm âlemler), Dünyevi ve Uhrevi Devletim Tek İslam (İslam Devleti), Milletim Tek İbrahim, Kitabım Tek Kuran, Babam Tek Âdem, Annem Tek Havva, Kökenim Tek Kürt (Rabbim Salavatı Şerife’de dua ettiğimiz gibi beni ve kökenimi de rahmet ve bereketle icabet ettiğin İbrahim AS kökeninden eyleyişi dilerim sizden. Âmin.), Size Teslimiyet Beyaz Bayrağı Tek ve Milleti Tek İbrahim AS'IN Bayrağı ve Milletini nasip edilişi dilerim sizden.

Ya Rabbim! Yaşadığım Sürece Tüm Yaratıklarda Önemli Bir Zarar Görmediğim İçin; Hayvanlar Âlemini Yaratan Rabbi Allah (C.C)’NA, Cinler âlemini Yaratan Rabbi Allah (C.C)’NA, Melek âlemini Yaratan Rabbi Allah (C.C)’NA, İnsanlık âlemini Yaratan Rabbi Allah (C.C)’NA, Her İnsanı Teke Tek Yaratan ve İcabet Eden Rabbi Allah (C.C)’NA, Her Yaratığı Yaratıp/Yaratacak ve İcabet Eden/Edecek Rabbi Allah (C.C)’NA ve Tüm âlemlerin Rabbi Allah (C.C)’NA Hamdolsun.

Tüm âlemlere, Tüm Yaratıklara İcabet Etmiş, İcabet Eden ve İcabet Edecek Olan Her Şeyin Rabbi ve Her Şeye Kadir Allah (C.C)! Size Dua Edişe İzin Dilerken, En Hayırlı Duayı Size Yapan Kul Ben Olmak İsterdim. Kuranı Kerimi İndirişe ve Resulullah S.A.V. ve Bana; İcabet Etmiş, İcabet Eden, İcabet Edecek Rabbimiz Allah (C.C)'HUNA Sizden Hayır Dilerim.

Ya Her Şeyin Rabbi ve Her Şeye Kadir Alim Allah (C.C)! Bana Dua Edişi Sevdiren-Öneren, Beni Eğiten, Nefsimin Kementlerini Elinde Bulunduran Rabbim Allah (C.C) için Sizden Hayır Dilerim.

Ya âlemlerin Rabbi Allah (C.C) Rabbimiz! Rabim ve Benim İçin Gelecekte hayırlı olacaksa bize icabet edişinizi ve yeni yaratacağınız her şeye ve yaratıkta/la bizi de hayırlı hissedar edişinizi dilerim.

Ya âlemlerin Rabbi Allah (C.C) Rabbimiz! Ben Rabbim Allah (C.C)'HUNDAN razıyım. Benim hissemden cani gönülde sizinde ve tüm yarattılarınızında Rabbim Allah (C.C)'HUNDAN razı oluşun kaderlenişini dilerim sizden.

-Ya Rahman CC' HU Rabbim!!! Duamdaki; ifrat, tefrit, eksik, yanlış, aç gözlülük ve sizi razı etmeyecek bilmezliğimden (cehaletimden)-ölçüsüzlüklerimden size sığınırım. AMİN.                                                                   Nasip DEMİRKUŞ  2-8.03.2013 KÂBE-İ MUAZZAMA'DA ve 9-13.03.2013 Mescid-i Nebevî'de


Recep, Şaban ve Ramazan Aylarına/Üç Aylarıyla İlgili Duam;

Ya Rabbim! Recep, Şaban ve Ramazan Aylarının Hürmetine!
-Hiç kimsenin güzel göremediği ya da herkesin çirkin gördüğü, beğenemediği ve razı olmadığı yaratıklarınıza icabet edip onları razı edişe Kadir Rabbimiz siniz.
Ya Rabbim! İnsanlığın dünyevi heves, zevk, tiryakiliklerimizin kıblesini razı olacağınız yöne ve zevklere çervişi dilerim sizden.

Ya Rabbim! Halen insanlıkta var olan kapitalist, Menfaatperest, GDO'LU ve Vahşi/Doğal Toplumsal ilişkileri insanlıktan kaldırıp yerine razı olacağınız insancıl ve samimi sosyal ilişkilerin hâkimiyetini dilerim sizden.

Ya Rabbim! Recep, Şaban ve Ramazan Aylarının Hürmetine! Kıyamete kadar yarattığınız ve yaratacağınız her yaratığın (insan devlet, atom… Vb) her anına ait en liyakatli ve razı olacağınız düşünsel ve nesnel güzelliklerini devasa Kâinatta tevhit edip hayat buldurarak sevabını tüm insanlığa ve cennetlerine nasip eyleyişi dilerim sizden.

Ya Rabbim! Recep, Şaban ve Ramazan Aylarının Hürmetine! Kıyamete kadar yarattığınız ve yaratacağınız her yaratığın (insan, devlet, atom… Vb) yaradılış gayesinin hayrı üzere her anına ait en liyakatli güzel ahlak hasletleri çekirdeğini insanlık yönetiminin çekirdeğine tevhit ederek arda kalanlarını da onlara itaatini sizden cani gönülden dilerim.

Ya Rabbim! Recep, Şaban ve Ramazan Aylarının Hürmetine! İnsanlık ailesi devletinin kuruluşunu ve yukarda ki güzel ahlak duası hasletleriyle yeşerişini dilerim sizden.

Ya Allah (C.C) Rabbim! Vahşi ve Hayvani Demokrasinin Ürünü Olan Oy Kazanmak ve İnsanlığı Yönetiş Ya Da Ele Geçiriş Politikası, Irkı Atı Siyaseti ve Kükreyerek Siyaset Yapış Yönetim Şovu, Doyumsuz Hükümranlık Söz-Davranış- Eylem ve Edepsizliği, Vahşetinden Size Sığınırım ; Ülkem İnsanları ve İnsanlık İçin Daha Edepli-Terbiyeli Yönetim ve Siyasetçiler Dilerim Sizden.

Ya Allah (C.C) Rabbim! Demokrasi ve Özgürlük Hakları İçin Fert ve Toplumsal Bazda Özümüzü Sokak Ortasında İfade Ederken; Liyakatsiz, Başka Yaratıkların Sokaktaki Haklarını Gasp Ediş Sarhoşluğu-Edepsizliği, Cahili, Hayvani, Şeytani , Yaratıksal Olarak En Aşağılık Hareket Ve Eylemleri Gerçekleştiriş Yerine, İnsanlık, Fert ve Toplumsal Ya Da Kavimsel Baz da Kendimizi ve Düşüncemizi İfade Edişte;Razı Olacağınız Edebi Ve İnsancıl Davranış Ve Ahlakını; Ülkem İnsanları İçin ve İnsanlık Dilerim Sizden.

Ya Rabbim! Tüm İnsanlık İçin Ve Her Birimiz İçin; Razı Olacağınız En Hayırlı Şeyleri Bunların Tam Tersi Olanlardan Uzak Tutuşu Dilerim Sizden.

Ya Rabbim! Sınav ve Deneme Amaçlı Tüm İnsanlık İçin Ve Her Birimiz İçin Önümüze Çıkardığınız Ya Da Çıkaracağınız Tüm Güçlüklere Karşı Razı Olacağınız Adreslerde Bulunuşu Bize Nasip Eyleyişi Dilerim Sizden.

                                                                                                                                                      Nasip DEMİRKUŞ  11.05.2013-07.08.2013

Kişisel Duam;

Ya Rabbel âlemin! Cennete İnsanın Canı Sıkılmaz mı Diyen İnsan Ya da Şeytanlardan Size Sığınırım. Cennete Hava Annemize Musallat Olanın Ola ki Canı Sıkılmıştı. Ya Da Affedilip Cennete Gitse Yine Aynı İşi Yapar Gibi Gözüküyor. Sizi tekrar Dünyaya Göndersek Yine aynı İşi Yaparsınız Diye Ayetiniz Var.

Ya Rabbel âlemin! Tüm insanları Değil de; Tüm Eşyayı, Evrimi, Müziği,... Bilim Dallarını ve Bilimi İman Ettiriş Bu asır Müslüman'ların Birincil Görevi Olduğu Bilincini İnsanlığa İkramı Konusunda ; Mağfiret, Marifet ve Hayırlı Kederlenişi Dilerim Sizden.

Ya Rabbel âlemin! Bu Asır Müslüman'ım Diyip Demokrasi İmamı Oluşa Kesilenlerden Size Sığınırım.
Ya Rabbel âlemin! Beni ve İnsanlığı Bir An Bile Nefsi Ve Doğal/Vahşi Döngü Sistemin Çarkları İçinde Başı Boşa Bakmamanızın; Mağfiret, Marifet ve Hayırlı Kederlenişi Dilerim Sizden.

Ya Rabbel âlemin! Cet Dokuların Şablonunu Ayakta Tutmak ve Sadece Ceddinin Menfaatini İslam'iyet İçinde Tevhit Ediş İçin Müslüman'ım Diyenlerden Size Sığını, Bu Kavimlere; Mağfiret, Marifet ve Hayırlı Kederlenişi Dilerim Sizden.

Ya Rabbel âlemin! Tüm İnsanlığın Korkularının Kıblesini, Sizden Korkmuş; Mağfiret, Marifet ve Hayırlı Kederlenişi Dilerim Sizden.

Ya Rabbel âlemin! İnsanlığın Her Nefesini Hayra Vesile Kılacak; Mağfiret, Marifet ve Hayırlı Kederlenişi Dilerim Sizden.

Ya Rabbel âlemin! En Büyük İnsanın Size En Yakın ve Sizin İstedikleriniz Fıtratı ve Olanakları Ölçüsünde Hata En Doğru Uygulayan İnsanlar Olduğunun Bilincini İnsanlığa Kazandırış; Mağfiret, Marifet ve Hayırlı Kederlenişi Dilerim Sizden.

Ya Rabbel âlemin! Her Şeyimi Sizi Razı Ediş düşünce ve Gönül Rahatlığı Arzusu İçinde Oluş; Mağfiret, Marifet ve Hayırlı Kederlenişi Dilerim Sizden.

Ya Rabbel âlemin! Eğer İnsanlık İçin Hayırlı Olacaksa!; Din, Bilim, Siyaset ve Ekonomide Alim Olan Kişilerden Yeddi Yeminle Her Devlette Yaşayan Müslüman'larca Seçilen İslam'i Alimler Birliği-Konseyinin Yaradılışını Sizden Diler ve Bu Konuda İnsanlık İçin; Mağfiret, Marifet ve Hayırlı Kederlenişi Dilerim Sizden.

Ya Rabbel âlemin! Kağıt, Cam ve Plastik Çöp ve Artık Değil İsrafın Haram Bilincini İnsanlığa Aşılayıp; ve Mağfiret, Marifet ve Hayırlı Kederlenişi Dilerim Sizden.

                                                                                                                                                 Nasip DEMİRKUŞ  27.09.2013

Kurban Bayramı Duam;

Ya Rabbim! İnsanlık İçin İsmail'ini Kurban Edebilecek Kadar Samimi Bir Gönül ve İman Dilerim Sizden. Hiç Olmazsa Sevabını Tüm Kurban Kesmiş ve Kesecekler İçin Dilerim Sizden.

Ya Rabbim! Tüm İyilerin ve Tüm İyiliklerin Hürmetine; Kıyamete Kadar Tüm İnsanlığın Günahların Affına Vesile Yaratışı Dilerim Sizden.

Ya Rabbim; Bedenimdeki, nesnel ve düşünsel duyu organlarımdaki ve/veya Kâinattaki Kara deliklerden (Bedenin, Zhnin, Düşünselliğin ve Kâinatın sindirim - boşaltım sistemlerinde Yani Nefisten) size sığınırım.

Ya Rabbel âlemin! Yazdığım Ders Tüm Notlarım ve Evrim Konusundaki yazdığım notlarım ve düşüncelerimin insanlığı sapkınlığa ve şaşırtışa götürüşünde size sığınırım. Eğer böyle bir şey tecelli ederse yardımınız ve insanlığın kıblesinin hayra dönüşünü dilerim sizden.

Ya Rabbel âlemin! Tüm Ders Notlarım ve Evrim notlarım doğru ise beni kefili kılın, değilse vazgeçiş sebepleriyle beni ikna ve razı edişi dilerim sizden.

Ya Rabbel âlemin! İnsanların denenişi için yarı doğru duruşa da; sebepleriyle kabul ve/veya ret edişe beni ikna ve razı edişi dilerim sizden.

Ya Rabbim Derslerine girdiğim öğrencilerimi ders notlarımın sevabının ortağı kılışı dilerim sizden.

Ya Rabbim! Kalbi aşk hücrelerinden örülü hayat insanlarının ve eş cinsellerin her nefesini razı olacağınız ve razı olacakları oranda Huri, Gılman, Melek... Vb olarak yaratışı sizden özel olarak dilerim.

Ya Rabbim! Günahlardaki lezzet ve afiyetin kıblesini helale çevirişi dilerim sizden. Günah işleyişe fırsat veren Allah (C.C)'HUN Sıfatına hamdolsun.

Ya Rabbel âlemin! Tüm insanlığı ceddine, amaçlarına ve dinine tarla etmek isteyen ya da tarla gören fert ve kavimlerden size sığınırım.

Ya Rabbel âlemin! İnsanlık için hangi fert ve kavimlerden ne kadarı hayırlı ise o kadarının Müslüman oluşunu sizden dilerim.

Ya Rabbel âlemin! Kıyamete kadar İnsanlık için, yer küresi, Kâinat ve tüm yaratıklar için hangi fert ve kavimlerin kombinezonu içinde en hayırlı onları getirişi ve diriltişi dilerim sizden.

Ya Rabbim! İnsanlığın Toplu kemale Erişine Hz. Muhammed AS'IN Hadisleri vardır. Bu zamana yaklaşıldığında Yeryüzünde Hz. Mehdinin Türeyişinin ve alacağı tüm sevabına beni de hissedar eyleyişi sizden dilerim.

Ya Rabbim! Hz. Mehdinin Kalbinde tecelli edişiniz de, Yeryüzünde arşa yönelişteki doğru tevekkül ve doğru tefekkürlerin doğru tevhidinde, tüm görevlere ve sevaplara hissedar oluşu dilerim sizden (hakkımda hayırlı ise dilerim).

Ya Rabbim! Tüm Kerahet vaktı namazları ve ibadetleri Yeryüzünde Arşa yönelişinizin girdabının hürmetine razı edip vakit namazların ve vaktinde ibadetlerin sevabını bizlere nail edişi dilerim sizden.

Ya Rabbel âlemin Rabbim! Tüm mahlûkatınızın;ömrü, her anı, her nefesi sayısı ve kapasitesinden çok razı olacağınız kadar azametinize ve hükümranlığınıza laik size istiğfar edişi bana ve insanlığa nasip eyleyişi cani gönülden dilerim sizden.

Ya Rabbel âlemin Rabbim! Bizi (insanlığı) bu istiğfarı yapmış kabul ederek ya da hayırlı vesileler yaratarak affımızı cani gönülden dilerim sizden.

"Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zâlimin"

"Ya Rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tevbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, Yâ Rabbi,Gerçekten ben, nefsime haksızlık edenlerdenim."

Ya Rabbim! Atalarımızı ve bizi peygamber sevaplarıyla taçlandırıp şereflendirişi sizden dileriz.
(Atalarımızın dini inançlarıyla övünmememiz lazım onlara anacak dua edişimiz en mubah olanıdır. Öyle olsaydı peygamberleri övün denirdir. Dini icar eden peygamberdir övülmez salavatı şerife getirilerek dua edilir)

Ya Rabbim! elimin ve ayaklarımın ya da diğer organlarımın bana itaat ve hizmet ettiği kadar (ya da itaat ettirdiğiniz kadar) bile istemlerinize itaat edemedim ya da edemiyorum acizim. Bu konuda sizden Mağfiret, Marifet ve Hayırlı Mukadderat dilerim sizden.

Ya Rabbim! Tüm yaratıkların hayır görebileceği ve sizin razı olacağınız kadar hayırlı her şeyden dilerim sizden.

Ya Allah (C.C) Rabbim! her nefesimizi güzel ahlak ve mesleğimizin ehli oluşu üzere kabul ve ıslah eyleyişi dilerim sizden.

Ya Kadir (C.C) Rabbim! Allah (C.C)'HUN, Kuran-ı Kerim (C.C)'N, İslam'iyetin, Allaha (C.C)'HUN Meleklerinin ve Hz Muhammed AS itibarını bende zayıflatan mahlûkattan/lardan ve ömürden âlemlerin Rabbi Allah (C.C)'HUNA Sığınır, sizden bu konuda mağfiret, marifet ve hayırlı kaderlenişi (mukadderatı) dilerim.

Ya Allah (C.C) Rabbim! İnsanlık İmanında ve Düşüncesinde; Allah (C.C)'HUN, Kuran-ı Kerim (C.C)'N, İslam'iyetin, Allaha (C.C)'HUN Meleklerinin ve Hz Muhammed AS itibarını zayıflatan aşkın- radikal Müslüman'lardan, bedensel ve zihinsel yaşam adreslerinden size sığınır, sizden bu konuda mağfiret, marifet ve hayırlı kaderlenişi (mukadderatı) dilerim.


Ya Rahman CC' HU Rabbim!!! Duamdaki; ifrat, tefrit, eksik, yanlış, aç gözlülük ve sizi razı etmeyecek bilmezliğimden (cehaletimden)- ölçüsüzlüklerimden size sığınırım. AMİN.


                                                                                                                                                 Nasip DEMİRKUŞ  15.10.2013